Maahanmuuttaneiden tarinoita ja hankkeen helmiä Silta-hankkeen päätöstilaisuudessa Kemin LumiLinnassa

Uutinen

Aurinkoisena tiistaina 16.5.2023 Kemin LumiLinnaan kokoontui 50 henkilöä viettämään Silta-hankkeen päätöstilaisuutta. Tilaisuudessa kuului vahvasti maahanmuuttaneiden ääni niin musiikkiesityksissä kuin puheenvuoroissakin. Tilaisuus alkoi Peräpohjolan Opiston aikuisten perusopetuksen opiskelija Olga Kutsenkon kauniilla viulumusiikilla. Tilaisuuden avasivat projektipäällikkö Susanna Kouri Lappiasta ja projektikoordinaattori Outi Kugapi Lapin yliopistolta. He summasivat puheenvuorossaan tehtyjä toimenpiteitä, onnistumisia sekä hankkeen merkitystä maahanmuuttaneille, työelämälle ja oppilaitosten henkilöstölle. Hankkeen toimenpiteisiin on osallistunut yhteensä 220 henkilöä.

Lappian kouluttaja Ellinoora Köpman ja Redun suomen kielen opettaja Leena Vainiokangas kertoivat hankeaikana tehdyistä kehittämistoimista ja osallistivat paikalle kutsuttuja maahanmuuttaneita kertomaan kokemuksistaan, saamastaan ohjauksesta opintoihin hakeutuessa, tuestaan opintojen aikana ja työllistyessään. Osallistujat kertoivat muun muassa tutustumisjaksosta rakennusalan opintoihin, kielenopiskelusta Välkky-robotin kanssa, alakohtaisen sanaston opiskelusta ennen ammatillisten opintojen aloitusta sekä opiskelukokemuksia maahanmuuttajien lähihoitajaryhmästä. Videotervehdyksissä kiitosta saivat sekä Lapin yliopiston mentorointiohjelma, että työllistyneen maahanmuuttajan työkaverit. Työkavereilla on keskeinen merkitys työporukkaan sopeutumisessa, työpaikan arjen sujumisessa ja kielen oppimisessa.

Tilaisuudessa työelämän tervehdyksen toi Palvelutalo Näsmänkiepin palveluvastaava Sissi Ahola. Hänellä on kokemusta kansanvälisten työntekijöiden rekrytoinnista ja perehdyttämisestä suomalaiseen työelämään. Ahola avasi puheenvuorossaan muun muassa sitä, miten työyhteisö voi tukea vieraskielistä työntekijää työpaikalla ja painotti yhdessä tekemistä ja työyhteisön rakentavaa suhtautumista maahanmuuttajataustaisiin työntekijöihin.

— Asenne on asia, jolle voimme jotakin, kun muutamme asennetta, muutamme paljon muutakin, meissä itsessämme, ympäristössämme, asenteella voimme vaikuttaa siihen, kuinka meihin suhtaudutaan. Ympäristömme muokkaa asenteita, ja me muokkaamme ympäristöä omalla asenteella, Ahola painotti.

Hän muistutti myös, että jokainen työntekijä toimii organisaationsa edustajana ja käyntikorttina. Voimme vaikuttaa siihen, millainen mielikuva yrityksestämme välittyy niille henkilöille, jotka harkitsevat Suomeen muuttoa työllistyäkseen.

Lopuksi Sissi Ahola kiitti hankkeessa mukana olleita oppilaitoksia maahanmuuttajien yhteiskuntaan ja työelämään integroitumista edistävästä kehittämistyöstä.

Thaimaalaiseen sadekauden juhlan tunnelmaan kuulijat johdatteli Lappia Koulutus Oy:n kotoutumiskoulutuksen opiskelija Sasithorn Khunthongkham-Krunniniva. Hän esitti päätöstilaisuudessa iloisen kappaleen Loi Krathong.

Sasithorn Khunthongkham-Krunniniva esitti iloisen kappaleen Loi Krathong.

Päätöstilaisuuden lopuksi osallistujilla oli mahdollisuus vapaamuotoisesti tutustua hankkeen toteuttajien esittelypisteisiin, tuotettuihin materiaaleihin sekä keskustella hankehenkilöiden ja hankkeeseen osallistuneiden opettajien kanssa.

Opiskelijat kertoivat päätöstilaisuuden osallistujille lähihoitajaopinnoistaan.
Lappian pisteellä kävijät tutustuivat hankkeen tuotoksiin.

Kirjoittaja

Ota yhteyttä

Kouri Susanna

Tuntiopettaja (päätoiminen)
puh.+358405104137
Hius- ja kauneudenhoitoala
Kemi, Meripuistokatu 21