Interreg Aurora Entrepre­neu­rialis -hanke — Kehitetään toisen asteen yrittäjyyskasvatusta

01.01.2023 - 31.12.2025

Tavoitteet

Oulun kaupunki, Ammattiopisto Lappia ja Ung Företagsamhet i Norrbotten kehittävät yhteistyössä Aurora Entrepreneurialis -hankkeessa  pohjoisen alueen oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä. Hankkeessa luodaan yhteistyöverkosto oppilaitosten välille, järjestetään opetushenkilöstön koulutuksia, vieraillaan työelämäkohteissa sekä toteutetaan yhteisiä projekteja digitaalisesti ja kasvotusten.

Hankkeen keskeiset painopistealueet ovat:

  • toisen asteen oppilaitosten yrittäjämäisen toimintakulttuurin edistäminen
  • kestävä yrittäjyyskasvatus sekä
  • pohjoisen raja-alueen yhteistyön kehittäminen.

Luodaan vaikuttavia rajat ylittäviä yhteyksiä Pohjois-Ruotsin ja Suomen koulujen välille ja vahvistaa koko alueen osaamistarjontaa pitkällä aikavälillä. Hanketoimiin kuuluu rajat ylittävien verkostojen luominen, korkealaatuinen opettajankoulutus, innovaatiotapahtumat ja yritysvierailut opiskelijoille sekä koulujen välisen yhteistyön helpottaminen.

Ammattiopisto Lappiassa tavoitteena on edistää yrittäjyyskasvatuksen kansainvälisyyttä kaikilla aloilla, luoda yhteistä työ- ja yrittäjyyskulttuuria, edistää oppilaitosten välistä yhteistyötä, vahvistaa rajat ylittävää yhteistyötä ja kannustaa monikielisyyteen.

Opiskelijat pääsevät suunnittelemaan kestävää tulevaisuutta edistäviä ratkaisuita sekä tutustumaan kestävän yrittäjyyden eri muotoihin. Toiminnan kautta nuoret saavat taitoja ja kokemuksia, jotka auttavat heitä näkemään ja hyödyntämään pohjoisen alueen tarjoamia mahdollisuuksia niin työelämässä kuin opiskelussa sekä toteuttamaan ympäristön kantokykyä edistäviä projekteja. Samalla he kehittävät monipuolista osaamista ja työelämätaitojaan kuten aloitekykyä, rohkeutta, luovuutta, vastuunkantamista ja yhteistyötaitoja.

Hankkeessa tuetaan mukana olevia oppilaitoksia, organisaatioita ja yrityksiä kehittämään yhteistyötapoja sellaisiksi, että toiminta jatkuu luontevasti myös hankerahoituksen päättyessä. Kaikki opetus- ja oppimismateriaalit, innovaatioleirimalli ja muut ovat kehittämisen tulokset julkaistaan eri kanavia käyttäen ja ne ovat vapaasti hyödynnettävissä myös jatkossa.

 

 

 

Aurora Entrepreneurialis, päätoteuttaja Oulun kaupunki

Toteuttajat

  • Oulun kaupunki, päätoteutaja
  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
  • Ung Företagsambet i Norrbotten

Hankkeen rahoitus

 

Interreg Aurora kokonaisrahoitus on  1 091 872 euroa, josta Lappian osuus 168 220 euroa.

Lisätietoja

Paasimaa Raija
Projektikoordinaattori
puh.+358 400 578 941
raija.paasimaa(at)lappia.fi
Hankepalvelut

Innala Päivi
Kehittäjäopettaja
puh. +358 50 310 9383
paivi.innala(at)lappia.fi

Pietikäinen Karoliina
Yrittäjyysasiantuntija
puh. +358 40 547 2529
karoliina.pietikainen(at)lappia.fi

Anne Tryyki
Osaamispalvelujohtaja
Osaamis- ja työelämäpalvelut
puh.+358 50 461 1227
anne.tryyki(at)lappia.fi

Sinua saattaisi myös kiinnostaa