Lappian yhtymähallituksen puheenjohtajina ovat aloittaneet torniolainen Outi Keinänen ja kemiläinen Jukka Korhonen

Uutinen

Lappia on erittäin tärkeä toimija, kumppani alueemme työelämälle

Lappian yhtymähallituksen puheenjohtaja Outi Keinänen tulee Lappian luottamusmiesorganisaatioon ensimmäistä kertaa ja on myös ensimmäinen nainen yhtymähallituksen puheenjohtajana. Siviiliammatissaan hän toimii Karungin Palvelukoti ry:n toiminnanjohtajana ja sen omistamien palvelu- ja kiinteistöyhtiön toimitusjohtajana.

Outi Keinänen on vahva vaikuttaja Tornion kaupungin luottamustehtävissä. Hän on toiminut seitsemän kautta kaupunginvaltuutettuna ja muun muassa kaupunginhallituksessa ja konserni- ja henkilöstöjaoston sekä koulutus- ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajana. Keinänen on ollut alueemme seutuhallituksessa, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksessa ja maakunnallisesti Lapin liiton valtuustossa ja hallituksessa.

– Vaikka nyt aloitan ensimmäisen kerran Lappiassa, olen seurannut ammatillisessa koulutuksessa tapahtuneita suuria muutoksia muiden luottamustehtävieni näkökulmista. Lappian johto on pitänyt meidät omistajakuntien luottamushenkilöt hyvin tietoisina ja ajan tasalla ammattiopiston tilanteesta ja haasteista. Torniolaisena ja Lappian suurimman omistajakunnan edustajana tunnen Lappian yhtymähallituksen edelliset puheenjohtajat Pauli Alaperästä alkaen. Ja toki Lappia on tuttu minulle äidin näkökulmasta, koska omatkin lapseni ovat opiskelleet myös Lappiassa, kertoo puheenjohtaja Outi Keinänen.

Keinänen katsoo, että Lappia on pitänyt hyvin pintansa ja kehittänyt toimintaansa muutostilanteissa.

– Lappia on erittäin tärkeä toimija ja kumppani alueemme työelämälle. Tämän olen kokenut työnantajan edustajana ja osaajien rekrytoijana eri työtehtäviin sekä oppisopimuskoulutusten, työharjoittelun ja täydennyskoulutuksen toteuttajana. Lappian, kuten muidenkin ammatillisen koulutuksen toimijoiden, tulevaisuuden haasteina ovat edelleen valtiontalouden monimutkaisen rahoituskentän hallinta ja kilpailu opiskelijoista. Toivon, että Lappian vahvuudet nuorten koulutuksessa ja kyky palvella alueemme yrityksiä sekä muuta työelämää nähdään, koulutuksen rahoittajan näkökulmasta ja alueemme elinvoiman sekä vetovoiman kannalta, erittäin keskeiseksi tulevaisuudessakin, korostaa Keinänen.

Lappian henkilöstölle yhtymähallituksen puheenjohtaja Keinänen toivoo intoa ja voimia jatkaa hyvää kehittämistyötä.

– Yhtymähallitus tulee kokoustamaan kaikissa Lappian toimipaikoissa ja silloin pääsemme henkilökohtaisesti tutustumaan aloihin, oppimisympäristöihin ja henkilöstöön. Odotan innolla myös hallituksen jäsenille tarjottua mahdollisuutta toimia osaamisyksikköjen tai toimipisteiden mentorina, kertoo Outi Keinänen.

Koulutuksessa katse tulee olla suunnattu tulevaisuuteen

Yhtymähallituksen kemiläinen varapuheenjohtaja Jukka Korhonen aloittaa myös uutena Lappian luottamushenkilönä. Hänellä on luottamushenkilökokemusta eri sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa sekä alueellisesti että maakunnallisesti. Nykyiset luottamustehtävät ovat juuri Lappian hallituksen varapuheenjohtajuus ja ympäristölautakunnan varajäsenen paikka Kemissä.

Hän on toiminut aikaisemmin Kemin sosiaali- ja terveyslautakunnassa, Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuustossa sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa varana.

Jukka Korhonen toimii Meriva sr:ssä yksilövalmentajana ja hänellä on monipuolinen työura sosiaalialan tehtävissä. Hän on työskennellyt muun muassa Torniossa päihdehuollon tehtävissä, Kemin sosiaalitoimessa, Kriminaalihuollon (nykyinen Rikosseuraamusvirasto) palveluksessa sekä maahanmuuttajaprojekteissa.

– Omassa työssäni ohjaan ja tuen omia asiakkaitani palaamaan työelämään, usein pitkänkin työttömyysjakson jälkeen. Tehtävistä vähäisin ei ole uusien koulutuspolkujen rakentaminen. On hienoa nähdä omienkin asiakkaiden nimiä ammattiin valmistuneiden joukossa. Olen huomannut, että ammatillisen koulutuksen arvostus on lisääntynyt, samoin kuin sen tarve niin nuorten kuin aikuisopiskelijoiden joukossa. Edelleenkin riittää haasteita ja vaadittaisiin lisäsatsauksia, kun siirrytään peruskoulusta toiselle asteelle, muun muassa opintojen keskeyttämiset ovat haaste koko järjestelmälle, pohtii Jukka Korhonen.

Korhosen mielestä laajennettu oppivelvollisuus on hyvä uudistus.

– Se saattaa nuorta pidemmälle. Varmasti on niin, että osa nuorista selviäisi hyvin vanhallakin tavalla, mutta usein oman urapolun alkumetrit ovat epävarmoja. Saattaa olla ammatinvalinnan vaikeus, sosiaalisia, taloudellisia tai muita haasteita. Haluan, että mahdollisimman moni opintonsa aloittava suorittaa ne myös loppuun. Arvostan kädentaitoja ja niiden arvostuksen nostaminen on tärkeää. Toivon, että opiskelussa voidaan huomioida opiskelijoiden luovuus ja ideat. Valmista työpaikkaa ei välttämättä aina heti löydy, vaan se on luotava itse, ja se taas vaatii jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja kouluttautumista.

Jukka Korhonen kertoo, että hänen aiemmat kontaktit Lappiaan liittyvät siviilityöhön.

– Merivasta ohjautuu opiskelijoita Lappian eri koulutusväylille kuten Valmaan, Avoin ammattiopisto -tyyppiseen koulutukseen ja ammatilliseen peruskoulutukseen. Tuemme ja edistämme eri keinoin keskeytyneiden opintojen jatkamista ja loppuun saakka suorittamista. Koen, että juuri omasta työstäni on hyötyä myös Lappian luottamustehtävässäni.

Lappialaisille varapuheenjohtaja Korhonen sanoo terveisinä, että Lappia on innovatiivinen oppilaitos, jossa on osaavia ja innostavia opettajia. Hyvä näin, sillä koulutuksen on oltava edellä aikaansa ja katse tulee olla suunnattu tulevaisuuteen. Jatkuvien muutosten keskellä olisi hyvä pystyä, ainakin opetus- ja oppimistehtävässä, keskittyä olennaiseen.

Author

Sinua saattaisi myös kiinnostaa