RALLI – Ravintola-alan lisäkoulutusta

30.06.2022 - 31.12.2024

Tavoitteet

RAlli – Ravintola-alan lisäkoulutusta hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa ravintola-alalle lisäkoulutusta alan elinvoimaisuuden ja henkilöstön pitovoiman tukemiseksi sekä osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi.

Lisäkoulutuksen tavoitteena on osaamis- ja työllisyysasteen nostaminen ravintola-alalla, joka tapahtuu työtaitojen kehittymisen ja teoreettisen tiedon lisääntymisen kautta. Tavoitteena on ammattitaidon uudistaminen ja vahvistaminen vastaamaan koronapandemian jälkeistä aikaa.

Hankkeessa suunnitellaan, pilotoidaan 2022 – 23 ja jatkototeutetaan 2024 lisäkoulutuskokonaisuus ravintola-alalle. Koulutuskokonaisuuden  ensimmäinen vaihe on suunnattu ravintola-alan henkilöstölle ja toinen vaihe henkilöstöravintoloiden ja suurtalouskeittiöiden henkilöstölle.

Lisäkoulutuskokonaisuus koostuu kahden ravintola-alan tutkinnonosan yhdistelmästä

  1. a´la carte ruoanvalmistus tutkinnon osa 30 osp perustutkinnosta
  2. ruoanvalmistus ravintolakeittiössä 60 osp ammattitutkinnosta

Yhdistelmä mahdollistaa sisällöltään alueen tarpeita vastaavan monipuolisen lisäkoulutuskokonaisuuden suunnittelun ja toteutuksen.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena.

Koulutukseen sisältyy myös alan spesiaalikouluttajien opetustapahtumia eri teemojen ympäriltä.

Palvelukeskuksen rahoittaman koulutuksen pääasiallisen kohderyhmän tulee olla työssä olevat ja/tai kokonaan työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt.

Ralli-hankkeen esite

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskuksen tehtävänä on edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta sekä vastata nopealla toiminnalla työmarkkinoiden äkillisiin rakennemuutoksiin. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

 

Toteuttajat

  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia / Ammattiopisto Lappia

Hankkeen rahoitus

Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta 110 700 euroa.

Lisätietoja

Johanna Mäkiniemi
Projektipäällikkö
johanna.makiniemi(at)lappia.fi
puh. +358 50 310 9315

Jonni Flygare
Kehittäjäopettaja
jonni.flygare(at)lappia.fi
puh. +358 50 310 9318

Anne Tryyki
Osaamispalvelujohtaja
Osaamis- ja työelämäpalvelut
puh.+358 50 461 1227
anne.tryyki(at)lappia.fi

Sinua saattaisi myös kiinnostaa