VAHVA – Turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitosarki

01.09.2023 - 30.06.2025

Tavoitteet

Lapin ammatillisissa oppilaitoksissa toteutettujen kouluterveyskyselyiden ja opiskelijapalautteiden myötä oppilaitoshenkilöstön turvallisuus- ja hyvinvointiosaamisen kehittämiselle on tunnistettu tarve. Erityisesti Meri-Lapissa opiskeluhuollon ja nuorisotyön toimijoiden välisen tiedonkulun tehostamiseen on aihetta mielenterveyden ongelmien, fyysisen uhan ilmenemisen, koulupudokkuuden, yksinäisyyden, kiusaamisen ja rikosten ehkäisemiseksi. Pandemian jälkeen nuorten pahoinvointi on lisääntynyt, ja Ruotsin rajan läheisyys Meri-Lapissa tuo huumeongelmat erityiseen valoon.

VAHVA-hankkeen päätavoitteena on vahvistaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen oppilaitoshenkilöstön ja sidosryhmien turvallisuus- ja hyvinvointiosaamista sekä luoda oppilaitoksiin hyvinvointia tukeva ja ennakoiva turvallisuuskulttuuri. Hankkeessa tavoitellaan myös Meri-Lapin oppilaitosten ja nuorisotyön välisen yhteistyön tehostamista.

Toteutustapana on laaja täydennyskoulutuskokonaisuus REDU:n ja Lappian henkilöstölle sekä hankkeen yhteistyöverkostolle. Toteutukset keskittyvät varhaisen tunnistamisen, ennakoivan ja oikea-aikaisen tukemisen taitoihin sekä ongelmien puheeksi ottamiseen. Koulutukset toteutetaan eri laajuisina vuosina 2023–2025. Oppilaitoshenkilöstön turvallisuus- ja hyvinvointiosaamisen vahvistaminen ja ennakoivan turvallisuuskulttuurin juurruttaminen oppilaitoksiin luovat toisen asteen opiskelijoille turvallisemman ja paremmin voivan opiskeluympäristön.

Lappian tavoitteet:

  1. Vahvistaa täydennyskoulutuksella hyvinvointiosaamista Lapissa 2. asteen toimijoiden ja sidosryhmien keskuudessa.
  2. Vahvistaa täydennyskoulutuksella turvallisuusosaamista Lapissa 2. asteen toimijoiden sekä sidosryhmien keskuudessa.
  3. Lisätä Lappian yhteistyötä nuorisotoimen kanssa ja tuoda nuorisotoimen toimintamalleja Lappiaan.
  4. Tuottaa 2. asteen oppilaitosten henkilöstölle tukimateriaaleja hyvinvointi- ja turvallisuusosaamisen ylläpitämiseksi ja päivittämiseksi

Lappia on mukana hankkeen toteutuksissa ja toimenpiteissä 1, 2 ja 4 yhdessä REDUn kanssa. Toimenpide 3 toteutetaan Lappian omana toimenpiteenä.

VAHVA-hanke on yksi 18:sta hankkeesta, joille Opetushallitus on myöntänyt yhteensä 4,6 miljoonaa euroa valtionavustusta nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisemiseen sekä hyvinvointi- ja turvallisuusosaamisen vahvistamiseen toisen asteen oppilaitoksissa. Lisätietoja:

Nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäiseminen sekä hyvinvointi- ja turvallisuusosaamisen vahvistaminen toisen asteen oppilaitoksissa | Opetushallitus (oph.fi)

PowerPoint-esitys (oph.fi)

Toteuttajat

  • Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä REDU, päähankkeen toteuttaja
  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, osahankkeen toteuttaja

Hankkeen rahoitus

Opetushallituksen hyväksymä hankkeen kokonaisrahoitus on 351 841 €, josta Lappian osuus on 144 500 €.

 

 

Lisätietoja

Annika Köpman
Hankekoordinaattori
annika.kopman(at)lappia.fi
+358 40 168 2455

Tuomo Palokangas
Osaamispalvelujohtaja, vastuullinen johtaja
tuomo.palokangas(at)lappia.fi
+358 50 359 8406

Satu-Maria Salmi
Hankepalvelupäällikkö
satu-maria.salmi(at)lappia.fi
+358 40 090 8428

Sinua saattaisi myös kiinnostaa