Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Yleinen

Ammattiopisto Lappia järjestää pääsy-/soveltuvuuskokeet seuraavilla aloilla:

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

Ammattiopisto Lappia, Kemi (Hyvinvointiala)
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (pk+yo)
Perustason ensihoidon osaamisala (pk+yo)

Ammattiopisto Lappia, Muonio
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (pk)

Ammattiopisto Lappia, Rovaniemi
Turvallisuusalan perustutkinto (pk+yo) PERUTTU

Ammattiopisto Lappia, Tornio
Kaivosalan perustutkinto (pk+yo)
Media-alan perustutkinto, kuvallisen ilmaisun osaamisala (pk+yo)
Musiikkialan perustutkinto (pk+yo)
Turvallisuusalan perustutkinto (pk+yo) PERUTTU

Koronatilanteesta johtuen koekutsut lähetetään vain sähköpostilla.

Kielikoe

Jos hakijan äidinkieli ei ole suomi, hänen on suoritettava hyväksytysti kielikoe voidakseen tulla valituksi. Kielikoe järjestetään Kemissä 7.9.2021 ja Torniossa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Valitettavasti kielikoetta ei ole mahdollista järjestää etäyhteydellä, kokeen luonteesta ja koemateriaalista johtuvista syistä. Noudatamme Suomen viranomaisten ohjeita koetilanteen järjestelyissä.

Opiskelijavalinta tehdään ammatillisen perustutkintokoulutuksen valintaperusteiden mukaisesti, erikseen peruskoulupohjaiseen ja lukiopohjaiseen koulutukseen.
Katso valintaperusteet peruskoulupohjaisiin.
Katso valintaperusteet lukiopohjaisiin.

Aikataulu, sisällöt ja pisteytykset

Valma (Kemi ja Tornio)

Haastattelu: Kaikille hakijoille pidetään valintahaastattelu 21.5.2021. Saat kutsun haastatteluun kirjeitse ja tekstiviestillä. Ota mukaan haastatteluun koulu- ja työtodistukset. Maahanmuuttaja, ota haastatteluun mukaasi todistus kielitaidon tasosta.

Valma (Muonio)

Haastattelu: Kaikille hakijoille pidetään valintahaastattelu 3.-7.5.2021. Saat kutsun haastatteluun kirjeitse ja tekstiviestillä. Ota mukaan haastatteluun koulu- ja työtodistukset. Maahanmuuttaja, ota haastatteluun mukaasi todistus kielitaidon tasosta.

Kaivosala (Tornio)

Kaivosalan pääsykoe järjestetään 6.5.2021 Torniossa. Kutsumme pääsykokeisiin kaikki hakukelpoiset hakijat. Pääsykoe koostuu kirjallisesta testistä (0-3 pistettä) ja haastattelusta (0-7 pistettä).

Kuvallinen ilmaisu (Tornio)

Kuvallisen ilmaisun ennakkotehtävä lähetetään hakijoille, kun yhteishaku päättyy eli aikaisintaan 13.4.2021 alkaen. Palautusaika Lappiaan on 30.4.2021. Ennakkotehtävästä voi saada 0-10 pistettä.

Musiikkiala (Tornio)

Musiikkialan yksipäiväinen pääsy- ja soveltuvuuskoe on Musiikkitalossa Torniossa. Voit ilmoittautua sinulle sopivaan päivään; 4.5., 11.5. ja 18.5.2021. Kutsun mukana lähetetään myös kokeeseen ilmoittautumis- ja valmistautumisohjeet sekä nuotit esitettävistä kappaleista.

Musiikin osaamisalan pääsy- ja soveltavuuskoe koostuu instrumentti- ja yhtyesoittokokeesta (max. 5 pistettä), musiikin teoria- ja hahmotuskokeesta (max. 3 pistettä) sekä haastattelusta (max. 2 pistettä).

Musiikkiteknologian osaamisalan pääsy- ja soveltuvuuskoe koostuu instrumentti- ja yhtyesoittokokeesta (max. 2,5 pistettä), musiikin teoria- ja hahmotuskokeesta (max. 1,5 pistettä), kytkemistehtävästä (max. 2 pistettä), miksaustehtävästä (max. 2 pistettä) sekä haastattelusta (max. 2 pistettä).

Lisätietoja musiikkialan pääsy- ja soveltuvuuskokeesta ja nuoteista.

Sosiaali- ja terveysala (Kemi & Muonio)

Yhteishaun soveltuvuustestit sosiaali- ja terveysalalla ovat seuraavasti:

  • Lähihoitajaksi hakevilla Kemissä 4.-6.5.2021 ja Muoniossa 10.5.2021
  • Perustason ensihoitajaksi hakevilla 3.-7.5.2021

Peruttu: Turvallisuusalan perustutkinto (Tornio & Rovaniemi)

Turvallisuusalan perustutkinnon pääsy- ja soveltuvuuskoe on peruttu koronavirustilanteen vuoksi.

Ota yhteyttä

Ammattiopisto Lappia
Haku- ja opiskelijapalvelut
Urheilukatu 6
95400 Tornio
Puh. 050 310 9260
haku(at)lappia.fi

Author