Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Yleinen

Ammattiopisto Lappia järjestää pääsy-/soveltuvuuskokeet seuraavilla aloilla:

Ammattiopisto Lappia, Kemi (Hyvinvointiala)
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, perustason ensihoitaja

Ammattiopisto Lappia, Kemi (Tietokatu)
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)

Ammattiopisto Lappia, Muonio
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)

Ammattiopisto Lappia, Rovaniemi
Turvallisuusalan perustutkinto

Ammattiopisto Lappia, Tornio
Media-alan perustutkinto, kuvallisen ilmaisun osaamisala
Musiikkialan perustutkinto
Turvallisuusalan perustutkinto
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)

Kielikokeet ja kielitaitovaatimukset

Ammattiopisto Lappiassa opetuskielenä on suomi.

Jos sinun äidinkieli ei ole suomi, sinun täytyy suorittaa kielikoe hyväksytysti, jotta sinut voidaan valita koulutukseen.

Lisätietoja kielikoepäivistä ja kielitaitovaatimuksista

Opiskelijavalinta 

Ammattiopisto Lappia tekee opiskelijavalinnan ammatillisen perustutkintokoulutuksen valintaperusteiden mukaisesti. Oppilaitos voi jättää hakijan valitsematta ammatilliseen peruskoulutukseen, jos hakijalla ei ole opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen ja ymmärtämiseen valmiutta.

Katso valintaperusteet

Aikataulu, sisällöt ja pisteytykset

Tuva (Kemi, Muonio ja Tornio)

Haastattelu: Kaikille hakijoille pidetään valintahaastattelut 16.-17.5.2024 klo 8.30-16. Saat kutsun haastatteluun kirjeitse ja tekstiviestillä. Ota mukaan haastatteluun koulu- ja työtodistukset. Maahanmuuttaja, ota haastatteluun mukaasi todistus kielitaidon tasosta.

Kuvallinen ilmaisu (Tornio)

Kuvallisen ilmaisun ennakkotehtävä lähetetään hakijoille 9.4.2024 alkaen. Palautusaika Lappiaan on 2.5.2024. Ennakkotehtävästä voi saada 0-10 pistettä.

Musiikkiala (Tornio)

Musiikkialan yksipäiväinen pääsy- ja soveltuvuuskoe on Musiikkitalossa Torniossa. Voit ilmoittautua sinulle sopivaan päivään; 7.5.2024 ja 14.5.2024. Kutsun mukana lähetetään myös kokeeseen ilmoittautumis- ja valmistautumisohjeet sekä nuotit esitettävistä kappaleista.

Musiikin osaamisalan pääsy- ja soveltavuuskoe koostuu instrumentti- ja yhtyesoittokokeesta (max. 5 pistettä), musiikin teoria- ja hahmotuskokeesta (max. 3 pistettä) sekä haastattelusta (max. 2 pistettä).

Musiikkiteknologian osaamisalan pääsy- ja soveltuvuuskoe koostuu instrumentti- ja yhtyesoittokokeesta (max. 2,5 pistettä), musiikin teoria- ja hahmotuskokeesta (max. 1,5 pistettä), kytkemistehtävästä (max. 2 pistettä), miksaustehtävästä (max. 2 pistettä) sekä haastattelusta (max. 2 pistettä).

Lisätietoja musiikkialan pääsy- ja soveltuvuuskokeesta ja nuoteista.

Sosiaali- ja terveysala (Kemi ja Muonio)

Yhteishaun soveltuvuustestit sosiaali- ja terveysalalla ovat seuraavasti:

  • Kemissä 6.-8.5.2024 klo 8.30-15 ja Muoniossa 10.5.2024 klo 9-15.

Turvallisuusala (Rovaniemi ja Tornio)

Turvallisuusalan pääsy- ja soveltuvuuskokeet pidetään:

  • Torniossa 7.5.2024 klo 9-15 ja Rovaniemellä 8.5.2024 klo 9-15.

Ota yhteyttä

Ammattiopisto Lappia
Hakupalvelut
Urheilukatu 6
95400 Tornio
Puh. 050 310 9385
haku(at)lappia.fi

Hakemukseen liittyvät mahdolliset liitteet voit toimittaa postitse tai turvasähköpostilla, joka mahdollistaa henkilötietojen ja salassa pidettävien tietojen sähköisen lähettämisen turvallisesti.

Kirjoittaja