Oppimisen tuen kehittäminen

01.01.2024 - 30.06.2025

Tavoitteet

Opetushallituksen rahoittaman Oppimisen tuen kehittäminen -hankkeen tavoitteena on kehittää opiskelijoiden ohjaus- ja tukitarpeiden systemaattista tunnistamista, varmistaa oikea-aikaisten ja -laajuisten pedagogisten tukitoimien toteutuminen opinnoissa ja työelämässä oppimisessa sekä vahvistaa oppilaitoksen toimintakulttuuria, joka ottaa huomioon opiskelijan yksilölliset vahvuudet ja tuen tarpeet.

Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan ammatillisten tukipajojen toimintaa sekä työelämässä oppimisen tukitoimia, kehitetään tiedonsiirtoa oppilaitoksen sisällä sekä yhteistyössä peruskoulujen kanssa, lisätään opetus- ja ohjaushenkilöstön erityisen tuen osaamista ja jaetaan hyviä käytänteitä muiden Lapin alueen koulutusorganisaatioiden kanssa. Toimenpiteillä edistetään opiskelijoiden opintojen edistymistä, valmistumista ja työllistymistä.

Hankkeen ensisijaisia kohderyhmiä ovat Lappian opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä työpaikkaohjaajat. Kehittämistoimien opiskelijalähtöisyys varmistetaan osallistamalla Lappian opiskelijoita oppimisen tuen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Toteuttajat

  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Hankkeen rahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti on 137 000 €, josta Opetushallituksen myöntämän rahoituksen osuus on 123 300 € ja Lappian omarahoitusosuus 13 700 €.

Lisätietoja

Susanna Malin
koordinaattori
+358 50 310 9522
susanna.malin(at)lappia.fi

Tuomo Palokangas
osaamispalvelujohtaja
Osaamis- ja työelämäpalvelut
+358 50 359 8406
tuomo.palokangas(at)lappia.fi

Satu-Maria Salmi
hankepalvelupäällikkö
+358 40 090 8428
satu-maria.salmi(at)lappia.fi

Sinua saattaisi myös kiinnostaa