lähikuva käsistä, jotka kirjoittavat läppärillä

Ohjeet hakijoille

Jatkuva haku mahdollistaa koulutukseen hakeutumisen joustavasti ympäri vuoden. Jatkuvan haun kautta voi hakea koulutushaussa oleviin koulutuksiin.

Author

Jatkuva haku on avoin kaikille hakijaryhmille: aiemman ammatillisen tutkinnon suorittaneet, alanvaihtajat, työelämässä osaamista hankkineet ja yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneet.

Koulutuksen järjestäjä päättää hakuajat, -menettelyt, valintaperusteet, pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet. Koulutukseen haetaan koulutushaun kautta. Sosiaali- ja terveysalan ja turvallisuusalan perustutkinnot sekä logistiikan perustutkintoon kuuluva kuljetuspalvelujen osaamisala kuuluvat SORA-lainsäädännön piiriin.

Hakemuksia otetaan vastaan koko ajan, mutta koulutuksen aloitusaika vaihtelee tutkinnoittain. Osaamisalavastaava ottaa hakijoihin yhteyttä 2 viikon sisällä hakemuksen saapumisesta puhelimella tai s-postilla. Haku raukeaa ja hakija poistetaan hakurekisteristä, jos hakijaa ei tavoiteta kuukauden sisällä hakemisesta. Hakijaa on yritettävä tavoittaa vähintään 3 kertaa kahdella eri viestintävälineellä.

Hakija kutsutaan haastatteluun ja opiskeluvalmiuksien arviointiin. Opiskeluvalmiuksia voi arvioida testeillä, koulutodistuksista ja työkokemuksesta. Aloilla voi olla myös omia valintaan vaikuttavia kriteereitä.

Mikäli äidinkielesi on muu kuin Suomi, tulee sinun käydä kielikokeessa, johon sinut kutsutaan. Tarvitset myös oleskeluluvan, jotta voit suorittaa koko tutkinnon tai osallistua Valma-opintoihin.

Opiskelijavalintakriteerit

 • peruskoulun oppimäärä tai vastaavat tiedot
 • vahvuudet alan opintoihin
 • motivaatio alalle
 • koulutustarve (alan vaihto, tutkinto puuttuu)
 • SORA-lain mukaiset terveydentilavaatimukset tietyillä aloilla. Haastattelussa hakija allekirjoittaa erillisen liitteen.
 • opiskeluvalmiuksien arviointi esim. matemaattiset testit, kirjoitelmatestit, hienomotoriikan testaus, fyysisen kunnon testaus.
 • esteet alan työtehtävissä toimimiselle (esim. eri sukupuolta olevan henkilön palveleminen/hoitaminen, perhesyyt, vuorotyöt, jne.)

Kielitaito

Hakijoille, joiden äidinkieli muu kuin suomi, järjestetään kielikoe, jossa on samat kriteerit kuin yhteishaussa hakeneille. Suomen kielen taito pitää olla riittävä, jotta opiskelija kykenee suoriutumaan tavoitteena olevasta tutkinnosta. Testaus tehdään pätevien äidinkielenopettajien johdolla ja testaukset toteutetaan 5 kertaa vuodessa seuraavasti:

 • tammikuu
 • maaliskuu
 • toukokuu
 • elokuu
 • marraskuu​

Valitettavasti kielikoetta ei ole mahdollista järjestää etäyhteydellä, kokeen luonteesta ja koemateriaalista johtuvista syistä. Noudatamme Suomen viranomaisten ohjeita koetilanteen järjestelyissä.
Kutsu kielikokeeseen lähetetään kirjeitse.

Tietoa pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeista.