PATH – Pohjoisen ammattilainen tulevaisuuden haasteissa

01.06.2018 - 31.05.2022

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edelleen vahvistaa Lappian opiskelijoiden ja asiantuntijoiden kansainvälistä ammatillista osaamista nimenomaan pohjoisen Suomen tarpeisiin ja olemassa oleviin ja tuleviin haasteisiin ja muutoksiin opiskelussa ja työelämässä. Aiemman TAPS-hankkeen (Tulevaisuuden ammattilainen Pohjois-Suomessa) tuloksia tullaan hyödyntämään tässä hankkeessa. TAPS-hankkeen myötä Lappia on saanut uusia kumppaneita ulkomailta sekä useat asiantuntijat, jotka eivät ole aiemmin olleet mukana, ovat osallistuneet hankkeen kv-jaksoille. Näin on saatu Lappialle uusia kansainvälisiä osaajia ja osaamista myös henkilökuntaan, joka on oppilaitokseen jäävää osaamista. Tätä osaamista tullaan myös tämän hankkeen myötä lisäämään.

Opiskelijoiden kv-osaamisen vahvistaminen hyödyntämään pohjoisen Suomen työelämän tarpeita on tärkeä menestystekijä työllistymiseen alueelle. Lappian strategian ja kv-suunnitelman mukaisesti on tarkoitus myös lisätä lähialueen kv-toimintaa eli opiskelija- ja henkilökunnan liikkuvuutta pohjoiseen Ruotsiin ja Norjaan, jossa on tarjolla pohjoisia työmarkkinoita. Tärkeää on myös, että oppilaitoksen johto on ollut nyt tiiviisti mukana myös tässä hanketyössä, joka osaltaan mahdollistaa myös henkilökunnan aktiivisen osallistumisen hankkeen toteutukseen.

Ammattiopisto Lappian aktiivinen kv-toiminta todetaan yhdeksi oppilaitoksen menestystekijäksi myös opiskelijarekrytoinnissa johtuen opiskelijoiden yhä lisääntyvästä kiinnostuksesta kansainvälisiä työssäoppimisjaksoja kohtaan. Pohjois-Suomen työelämän tarpeet kansainvälisille osaajille on tärkeä nyt ja tulevaisuudessa lisääntyvän matkailun ja kansainvälistyvän yritys- ja palvelukulttuurin myötä. Lappian strategian mukaisesti meidät tunnetaan siitä, että olemme kansainvälinen toimija talousalueellaamme Länsi-Lapissa ja Meri-Lapissa. Lappian stategia ja kv-suunnitelma korostavat jatkuvaa vuorovaikutusta koulutuksen ja työelämän välillä talousalueella, joka mahdollistaa Pohjois-Suomen työelämän muutoksiin ja sen tarpeisiin reagoimisen.

Hankkeessa Lappia tuottaa alueelle kansainvälisiä, monikulttuurisen työelämän ja ammatillisen opetuksen osaajia. Samalla edistetään myös työnantajien kansainvälisten osaajien rekrytoimista työelämään ja yritysten menestyksellistä toimintaa Pohjois-Suomessa.

Toteuttajat

  • Koulutuskuntayhtymä Lappia

Hankkeen rahoitus

Kokonaisbudjetti 111 491 euroa.

Lisätietoja

Marja-Liisa Tyystälä
KV-koordinaattori
puh. 040 717 1583
marja-liisa.tyystala(at)lappia.fi