Taimistopohjoinen, Pohjois-Suomen taimistotuotannon kehittäminen

01.06.2017 - 31.12.2020

Tavoitteet

Hankkeella on kolme päätavoitetta:

1. Pohjois-Suomen koristekasvitaimistojen ja muiden kasvintuotantotilojen kiinnostus ja kyky tuottaa luonnonkasveja ja vaateliailla kasvupaikoilla menestyviä koristekasveja lisääntyy ja uusia lajeja otetaan tuotantoon.
2. Pohjois-Suomen taimistot saavat uusia asiakkaita koti- ja ulkomailta ja uusille koristekasveille syntyy kysyntää.
3. Pohjoissuomalaisten viljelijöiden, vihersuunnittelijoiden ja viherrakentajien yhteistyö tiivistyy, jolloin alan yrittäjät pystyvät vastaamaan paremmin julkisiin kilpailuihin ja tarpeeseen monipuolistaa kasvivalikoimaa, ja samalla uuden yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvät riskit pienenevät.

Toteuttajat

  • Luonnonvarakeskus (Luke)
  • Oulun yliopisto/biodiversiteettiyksikkö
  • Koulutuskuntayhtymä Lappia
  • Oulun seudun koulutuskuntayhtymä

Hankkeen rahoitus

Pohjois-Pohjanmaan ELY

Lisätietoja

Opettaja Osmo Häkkinen
osmo.hakkinen(at)lappia.fi
Puh. 040 480 8282