Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Yleinen

Ammattiopisto Lappia järjestää pääsy-/soveltuvuuskokeet seuraavilla aloilla:

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)

Ammattiopisto Lappia, Kemi (Hyvinvointiala)
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Ammattiopisto Lappia, Muonio
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Ammattiopisto Lappia, Rovaniemi
Turvallisuusalan perustutkinto (pääsykoetta ei järjestetä tänä vuonna koronatilanteen vuoksi)

Ammattiopisto Lappia, Tornio
Media-alan perustutkinto, kuvallisen ilmaisun osaamisala
Musiikkialan perustutkinto
Turvallisuusalan perustutkinto (pääsykoetta ei järjestetä tänä vuonna koronatilanteen vuoksi)

Kielikoe

Ammattiopisto Lappiassa opetuskielenä on suomi.

Jos sinun äidinkieli ei ole suomi, sinun täytyy suorittaa kielikoe hyväksytysti, jotta sinut voidaan valita koulutukseen.

Kielikoe on Kemissä 10.5.2022 kello 9.00 alkaen.

Ammattiopisto Lappia ei järjestä kielikoetta etäyhteydellä. Se ei ole mahdollista kokeen luonteen ja koemateriaalin vuoksi.

Ammattiopisto Lappia noudattaa Suomen viranomaisten ohjeita koetilanteen järjestelyissä.

Kielitodistukset

Jos sinä et osallistu kielikokeeseen, sinun täytyy esittää todistus suomen kielen taidosta tai suomen kielen koulutuksen opettajan lausunto kielitaidosta ennen Ammattiopisto Lappian kielikoetta. Toimita todistus sähköpostilla  osoitteeseen haku@lappia.fi   Lappialle viimeistään 4.5.2022.

Voit lukea lisätietoa tästä.

Opiskelijavalinta 

Ammattiopisto Lappia tekee opiskelijavalinnan ammatillisen perustutkintokoulutuksen valintaperusteiden mukaisesti. Oppilaitos voi jättää hakijan valitsematta ammatilliseen peruskoulutukseen, jos hakijalla ei ole opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen ja ymmärtämiseen valmiutta.

Katso valintaperusteet

Aikataulu, sisällöt ja pisteytykset

Tuva (Kemi ja Tornio)

Haastattelu: Kaikille hakijoille pidetään valintahaastattelu (päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin). Saat kutsun haastatteluun kirjeitse ja tekstiviestillä. Ota mukaan haastatteluun koulu- ja työtodistukset. Maahanmuuttaja, ota haastatteluun mukaasi todistus kielitaidon tasosta.

Tuva (Muonio)

Haastattelu: Kaikille hakijoille pidetään valintahaastattelu (päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin). Saat kutsun haastatteluun kirjeitse ja tekstiviestillä. Ota mukaan haastatteluun koulu- ja työtodistukset. Maahanmuuttaja, ota haastatteluun mukaasi todistus kielitaidon tasosta.

Kuvallinen ilmaisu (Tornio)

Kuvallisen ilmaisun ennakkotehtävä lähetetään hakijoille 12.4.2022 alkaen. Palautusaika Lappiaan on 29.4.2022. Ennakkotehtävästä voi saada 0-10 pistettä.

Musiikkiala (Tornio)

Musiikkialan yksipäiväinen pääsy- ja soveltuvuuskoe on Musiikkitalossa Torniossa. Voit ilmoittautua sinulle sopivaan päivään; 3.5., 10.5. ja 17.5.2022. Kutsun mukana lähetetään myös kokeeseen ilmoittautumis- ja valmistautumisohjeet sekä nuotit esitettävistä kappaleista.

Musiikin osaamisalan pääsy- ja soveltavuuskoe koostuu instrumentti- ja yhtyesoittokokeesta (max. 5 pistettä), musiikin teoria- ja hahmotuskokeesta (max. 3 pistettä) sekä haastattelusta (max. 2 pistettä).

Musiikkiteknologian osaamisalan pääsy- ja soveltuvuuskoe koostuu instrumentti- ja yhtyesoittokokeesta (max. 2,5 pistettä), musiikin teoria- ja hahmotuskokeesta (max. 1,5 pistettä), kytkemistehtävästä (max. 2 pistettä), miksaustehtävästä (max. 2 pistettä) sekä haastattelusta (max. 2 pistettä).

Lisätietoja musiikkialan pääsy- ja soveltuvuuskokeesta ja nuoteista.

Sosiaali- ja terveysala (Kemi & Muonio)

Yhteishaun soveltuvuustestit sosiaali- ja terveysalalla ovat seuraavasti:

  • Lähihoitajaksi hakevilla Kemissä 3.-5.5.2022 ja Muoniossa 2.5.2022

Ota yhteyttä

Ammattiopisto Lappia
Hakupalvelut
Urheilukatu 6
95400 Tornio
Puh. 050 310 9385
haku(at)lappia.fi

Hakemukseen liittyvät mahdolliset liitteet voit toimittaa postitse tai turvasähköpostilla, joka mahdollistaa henkilötietojen ja salassa pidettävien tietojen sähköisen lähettämisen turvallisesti.

Author