Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Yleinen

Ammattiopisto Lappia järjestää pääsy-/soveltuvuuskokeet seuraavilla aloilla:

Ammattiopisto Lappia, Kemi (Hyvinvointiala)
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Ammattiopisto Lappia, Kemi (Tietokatu)
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)

Ammattiopisto Lappia, Muonio
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)

Ammattiopisto Lappia, Tornio
Media-alan perustutkinto, kuvallisen ilmaisun osaamisala
Musiikkialan perustutkinto
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)

Kielikoe

Ammattiopisto Lappiassa opetuskielenä on suomi.

Jos sinun äidinkieli ei ole suomi, sinun täytyy suorittaa kielikoe hyväksytysti, jotta sinut voidaan valita koulutukseen.

Lukuvuonna 2023-2024 kielikokeita on suunniteltu hakeneille seuraavasti (mikäli kutsuttavia on riittävästi):

  • Tiistai, 15.8.2023, Tornio
  • Tiistai, 19.9.2023, Kemi
  • Tiistai, 21.11.2023, Tornio
  • Tiistai, 23.1.2024, Kemi
  • Tiistai, 19.3.2024, Tornio
  • Tiistai, 23.4.2024, Kemi

Ammattiopisto Lappia pidättää oikeuden muutoksiin.

Ammattiopisto Lappia ei järjestä kielikoetta etäyhteydellä. Se ei ole mahdollista kokeen luonteen ja koemateriaalin vuoksi.

Ammattiopisto Lappia noudattaa Suomen viranomaisten ohjeita koetilanteen järjestelyissä.

Kielikoeasteikko

Kielitodistukset

Jos sinä et osallistu kielikokeeseen, sinun täytyy esittää todistus suomen kielen taidosta tai suomen kielen koulutuksen opettajan lausunto kielitaidosta ennen Ammattiopisto Lappian kielikoetta. Toimita todistus sähköpostilla osoitteeseen haku@lappia.fi Lappialle viimeistään 14 vuorokautta ennen kielikoepäivää.

Voit lukea lisätietoa tästä.

Opiskelijavalinta 

Ammattiopisto Lappia tekee opiskelijavalinnan ammatillisen perustutkintokoulutuksen valintaperusteiden mukaisesti. Oppilaitos voi jättää hakijan valitsematta ammatilliseen peruskoulutukseen, jos hakijalla ei ole opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen ja ymmärtämiseen valmiutta.

Katso valintaperusteet

Aikataulu, sisällöt ja pisteytykset

Tuva (Kemi, Muonio ja Tornio)

Haastattelu: Kaikille hakijoille pidetään valintahaastattelut 16.-17.5.2023 klo 8-16. Saat kutsun haastatteluun kirjeitse ja tekstiviestillä. Ota mukaan haastatteluun koulu- ja työtodistukset. Maahanmuuttaja, ota haastatteluun mukaasi todistus kielitaidon tasosta.

Kuvallinen ilmaisu (Tornio)

Kuvallisen ilmaisun ennakkotehtävä lähetetään hakijoille 9.4.2024 alkaen. Palautusaika Lappiaan on 2.5.2024. Ennakkotehtävästä voi saada 0-10 pistettä.

Musiikkiala (Tornio)

Musiikkialan yksipäiväinen pääsy- ja soveltuvuuskoe on Musiikkitalossa Torniossa. Voit ilmoittautua sinulle sopivaan päivään; 7.5.2024 ja 14.5.2024. Kutsun mukana lähetetään myös kokeeseen ilmoittautumis- ja valmistautumisohjeet sekä nuotit esitettävistä kappaleista.

Musiikin osaamisalan pääsy- ja soveltavuuskoe koostuu instrumentti- ja yhtyesoittokokeesta (max. 5 pistettä), musiikin teoria- ja hahmotuskokeesta (max. 3 pistettä) sekä haastattelusta (max. 2 pistettä).

Musiikkiteknologian osaamisalan pääsy- ja soveltuvuuskoe koostuu instrumentti- ja yhtyesoittokokeesta (max. 2,5 pistettä), musiikin teoria- ja hahmotuskokeesta (max. 1,5 pistettä), kytkemistehtävästä (max. 2 pistettä), miksaustehtävästä (max. 2 pistettä) sekä haastattelusta (max. 2 pistettä).

Lisätietoja musiikkialan pääsy- ja soveltuvuuskokeesta ja nuoteista.

Sosiaali- ja terveysala (Kemi ja Muonio)

Yhteishaun soveltuvuustestit sosiaali- ja terveysalalla ovat seuraavasti:

  • Lähihoitajaksi hakevilla Kemissä 2.-4.5.2023 klo 8.30-16 ja Muoniossa 8.5.2023 klo 9-16.
  • Perustason ensihoitoon hakeville ei pidetä pääsy- ja soveltuvuuskoetta

Ota yhteyttä

Ammattiopisto Lappia
Hakupalvelut
Urheilukatu 6
95400 Tornio
Puh. 050 310 9385
haku(at)lappia.fi

Hakemukseen liittyvät mahdolliset liitteet voit toimittaa postitse tai turvasähköpostilla, joka mahdollistaa henkilötietojen ja salassa pidettävien tietojen sähköisen lähettämisen turvallisesti.

Kirjoittaja