Lappia tekee vahvaa yrittäjyyskasvatusta ja on mukana alueellisissa hankkeissa

Uutinen

Lappian strategian yhtenä painopisteenä on yrittäjyyskasvatus. Aloite ja vahva viesti yrittäjyyden nostamisesta opintojen keskiöön on saatu sekä sidosryhmiltä, työnantajilta että opiskelijoilta. Yrittäjyyskasvatuksen merkitystä korostetaan alueen veto-, pito- ja elinvoiman näkökulmasta. Yrittäjyyskasvatus ei ole pelkästään yrittäjyyteen tähtäävää toimintaa. Merkittävä osa siitä on asennekasvatusta niin, että työelämään siirtyvillä on parempi ymmärrys ja käsitys sisäisen yrittäjyyden mukaisesta työn tekemisestä, myös toisen palveluksessa tehtävässä työssä.

— Haluamme olla yrittäjyyden edistämisen alueellinen tuki ja edelläkävijä. Lappiassa on jo vuosia toteutettu liiketoiminnan opinnoissa Vuosi yrittäjänä -oppimisohjelmaa ja 24 h-leirejä opiskelijoille. Tänä syksynä olemme rekrytoineet uuden yrittäjyysasiantuntijan, joka rakentaa NY-toimintaa ja yhteyksiä toiminta-alueellamme, taustoittaa osaamispalvelujohtaja Antti Päivärinta.

Lappiassa on hyödynnetty valtakunnallisesti toimivan Nuori Yrittäjyys ry:n (NY) tarjoamia yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta tukevia opetusmateriaaleja, jotka on suunnattu eri ikäisille varhaiskasvatuksesta perusopetukseen, toiselle asteelle ja aina korkeakouluihin asti, ilman erillisiä kustannuksia. Lappian omistajakunnat ja -kaupungit ovat sitoutuneet vuoden 2023 alusta NY-toimintaan.

Yrittäjyysasiantuntija on alueellinen toimija ja yhteyksien luoja

Lappian yrittäjyysasiantuntijana on aloittanut tänä syksynä Karoliina Pietikäinen. Yrittäjyysasiantuntijan tehtäviin kuuluu palvella Lappian omistajakuntien kouluja ja oppilaitoksia opastamalla niiden henkilöstöä NY-toimintaan.

Alueellinen Nuori Yrittäjyys -toiminta
• Kehittää monialaista yrittäjyyskasvatusta alueellisesti osana kansallista ja kansainvälistä toimintaympäristöä
• Kouluttaa opetuksen asiantuntijoita ja tarjoaa ratkaisuja yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen opetukseen
• Verkottaa alueen oppilaitokset, päätöksen tekijät sekä yritykset yhteistyöhön
• Vahvistaa nuorten tietoa alueen mahdollisuuksista yhteistyön kautta
• Järjestää tilaisuuksia ja tapahtumia alueella
• Toimii alueen keskeisenä teeman keulakuvana ja vaikuttajana

Karoliina Pietikäinen kertoo, että hänen tehtävänsä muodostuu Lappian yrittäjyysasiantuntijan ja Nuori yrittäjyys -aluetoimijan tehtävistä, jotka edistävät NY-aluetoimiston tehtävää.

Aluetoiminta on käynnistetty kartoittamalla yrittäjyyskasvatuksen tilannetta Lapin alueella. Aluepäällikkönä aiemmin toiminut Satu Labigne tiedotti yrittäjäjärjestöjä, kuntien virkamiehiä, rehtoreita ja opettajia aluetoiminnasta ja oli aktiivisesti yhteydessä kouluihin tarjoten infoja ja koulutuksia NY:n ohjelmista ja materiaaleista.

— Minä olen jatkanut työtä pitäen säännöllisesti yhteyttä kouluihin, tiedottanut ja rakentanut yrittäjyyskasvatuksen yhteistyöverkostoa alueelle. Yrittäjyyskasvatus yhdistää toimijoita ja siitä on hyötyä monille eri tahoille. Ennen kaikkea siitä on hyötyä lapsille ja nuorille itselleen minäpystyvyyden, talous- ja työelämätaitojen karttumisessa, mutta myös kunnille ja yrittäjille alueen elinvoimaisuuden lisääntymisenä, kertoo Karoliina Pietikäinen.

Aluetoiminnan aktivoitumisen myötä tietoisuus Nuori yrittäjyys ry:stä ja sen tarjoamista maksuttomista yrittäjyyskasvatuksen ohjelmista, materiaaleista ja koulutuksista on selvästi lisääntynyt ja ohjelmia on otettu hyvin käyttöön Lapin alueella. Kunnissa on huomattu asian tärkeys ja kuntien omia yrittäjyyskasvatuksen strategioita ja opintosuunnitelmia ollaan tekemässä tai vanhoja jo olemassa olevia strategioita/ opintosuunnitelmia päivitetään.

Tiedonvälitystä ja toimintaa koko Lappiin

Aluetoiminnan tavoitteena on lisätä NY:n ohjelmien käyttöönottoa ja tietämystä koko Lapissa. Karoliina Pietikäinen toivoo, että tulevaisuudessa voitaisiin järjestää Vuosi yrittäjänä ohjelmaa suorittavien Uskalla yrittää -yrittäjyystapahtuma ja -kilpailun semifinaalit Lapissa.

— Nyt osallistumme Oulun kilpailuihin, koska Lapin alueelta ei vielä ole tarpeeksi osallistujia. Yrittäjyyskasvatuksen ytimessä nykyisille ja tulevaisuuden lapsille ja nuorille ovat esimerkiksi työelämätaidot, taloustaidot, vuorovaikutustaidot, oma-aloitteisuus, epäonnistumisen sietäminen, ongelmanratkaisukyvyt, omien vahvuuksien tunnistaminen, uskallus yrittää eli itseensä uskominen ja omaan osaamiseen luottaminen, päätöksentekokyky nyt muutamia mainitakseni. Yrittäjyyskasvatus on satsaus lasten ja nuorten tulevaisuuteen, mutta samalla satsaus koko yhteiskunnan ja oman alueen elinvoimaisuuteen, pohtii Karoliina Pietikäinen yrittäjyyskasvatuksen sisältöjä ja vaikuttavuutta.

Vahvaa alueellista yhteistyötä yrittäjyyden ja yritysten tukemiseen

Lapin Liiton Maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoituksella tavoitellaan New Business -hankkeessa Business Tornion, Lappian, Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteistyönä 230 henkilön uudelleen työllistämistä ja 100 uuden tuotekonseptin kehittämistä.
Hankkeen tavoitteena on metalli- ja teollisuudenalan osaamisen, innovaatiotoiminnan, yritystoiminnan, markkinoinnin sekä tuotekehitystoiminnan kehittäminen ja verkostoyhteistyön parantaminen olemassa olevien yritysten ja uusien yrittäjien, sekä sidosryhmien välillä.

— Hankkeessa luodaan myös edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle uusien innovaatioiden ja yhteistyömallien pohjalta ja näin luodaan uusia työpaikkoja. Osana tätä uutta yritystoimintaa on myös opiskelijoiden yrittäjyyden tukeminen. Lappian ja kuntien sekä kaupunkien tukemana, kertoo New Business -hankkeessa Lappian toteutusosuutta koordinoiva projektipäällikkö Nina Mäki.

Osaamispalvelujohtaja Antti Päivärinta korostaa vahvan ja laaja-alaisen yhteistyön merkitystä. Lappia on tukemassa ja edistämässä myös maakunnallisen Lapin yrittäjyyskasvatusstrategian rakentamista.

Tutustu yrittäjyyttä tukeviin hankkeisiin

Lapin yrittäjyyskasvatusstrategia

Business Tornio – New Business

Kirjoittaja

Ota yhteyttä

Päivärinta Antti

Osaamispalvelujohtaja
puh.+358504612318
Osaamis- ja työelämäpalvelut
Kemi, Tietokatu 2

Pietikäinen Karoliina

Yrittäjyysasiantuntija
puh.+358405472529
Osaamis- ja työelämäpalvelut
Tornio, Urheilukatu 6

Mäki Nina

Kehittämisasiantuntija
puh.+358405969683
Hankepalvelut
Tornio, Urheilukatu 6