Maahanmuuttajaopiskelijoiden opintopolkuihin uusia siltoja jatko-opintoihin ja työelämään

Uutinen

— Silta – Siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla -hankkeessa kehitetään opiskelijan urapolkua aikuisten perusopetuksesta toiselle asteelle ja sitä kautta työelämään ja korkeakouluun.

Silta – Siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla -hanke toteutetaan laajalla lappilaisella verkostolla, jossa päätoteuttaja, koordinoija on Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja osatoteuttajina ovat Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU, Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry, Lapin ammattikorkeakoulu Oy ja Lapin yliopisto.

Yhteiskehittäminen viiden oppilaitoksen kesken vahvistaa lappilaista koulutuskumppanuutta sekä rakentaa siltaa maahanmuuttajataustaisten henkilöiden sujuville siirtymille koulutusasteelta toiselle opiskelijan tilanteen ja taustat huomioiden. Hankkeessa edistetään myös kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden siirtymä- ja koulutuspolkuja. Toiminta kattaa kohderyhmien koulutuksen aina aikuisten perusopetuksesta ja toisen asteen ammatillisista opinnoista korkeakoulutukseen sekä maisteritutkinnon jälkeisiin jatko-opintoihin ja työelämään.

Yhteistyön keskiössä on erityisesti opiskelun nivelvaiheet

Hankkeen varsinainen päätavoite on maahanmuuttajien siirtymävaiheiden tukitoimien kehittäminen, huomioiden nivelvaiheen siirtymät opintoihin ja työelämään opintojen alku- ja loppuvaiheissa sekä siirtymät työelämään opintojen aikana.

— Silta – Siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla -hanke kytkeytyy vahvasti Lapin liiton vetämään veto- ja pitovoiman kokonaisuuteen. Edistämme Lapin veto- ja pitovoimaa maahanmuuttajaopiskelijoiden ja kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden näkökulmasta. Tavoitteena on myös edistää heidän työllistymistä Lapin alueelle ja näin luoda edellytyksiä koko Lapin elinkeinoelämän kehittymiselle, korostaa Lappian osaamispalvelujohtaja Tuomo Palokangas.

Hankkeen toimenpiteet koostuvat neljästä kokonaisuudesta

— Hankkeen keskiössä on myös henkilöstön osaamisen vahvistaminen ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden tukemisessa. Toisella asteella opintojen suunnittelu ja toteutus sekä oppimisen tukitoimet toteutetaan Lappiassa, REDUssa ja Peräpohjolan Opistossa moniammatillisena tiimityönä, johon osallistuvat opiskelija, oma-ohjaaja, opinto-ohjaaja ja suomen kielen opettaja. Korkeakoulujen ohjaus- ja neuvontahenkilöstön osaamista laajennetaan kansainvälisten koulutusjärjestelmien ja tutkintojen tuntemuksessa, projektipäällikkö Susanna Kouri kertoo.

Lapin ammattikorkeakoulussa ja Lapin yliopistossa kehitetään opiskelu- ja työelämämentorointia, jossa työelämän kokemusosaamisen kautta siirretään tietoa ja kokemuksia opiskelijalle opiskelun ja työllistymisen tueksi. Keskeisiä teemoja ovat työelämävalmiudet ja niiden oppiminen, oman ammattialan käsitteet ja kulttuuritietoisuus, oman alan työllistymismahdollisuudet, urapolut ja hakeutuminen työelämään ja kestävän kehityksen periaatteet tulevassa työssä.

Lappiassa ja REDUssa järjestetään työpaikkaohjaajille koulutusta maahanmuuttajien ohjaukseen. Työelämässä oppimisen jaksoilla tuetaan suomenkielen tukitoimia ja ammatissa tarvittavaa kielitaitoa. Yliopistossa kootaan työelämään tietopaketteja kulttuuritietoisuudesta ja tuetaan maahanmuuttajien ja kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä opintojen aikana ja niiden jälkeen.

Silta – Siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla -hanke on saanut rahoituksen Euroopan sosiaalirahastolta. Rahoitusta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen kokonaisbudjetti on 878 562 euroa. Hanke toteutetaan 1.4.2021 – 31.3.2023.

Author

Ota yhteyttä

Kouri Susanna

Projektipäällikkö
puh.+358405104137
Hankepalvelut
Tornio, Urheilukatu 6

Palokangas Tuomo

Osaamispalvelujohtaja
Osaamispalvelut
Tornio, Urheilukatu 6