MAKU – Maaseudun yritysten kasvuhanke

01.05.2019 - 31.08.2023

Tavoitteet

Maaseudun yritysten kasvuhanke (Maku) innostaa ja tukee Lapin maaseudun pienyrityksiä kasvuun ja uudistumiseen sekä auttaa yrittäjiä tunnistamaan tarvittavia tukipolkuja.

Hankkeen tavoitteena on aktivoida lappilaista maaseudulla toimivaa tai suunniteltua elinkeinotoimintaa muun kuin perusmaatalouden osalta. Hankkeessa voidaan sparrata yrityksen perustamista suunnittelevaa tai jo toimivia mikroyrityksiä. Lisäksi hankkeessa voidaan tehdä laajaa sidosryhmäyhteistyötä maaseudun elinvoimaisuuden eteen, niin että haetaan yhteistyömallia maaseudun yritystoiminnan aktivoimiseksi.

Hankkeessa tehdään eritasoista maaseutuneuvontaa kunnissa, hankkeen toimenpiteillä varmistetaan neuvonta kaikille mikroyrityksille maaseudulla. Toiminta käytännössä sisältää muun muassa maaseutuyrittäjille annettavaa tukea yritysidean sparraukseen, kannattavuuslaskelmien ja suunnitelmien valmisteluun. Tehdään myös rahoitusneuvontaa ja autetaan hauissa. Hankkeelle asetettu asiakkuustavoite 150 asiakasta on jo ylitetty. Hankkeessa on toteutettu 397 yritystapaamista elokuun 2022 loppuun mennessä. Hankkeessa luodaan malli miten tulevaisuudessa neuvontatyötä maaseudulla tullaan tekemään, joka palvelisi kattavasti koko maaseutua. Neuvonnan piirissä ei ole perusmaatalous, vaan maatilat, jotka suunnittelevat uutta liiketoimintaa.

Hankkeessa toteutettavat työpaketit

  • TP1 kartoitukset ja aktivointitilaisuudet (tiedotustilaisuudet, webinaarit)
  • TP2 sidosryhmäyhteistyö (ohryt, kuntayhteistyö)
  • TP3 hallinto

Toteuttajat

  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Hankkeen rahoitus

Euroopan Maaseudun kehittämisen maatalousrahaston kokonaisrahoitus 275 605,50  euroa. Lappian saama rahoitusosuus on 57 511,50 euroa.

Lisätietoja

Johannes Vallivaara
projektipäällikkö
puh. +358 40 684 5741
johannes.vallivaara(at)lappia.fi

Anne Tryyki
osaamispalvelujohtaja
Osaamis- ja työelämäpalvelut
puh.+358 50 461 1227
anne.tryyki(at)lappia.fi

Sinua saattaisi myös kiinnostaa