Töitä tarjolla, tekijää kaivataan – Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveysalan resurssikeskus helpottamaan alueen hoitajapulaa

01.03.2022 - 31.10.2023

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja sosiaali- ja terveysalan hoitajapulaan, edistää työttömien, nuorten ja maahanmuuttajien työllistymistä sekä vahvistaa alan työnantajakuvaa. Hankkeella tavoitellaan myös oppilaitos-työnantaja yhteistyön vahvistamista sekä rekrytointikäytäntöjen kehittämistä. Hanketta toteutetaan viidessä eri työpaketissa. Hankkeen tuloksina tavoitellaan yhteisten hyvien käytäntöjen rakentamista sekä toimintamalleja mm. asiakasohjaukseen, epävakaiden työsuhteiden vakiinnuttamiseen, oppilaitostyönantaja yhteistyöhön sekä rekrytointikäytäntöihin. Alkuvaiheessa hanketta toteutetaan Länsi-Pohjan alueella, mutta myöhemmässä vaiheessa toimintamalleja kehitetään koko Lapin hyvinvointialuetta ajatellen.

Hankkeen osatavoitteina ovat:
1) edistää nuorten, työttömien, irtisanomisuhan alla olevien/irtisanottujen, alanvaihtajien, maahanmuuttajien tai ei-tyypillisissä työsuhteissa olevien työllistymistä hoiva- ja hoitotyöhön
2) kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon työllistämisen käytäntöjä,
3) kehittää toimintamalleja työntekijöiden kiinnittämiseksi organisaatioihin sekä
4) kehittää oppilaitos-työnantaja yhteistyönä sote-alalle rekrytointia, alan markkinointia ja työnantaja TNO-mallia hyvinvointialueelle.

Hanke toteutetaan viidessä työpaketissa, jotka noudattavat osatavoitteita:
TP1 Hankkeen hallinnointi sisältäen normaalin hankehallinnoinnin
TP2 Työntekijöiden poluttaminen sote-alalle hyvän rekrytoinnin keinoin
TP3 Epävakaasta työmarkkina-asemasta kohti optimaalista työmarkkinakohtaantoa
TP4 Oppilaitosyhteistyön kehittäminen alan työllisyyden lisäämiseksi
TP5 Toimintamallien juurruttaminen Lapin hyvinvointialueelle

Lappia on mukana työpakettien 2 ja 4 toteutuksessa.

Hoitajaksi Länsi-Pohjan kuntiin? -hanke-esite

Lapin hyvinvointialue – Töitä tarjolla, tekijää kaivataan hankesivu

Hankkeessa toteutetut videot

Lapin hyvinvointialueen logo

 

 

Lappian logo

Toteuttajat

  • Lapin hyvinvointialue, päätoteuttaja
  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Hankkeen rahoitus

ESR kokonaisbudjetti 538 425 euroa, josta Lappian osuus 62 277 euroa.

Lisätietoja

Lappian toteutusosuus

Ritva Jalosalmi
projektivastaava, kehittäjäopettaja 1
Puh.+ 358 50 461 1876
ritva.jalosalmi(at)lappia.fi

Tuula Nietula-Ukonaho
kehittäjäopettaja 2
Puh. +358 50 310 9459
tuula.nietula-ukonaho(at)lappia.fi

Lapin hyvinvointialue: päätoteuttajan toteutusosuus

Tiina Okkonen
hankepäällikkö
Puh. +358 40 663 7963
tiina.okkonen(at)lapha.fi

Ilkka Tölli
hanketyöntekijä
Puh. +358
ilkka.tolli(at)lapha.fi

Melina Helala
hanketyöntekijä
Puh. +358  40 637 0771
melina.helala(at)lapha.fi

Sinua saattaisi myös kiinnostaa