VANKKA-Vankilakoulutuksen toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto ammatillisissa tutkinnoissa

01.08.2019 - 31.12.2020

Tavoitteet

Valtakunnallisen verkostohankkeen yhteisenä tavoitteena on uuden ammatillisen koulutuksen mukaisen vankilaopetuksen valtakunnallisen toimintamallin kehittäminen ja juurruttaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja oikeusministeriön valmistelemien linjausten ja periaatteiden mukaisesti. Hankkeessa on mukana kaikki 15 koulutuksen järjestäjää, joille on myönnetty ammatillisen koulutuksen vankilaopetuksen järjestämistehtävä.

1. Vankilaopetuksena toteutettavan ammatillisen koulutuksen kehittäminen
2. Vankilakoulutuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen sopimusperustaisuuden kehittäminen
3. Koulutukseen hakeutumisen ja opintojen henkilökohtaistamisen kehittäminen
4. Markkinoinnin ja tiedotuksen kehittäminen
5. Koulutuksen järjestäjien ja vankiloiden yhteistyön kehittäminen vankilaopetuksena

Toteuttajat

  • Koulutuskuntayhtymä Lappia

Hankkeen rahoitus

Opetushallitus

Hankkeen kokonaisbudjetti: 594 640€
OPH rahoituksen määrä 75%: 445 980€

Lappian budjetti: 40 000€
Lappian omarahoitusosuus 25%: 10 000€

Lisätietoja

Projektikoordinaattori Satu-Maria Salmi
satu-maria.salmi(at)lappia.fi
Puh. 040 090 8428