Lappian robottiavusteinen suomen kielen opetusmenetelmä kiinnosti ammattilaisia AcaDay-tapahtumassa Pariisissa

Uutinen

Lappiassa on tehty runsaan viiden vuoden ajan aktiivista työtä robottiavusteisen suomen kielen opetusmenetelmän kehittämiseksi kahdessa eri hankkeessa. Meidät kutsuttiin 5.10.2023 opetus- ja robotiikka-alan ammattilaisille suunnattuun United Robotics Groupin järjestämään AcaDay 2023 -verkostoitumistapahtumaan Cité des Sciences et de l’industrie -tiedekeskukseen, Pariisiin. Tapahtumaan oli kutsuttu Nao- ja Pepper -robottien kanssa toimivia perusopetuksen sekä ammatillisen koulutuksen toimijoita.

Tapahtuman ohjelma rakentui opetusmenetelmien demonstraatioista, asiantuntijapuheenvuoroista sekä opetusrobotteihin liittyvästä paneelikeskustelusta. Asiantuntijapuheenvuoroissa tarkasteltiin robottien merkitystä pedagogisesta näkökulmasta sekä sitä, miten ne parantavat oppimiskokemuksia eri kouluasteilla. Tapahtumassa visioitiin tulevaisuutta, miten teknologia saumattomasti täydentää ja rikastuttaa perinteisiä opetusmenetelmiä. Verkostoa oli eri puolilta Eurooppaa, sekä Pohjois-Amerikasta ja Aasiasta. Yhteensä tapahtumaan osallistui yli 100 opetusalan ja robotiikan ammattilaista. Tilaisuuden yhteydessä juhlistettiin myös maailman opettajien päivää, jonka tarkoituksena on muistuttaa opetus- ja kasvatustyön tärkeydestä.

Lappian hanketyössä vahva panostus robottiavusteiseen oppimiseen

Lappian Oma polku maahanmuuttajalle – ja Silta – siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla -hankkeissa kehitetty robottiavusteinen opetus on suunnattu vieraskielisille opiskelijoille. Näille hankkeille saatiin Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitus, jota Pohjois-Pohjanmaan ELY koordinoi.

Robotin avulla on mahdollista opiskella muun muassa ammattisanastoa, ammattifraaseja, puhe- ja asiakaspalvelutilanteita, työturvallisuusasioita, sekä suomen kielen rakenteita kuten verbien taivutusta. Nao-robotti ja Elias Robot -sovellus hankittiin Oma polku maahanmuuttajalle -hankkeeseen. Hankkeessa suomen kielen opetus toteutettiin maahanmuuttaja-asiakkaiden työpaikoilla. Hankkeen tuloksena syntyi uusi ja ennen Suomessa ja maailmalla kehittelemätön ja kokeilematon robottiavusteinen suomen kielen oppimisen menetelmä työpaikoille. Hankkeen jälkeen kehittämistyötä jatkettiin ja laajennettiin Silta – siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla -hankkeessa.

Hanketyöstä syntyi laaja-alaista kansallista ja kansainvälistä verkostoyhteistyötä

Oma polku maahanmuuttajalle -hankkeen aikana keräsimme systemaattisesti käyttäjäkokemuksia ja havaintoja robottiavusteisen opetuksen soveltuvuudesta maahanmuuttaneiden suomen kielen oppimiseen työpaikoilla. Aineiston pohjalta työstimme yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa englanninkielisen tieteellisen artikkelin. Artikkeli julkaistiin HAI2020-onlinekonferenssissa Australiassa 13.11.2020. Artikkelin myötä Lappian hankkeissa tehty kehittämistyö alkoi kiinnostaa laajemmin kansallisesti ja kansainvälisesti. Meitä on pyydetty jakamaan kokemuksia työstämme Nao-robotin kanssa eri tilaisuuksissa. Olemme kertoneet tutkimustyömme tuloksista sekä robottiavusteisen kielenopetuksen menetelmästä muun muassa Alankomaissa järjestetyssä AILA-kielitieteen onlinekonferenssissa, Turun robottipäivillä, Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa (ITK) -konferenssissa sekä Lapin yliopiston tutkimuspäivillä. Tutkimuspäivillä meidät palkittiin OTTU ry:n kunniamaininnalla tutkimuspohjaisesta ammatillisen koulutuksen opetuksen kehittämisestä.

— Robottiavusteisen opetuksen onnistumiset ovat kiinnostaneet laajasti pedagogiikan asiantuntijoita, opettajia ja tutkijoita Suomessa ja ulkomailla. Verkostoihin mukaan pääseminen on ollut merkittävä askel asiantuntijuuden vahvistumiselle ja se on lisännyt ymmärrystä työmme merkityksellisyydestä opetuksen kentällä. AcaDay 2023 -tapahtuma Pariisissa toi yhteen opetusalan ja robotiikan asiantuntijat ympäri maailmaa. Tapahtumassa syvennyttiin alan uusimpiin saavutuksiin. Kutsu tapahtumaan oli meille iloinen yllätys, kertovat Lappian hanketyötä tehneet Susanna Kouri ja Ellinoora Köpman.

AcaDay-tapahtumassa Lappian puheenvuorossa keskiössä oli työ, jota Ammattiopisto Lappiassa on tehty ammatillisella toisella asteella suomen kielen opetuksen edistämiseksi eri oppimisympäristöissä ja työpaikoilla. Tapahtuman esittelypisteellä verkostoiduttiin ja jaettiin kokemuksia. Osallistujat saivat kokeilla Elias Robot -sovellukseen laadittuja sanastoharjoituksia. Suomesta tapahtumaan oli kutsuttu Lappian lisäksi yhteistyökumppanimme Utelias Technologies Oy:n yrityksen perustaja ja Elias-sovelluksen kehittäjä Johanna Hemminki sekä Tampereen kaupungin perusopetuksen kieltenopettaja Nina Pirttinokka.

Tapahtumassa Suomen esittelypisteellä kävijät saivat kokeilla Elias Robot -sovellukseen laadittuja eri ammatteihin liittyviä sanastoharjoituksia.

— AcaDay-tapahtuma oli upea. Oli todella antoisaa tavata ja keskustella asiantuntijoiden kanssa, jotka jakavat saman intohimon robottiavusteisen oppimisen kehittämiseen. Robotteja on jo nyt hankittu eri kouluasteille aktiivisesti. Tulevaisuudessa oppilaitosten olisi hyvä rakentaa pitemmän aikavälin suunnitelma, miten robotteja hyödynnetään opetuksessa ja ohjauksessa. Jotta robottiavusteista opetusta voidaan käyttää opetusmenetelmänä, on tärkeää mahdollistaa ja innostaa opettajia kouluttautumaan robottiavusteisen pedagogiikan käyttämiseen opetuksessa ja kehittämään osaamistaan, korostavat Susanna Kouri ja Ellinoora Köpman.

AcaDay -tapahtuman video

Lisätietoja

Ellinoora Köpman
Maahanmuuttajakoordinaattori
puh. 040 685 2402
ellinoora.kopman(at)lappia.fi

Susanna Kouri
Kauneudenhoitoalan opettaja
puh. 040 510 4137
susanna.kouri(at)lappia.fi

Kirjoittaja