ÄRM- hanke – Kemi-Tornion alueen äkillisen rakennemuutoksen hoito

01.07.2021 - 30.09.2023

Tavoitteet

Hanke on haettu Kemi-Tornion (Veitsiluoto) äkillisen rakennemuutoksen hoitoon. Hankkeen tarkoituksena on osaamistarpeiden kartoittaminen ja irtisanottujen koulutukseen ohjaus. Hankkeeseen hankitaan ja pilotoidaan digitaalinen työhaun väline, osaamisen kartoittamisen työkalu, työkyvynarviointiin ja tehdään osaamiskartoituksia. Tässä hankkeessa pilotoidaan myös Ammattiopisto Lappian Kemin toimipisteessä matalankynnyksen Sparrausohjaamo, kivijalassa sekä digitaalinen/virtuaalinen ohjaamo.

Pääasialliset toimenpiteet ovat osaamiskartoitukset, ura- ja yrittäjyysohjaus, työ-koulutusohjaus ja kokonaisvaltainen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut. Osaamiskartoituksia tehdään työttömille työnhakijoille, jossa osaaminen tehdään näkyväksi. Osaamiskartoitusten perusteella ohjaamme koulutukseen tai oman polun mukaiseen työhön.

Kartoituksista saatuja tuloksia tullaan myös hyödyntämään koulutusten suunnittelussa ennakoivasti. Hyviä käytänteitä jaetaan Kemi ÄRM- työryhmissä ja viestintävälineissä monikanavaisesti. Hankkeen toimintaa pyritään jalkauttamaan vakiintuneeksi toiminnaksi ja yhteistyön toimintamalliksi.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa siten, että ohjaamme kartoitusten perusteella asiakkaat Lappian lisäksi alueen muihin oppilaitoksiin.

Oppilaitosten lisäksi muut keskeiset yhteistyökumppanit ovat Työ- ja elinkeinoministeriö, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Stora Enso Oyj, TE-toimisto, ELY-keskus, Kemin kaupunki, kehittämisyhtiöt (Kemin Digipolis, Business Tornio).

Lappian toimialue on koko Lapin alue ja eritysesti omistajakuntamme Simo, Kemi, Tornio, Ylitornio, Tervola, Muonio ja Pello.

 

Toteuttajat

  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Hankkeen rahoitus

Hankkeen kokonaisrahoitus OKM:ltä 250 000 euroa.

Lisätietoja

Meeri Linna
projektipäällikkö
meeri.linna(at)lappia.fi
puh. 050 314 6448