Liikkuva Lappia 4 Liikkuva opiskelu -hanke

01.08.2020 - 29.06.2021

Tavoitteet

Lappiassa on Liikkuva opiskelu -kokeilujen kautta kehitetty oppilaitoksen ympäristöjä ja arkea tukemaan opiskelijoiden liikkumista sekä laajemmin hyvinvointia. Toisen asteen reformin myötä oppiminen siirtyy entistä voimakkaammin osaksi työelämäjaksoja. Hankkeen päätavoitteena on integroida Liikkuva Lappia -malli voimakkaammin osaksi opiskelijoiden työssäoppimista ja henkilöstön hyvinvointia. Tarkoituksena on luoda malli, jossa oppilaitosten, henkilöstön ja työssäoppimispaikkojen liikkumista tukevaa toimintaa/työkaluja kehitetään osaksi opiskelijoiden ammatillista oppimisprosessia. Hankkeen tavoitteena on kehittää sekä opiskelijoiden että koko Lappian henkilöstön liikkumista ja hyvinvointia tukevaa yhteisöllistä toimintaympäristöä. Lisäksi hankkeessa tuodaan tunnetaitojen ohjaaminen yhtenä uutena menetelmänä osaksi opetusta. Toiminnassa korostuu osallisuuden menetelmät oppilaitoksen kaikilla sen tasoilla ja kehittämistä peilataan erityisesti työelämän.

Toteuttajat

  • Koulutuskuntayhtymä Lappia

Hankkeen rahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti 32 000 €

Lapin Avin rahoitus 16 000 € (50%)

Lisätietoja

Projektipäällikkö Pekka Tiitinen
pekka.tiitinen(at)lappia.fi
Puh. 050 310 9360