Yrittäjyyskasvatukseen ja NY-toimintaan vahvaa buustia Lappiassa

Uutinen

Yrittäjyysasiantuntija Satu Labigne aloitti työnsä Lappiassa viime syksynä. Hänellä on yrittäjätausta ja laaja-alainen kokemus opetus- ja kehittämistehtävistä sekä opetus- ja koulutusviennistä.

Yrittäjyysasiantuntijan tehtävässä Satu Labigne toimii Lappian projektipäällikkönä Lapin yrittäjyyskasvatusstrategia –hankkeessa, jonka päätoteuttaja on Lapin yliopisto ja osatoteuttajina Lappian lisäksi Lapin AMK ja koulutuskuntayhtymä REDU.

Lapin yrittäjyyskasvatusstrategia -hankkeessa kartoitustyötä, verkostoitumista ja työpajoja

Hankkeessa on syksyn aikana kartoitettu Tornion, Ylitornion, Simon, Kemin, Keminmaan, Pellon, Kolarin ja Muonion yrittäjyyskasvatuksen tilanne varhaiskasvatuksessa, perusasteella ja toisella asteella. Keskustelut käytiin joko kuntien sivistysjohtajien, varhaiskasvatusjohtajien tai koulujen rehtoreiden kanssa. Myös kuntien eri koulujen yrittäjyyskasvatuksesta vastaavia opettajia kartoitettiin ottamalla yhteyttä suoraan rehtoreihin (alakoulut) ja opoihin ja yhteiskuntatieteen opettajiin (yläkoulut ja lukiot). Yrittäjyyskasvatusta toteuttavia ja siitä kiinnostuneita opettajia ja rehtoreita eri asteilta kerättiin yhteiseen viestiryhmään verkostoitumiseksi ja tietojen vaihtamiseksi (14 opettajaa/rehtoria).

— Viestiryhmässä toteutettiin kyselyjä opettajatasolla paikallisten arvojen ja strategiaan liittyvien toiveiden kartoittamiseksi, tukemaan työpajoista saatavaa johtotason näkemystä. Lappian hankeosuuden projektipäällikkönä osallistuin molempiin järjestettyihin työpajoihin ja tein niiden sisällöstä yhteenvetoa. Meri-Lapin alueen kuntiin tiedotettiin kattavasti työpajoista, ja tämä näkyikin ilahduttavasti osallistujissa. Hankkeen puitteissa on helmikuun alussa käynnistynyt Lapin yliopiston vetämänä ja pilotoimana yrittäjyyskasvatuksen opintokokonaisuus, jonka tarkoituksena on saada yrittäjyyskasvatuksen asiantuntija-opettajia eri puolille Lappia jakamaan tietoa ja turvaamaan yrittäjyyskasvatuksen jatkuminen myös varsinaisen hankeajan jälkeen, kertoo Labigne hanketyön etenemisestä.

Lappia ja REDU lähtevät (maalis-huhtikuussa) vetämään keskustelut/työpajat kaikissa Lapin kunnissa strategian visioon ja tavoitteeseen liittyen. Työpajoihin kutsutaan kustakin kunnasta kunnanjohtoa, mahdollisia kestävän kehityksen asiantuntijoita, yrittäjyyskasvatusta työssään toteuttavia opettajia eri asteilta, rehtoreita sekä yrittäjien edustajia.

Lappia laajentaa NY-toimintaa ammattiopistossa ja markkinoi toimintaa Meri-Lapin kouluilla

Lappiassa on toteutettu jo usean vuoden ajan vahvasti NY-toimintaa liiketoiminnan perustutkinnon opinnoissa alan opettajan Raija Paasimaan johdolla. Labigne on mukana NY-toiminnan ja yrittäjyyskasvatuksen edistämisessä Lappian eri aloille.

Satu Labigne on kartoittanut Meri-Lapin alueen koulujen yrittäjyyskasvatuksen tilannetta ja käytössä olevia materiaaleja sekä markkinoinut kouluille NY-ohjelmia.

Yrittäjyysasiantuntija Satu Labigne henkilökuvassa pukeutuneena NY-toiminnan vihreään huppariin.

— Syksyllä ehdin juuri ennen koronan pahenemisvaihetta pitämään muutamia infoja kouluissa, mutta osa jouduttiin toteuttamaan etänä tai siirtämään myöhemmäksi. Vastasin Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan liittyvän Uskalla yrittää -semifinaalin järjestelyistä kuten viestinnästä ja tuomareiden ja puhujien hankkimisesta Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan osalta. Oulun alueella ei tällä hetkellä ole omaa aluepäällikköä. Semifinaali pidettiin 24.2. virtuaalisena Helsingin studiosta käsin ja olin mukana suorassa lähetyksessä, kertoo Satu Labigne.

Nuorten yrityksiä oli mukana kaikkiaan viisikymmentä ja Ammattiopisto Lappiasta kilpailuun osallistui kaksi NY-yritystä, jotka olivat ainoat osallistujat Lapista. Oli mahtava huomata, että nuorten yrittäjien osallistujamäärä tämän vuoden festareille jopa kasvoi viime vuodesta, vaikka tapahtumaa ei edelleenkään päästy järjestämään livenä.

Tulevaisuudessa tavoitteena on saada Lappiin enemmän Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa käyttäviä kouluja ja sitä kautta sen verran osallistujia, että saisimme Lappiin oman semifinaalin. Juuri nyt ajankohtaista on myös NY:n kesäyrittäjyyspaketin markkinointi alueen kouluille ja mahdollisimman monen nuoren innostaminen itsensä työllistämiseen kesäksi ja opintopisteiden kerryttäminen samaan aikaan.

Yrittäjyyskasvatuksen edistäminen Lappiassa

Lappian toiminnassa yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on olla tukena sekä opettajille että opiskelijoille. Lappian opetushenkilöstöstä monilla on kokemusta yrittäjyydestä. Labigne kertoo omaksi tehtäväkseen kartoittaa eri alojen toimintamalleja, ja miten yrittäjyys näkyy alojen opetuksessa ja toiminnassa.

— Lappian sisällä olen kartoittanut kyselyin yrittäjyyskasvatuksen tilannetta eri aloilla ja kertonut NY-materiaaleista ja yrittäjyyskasvatuksesta useiden alojen opettajille. Kaksi NY-ohjelmaa on tulossa käyttöön kone- ja tuotantotekniikan puolella ja keskusteluja käydään muidenkin alojen kanssa. Hius- ja kauneudenhoitoalalla on kiinnostusta tarjota opiskelijoille Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa ensi lukuvuonna. Suunnitelmana on tarjota Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa muillekin Lappian opiskelijoille ensi syksystä lähtien. Avoimen ammattiopiston puolella on myös tarkoitus ottaa käyttöön NY-ohjelmia. Yhteistyötä on tulossa myös Tornion yhteislyseon lukion kanssa, jossa olen käynyt kertomassa opiskelijoille kesäyrittäjyysohjelmasta. Se tullaan toteuttamaan yhteisenä sekä lukion että Lappian opiskelijoille ja muiden Meri-Lapin ja Muonion nuorille.

Lappia on mukana Tornion New business -hankkeessa

Lappia on osatoteuttajana Business Tornion vetämässä äkillisen rakennemuutoksen New Business -hankkeessa. Lappian lisäksi osatoteuttajina ovat Lapin AMK ja Lapin yliopisto. Lappialla hankkeen projektikoordinaattorina toimii Nina Mäki.

— Hankkeen puitteissa tulemme tarjoamaan alueen yrityksille verkostoitumis- ja yhteistyötukea ja osallistumme hankkeessa innovoitavien prototyyppien suunnitteluun ja valmistukseen. Hankkeen muut osatoteuttajat on kutsuttu tutustumaan Lappialle ja tarkoituksena on esitellä heille meidän eri alojen tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti kone- ja tuotantotekniikassa sekä pintakäsittelyssä, kertoo Labigne hankkeen toteutuksesta ja etenemisestä.

Kirjoittaja

Ota yhteyttä

Päivärinta Antti

Osaamispalvelujohtaja
puh.+358504612318
Osaamis- ja työelämäpalvelut
Kemi, Tietokatu 2