Lappian autoalan päivitetty oppimisympäristö kasvattaa uuden teknologian osaajia

Uutinen

1.8.2022 alkanut Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama Sähikäinen – autoalan oppimisympäristön opetusvälineiden kehittämis- ja investointihanke päättyi 31.8.2023. Hanke on pyrkinyt vastaamaan ajoneuvoteknologian kehittymisestä aiheutuviin koulutustarpeiden muutoksiin sekä alan yritysten osaajapulaan. Sähikäinen-hankkeen tavoitteena on ollut selvittää, suunnitella ja toteuttaa alueen elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä Ammattiopisto Lappian autoalan huollon ja korjauksen, testauksen ja mittauksen nykyaikainen oppimisympäristö.

Hankkeen projektipäällikön Tarmo Niskan mukaan asetettuihin tavoitteisiin on päästy, ja hanke on saanut positiivista palautetta alan toimijoilta sekä muilta koulutuksen järjestäjiltä. Hankkeen tuloksena Lappian Kemin toimipisteeseen on syntynyt uusi autoalan oppimisympäristö, joka sisältää muun muassa Matrixin perussähkön opetustauluja, Matrixin ohjelmoitavia robottiautoja, auton sähköjärjestelmiä sisältäviä simulaattoriopetustauluja sekä saksalaisen Lucas-Nülle GMBH:n valmistamia, sähkötekniikkaan erikoistuneita UniTrain-opetusalustoja ja -ohjelmistoja.

UniTrain-opetusalustoihin hankittujen ohjelmistojen sisällöt keskittyvät korkeajännite-, anturi-, kamera- ja sensoritekniikkaan, jotka ovat keskeisiä ominaisuuksia nykyajoneuvoissa. Ohjelmistojen avulla näiden opetus on turvallista ja havainnollistavaa. Päivitettäviin opetusalustoihin asennettujen ohjelmistopakettien avulla opiskelijat voivat muun muassa suorittaa suomenkielisiä kursseja, tehdä mittauksia ja tehtäviä sekä tutustua auton laitteistoihin ja kytkentöihin. Kurssien sisällöt ovat sovellettavissa niin henkilöautoihin kuin vaikkapa Lappian Raskaan kaluston vaihtoehtoisten voimanlähteiden käyttöönotto Lapissa -hankkeen tiimoilta hankittuun täyssähköiseen rekkaveturiin. Opetussisällöissä on otettu huomioon ennen kaikkea autoalan tulevaisuuden näkymät.

– Entistä enemmän tulee korkeajänniteautoja sekä autoja, joissa on anturitekniikkaa, kameratekniikkaa ja muuta. Täältä löytyy niiden opetukseen kursseja, Niska kertoo.

Sähikäinen-hankkeen UniTrain-oppimisohjelmisto.
Hankkeen merkittävintä antia ovat saksalaisen Lucas-Nülle GMBH:n valmistamat tietokonepohjaiset UniTrain-opetusalustat ja -ohjelmistot, joilla voi muun muassa suorittaa kytkentöjä ja mittauksia sekä tehdä kokeita.
UniTrain-opetusohjelman näyttökuva kytkentöjen suorittamisesta.
UniTrain-ohjelmisto ohjaa opiskelijaa kytkentöjen suorittamisessa.

Ajoneuvoalan perusopetuksessa käytettävät opetustaulut saapuivat Lappiaan jo viime vuoden keväällä, mutta sähkötekniikkaan keskittyvät UniTrain-opetusalustat ja -ohjelmistot saatiin käyttöön vasta hankkeen loppumetreillä komponenttipulan vuoksi. Lappian autoalan opettajat perehtyvät opetusjärjestelmään syksyn 2023 aikana. Päivitetty oppimisympäristö on otettu opiskelijoiden keskuudessa myönteisesti vastaan, ja erityisesti uudet opetustaulut ovat saaneet kiitosta.

– Tämä on ollut tarpeellinen. Oppilaiden on ollut helpompi ymmärtää kokonaisuuksia. Auton korjaamisessa on ollut hankalaa jo pitkään, ettei moottoritilasta pysty oikein erottamaan mitään. Asiaa on helpompi tutkia, kun osat ovat taulussa, Niska selittää.

Opetustaulu, jossa on auton turvajärjestelmiä.
Opetustauluihin on purettu auton eri sähköjärjestelmiä irti niiden hahmottamisen helpottamiseksi. Kuvassa auton turvajärjestelmän osia.

Tarve autoalan uusille oppimisympäristöille on huomattu muissakin autoalan ammatillisissa oppilaitoksissa, eikä Ammattiopisto Lappian autoalan oppimisympäristö ole ainoa laatuaan. Hankkeen tiimoilta Lappian autoalan opettajat vierailivat eri oppilaitoksissa tutustuen vastaaviin oppimisympäristöihin, ja vierailuiden pohjalta päätettiin Lappialle hankittavat ohjelmistot ja laitteistot. Lappialla autoalan kehitystä on seurattu tarkasti jo pitkään, ja uudet teknologiat on huomioitu opetuksessa. Hankkeen investointien myötä opetus ja oppiminen monipuolistuvat.

– Tiedän, että monet koulutuksen järjestäjät ovat joutuneet tekemään tämänkaltaisia tiloja. Auto alkaa olemaan jo niin hankala laite, että sitä on vaikea opettaa. Se on pirstottava tällä tavalla palasiksi, jotta opetusta pystyy viemään eteenpäin, Niska kertoo.

Pieniä robottiautoja.
Pienissä robottiautoissa on samaa tekniikkaa kuin itseohjautuvissa autoissa, ja ne voidaan ohjelmoida kulkemaan itsenäisesti tiettyä reittiä sekä jarruttamaan esteiden kohdalla.

Hankkeessa toteutettiin myös yhteistyö Sodankylän Ilmatieteen laitoksen sekä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Lappian täyssähköiseen rekkaveturiin asennetaan 20.9.2023 tiestön kuntoa mittaavia antureita, joiden välittämä tieto siirtyy suoraan Sodankylän Ilmatieteen laitokselle. Tietojen perusteella laaditaan keliennusteita, jotka ovat avoimesti kaikkien saatavilla. Erityisesti talviaikaan anturit kuraantuvat helposti, joten Ammattiopisto Lappian logistiikka-alan opiskelijat huolehtivat antureiden huollosta ja korjauksesta. Lapin ammattikorkeakoulun ja Lappian välinen yhteistyö jatkuu muun muassa ammattikorkeakoulun tutkimuslaboratorioiden hyödyntämisen tiimoilta.

Kytkentöjen harjoittelemiseen tarkoitettu kytkentäalusta.
Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat harjoittelevat kytkentöjä uudella kytkentäalustalla.

Sähikäinen-hanke on ollut osa Lappian laajaa autoalan oppimisympäristön kehittämistyötä, jota on toteutettu Hybridiauton osaamis- ja oppimisympäristö –hankkeessa (2013–2015) sekä Raskaan kaluston vaihtoehtoisten voimanlähteiden käyttöönotto Lapissa -kehittämis- ja investointihankkeessa (2020–2023). Tällä hetkellä Lappialla ei ole tiedossa uusia autoalaan liittyviä hankkeita, mutta hankittu laitteisto sekä uusi osaaminen jäävät pysyviksi osiksi oppilaitoksen autoalan koulutusta. Tulevaisuudessa opetusta kehitetään aktiivisesti autoalan yritysten kanssa heidän tarpeitaan vastaavaksi, ja opetuslaitteistoa päivitetään tarpeiden mukaan. Hankkeen vaikutukset näkyvät pitkälle tulevaisuuteen.

– Jos me pystymme kouluttamaan parempia ajoneuvoasentajia, jotka ymmärtävät järjestelmien päälle ja osaavat tehdä mittauksia, niin onhan sillä valtava merkitys. Meillä on tällaiselle oppimisympäristölle ollut tarvetta. Kyllä tämä ihan selkeästi vaikuttaa hienolta uudistukselta, Niska kiteyttää.

Hankkeen projektipäällikkö Tarmo Niska.
Sähikäinen-hankkeen projektipäällikkö Tarmo Niska on tyytyväinen hankkeen lopputuloksiin.

Lisätietoja

Tarmo Niska

projektipäällikkö

tarmo.niska@lappia.fi

puh. +358 40 705 0726

Anne Tryyki

osaamispalvelujohtaja

anne.tryyki@lappia.fi

puh. +358 50 461 1227

Kirjoittaja

Sinua saattaisi myös kiinnostaa

Ota yhteyttä

Niska Tarmo

Lehtori
puh.+358407050726
Ajoneuvoala
Kemi, Tietokatu 2

Tryyki Anne

Koulutuspäällikkö
puh.+358504611227
Tekstiili- ja muotiala, ravintola- ja cateringala, elintarvikeala, puhtaus- ja kiinteistöala, kalatalousala
Tornio, Urheilukatu 6