Yhteiset suuntaviivat yrittäjyyskasvatukselle Lapissa

Uutinen

Lapissa on käynnistynyt Lapin yrittäjyyskasvatusstrategia –hanke, jonka päätoteuttaja on Lapin Yliopisto ja osatoteuttajina Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian lisäksi Lapin AMK ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU.

Hankkeen keskeisinä tavoitteina on vahvistaa lappilaisen koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta, kehittää siirtymiä oppilaitoksesta toiseen ja työelämään yrittäjyyskasvatuksen ikkunassa sekä tukea pitkällä aikavälillä Lapin elinvoimaisuutta luomalla yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen ja osaamisen lisäämisen kautta.

Hankkeessa toimivan oppilaitosverkoston tavoitteina on lisätä yrittäjyyskasvatuksen menetelmä- ja mentorointiosaamista alueella kaikilla oppilaitosasteilla sekä muotoilla suuntaviivat Lapin yrittäjyyskasvatukselle sekä rakentaa Lapin alueen yrittäjyyskasvatus-strategia.

Lapin alueen yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet ja toteuttaminen yhtenäistyvät yhteisen vision/strategian luomisen myötä.

— Yrittäjyyskasvatuksen ja -koulutuksen osalta on alueellisesti tärkeää löytää kaikkien toimijoiden yhteinen, koko koulutuspolun läpi ohjaava punainen lanka niin, ettei eri osapuolten antama koulutus ole toisistaan irrallista tai päällekkäistä. Yhteisen strategian avulla oppijan yrittäjyysosaaminen ja motivaatio lisääntyvät järjestelmällisesti joka tavoitteen mukaan johtaa hyvään sisäiseen yrittäjyyteen ja mahdollisimman monella myös yrittäjyyteen, linjaa Lappian hanketoiminnasta vastaava osaamispalvelujohtaja Tuomo Palokangas.

Lappian toteutusosuuden keskiössä on yrittäjyyskasvatuksen menetelmäosaamisen sekä yrittäjyystietouden lisääminen ammatillisen koulutuksen eri aloilla. Lisäksi jo entuudestaan tiivis yhteistyö omistajakuntiemme sekä alueen elinkeinoelämän kanssa syvenee maakunnallisen yrittäjyyskasvatusstrategian luomisprosessin yhteydessä. Lappia vastaakin REDUn kanssa hankkeen työpaketista nro 4 Yrittäjyyskasvatusstrategian viimeistely ja toimeenpano, jossa maakunnallinen strategia luodaan ja viimeistellään aluekohtaisten työpajojen/-kokouksien/-kuulemisien kautta, varmistaen näin, että alueelliset/seutukunnalliset erityispiirteet huomioidaan.

— Lappiassa on jo vuosia tehty hyviä, käytännönläheisiä ratkaisuja yrittäjyyden edistämiseksi, kuten yrittäjämäisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen (NY, osuuskunta) opinnoissa sekä yksilöllisen yrittäjyysvalmennuksen tarjoaminen opiskelijoille. Sama trendi jatkuu vahvana edelleen, muun muassa syksyllä perustettavan NY-aluetoimiston sekä tämän yrittäjyyskasvatusstrategia-hankkeen muodossa. Hankkeessa keskiössä on konkreettinen tekeminen eli opettajien/opinto-ohjaajien yrittäjyysosaamisen lisääminen sekä tietenkin itse maakunnallinen strategia, joka antaa meille oppilaitoksille jokaisella asteella suuntaviivat yrittäjyyskasvatuksen käytännön toteuttamiseen tahoillamme. Kaikki nämä toimenpiteet ovat myös linjassa oman strategiamme kanssa, jossa yrittäjyys on vahva painopistealue. Onkin erityisen hienoa, että pääsemme kehittämään toimintaa ja edistämään yrittäjyyttä laaja-alaisesti yhteistyössä hankkeen toimijoiden sekä alueemme kuntien kanssa, sanoo projektikoordinaattori Juhamatti Konttaniemi.

Lappiassa hankevetäjänä ja projektikoordinaattorina toimii aluksi Juhamatti Konttaniemi. Lisäksi hankkeessa tulee toimimaan myöhemmin nimettävät asiantuntijaopettaja/-opettajat. Hankkeen ohjausryhmässä Lappialta aloittaa osaamispalvelujohtaja Antti Päivärinta.

Lapin yrittäjyyskasvatusstrategia –hanke saa rahoituksen Euroopan sosiaalirahastolta ja alueellisesta koordinoinnista vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Kokonaisrahoitus on 343 315 euroa, josta Lappian osuus on 67 743 euroa. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2021- 30.4.2023.

Kirjoittaja

Ota yhteyttä

Konttaniemi Juhamatti

Tuntiopettaja (sivutoiminen)
puh.+358401863238
Maatalousala
Loue, Kätkävaarantie 69