Musiikkialan pääsy- ja soveltuvuuskoeohje

Yleinen

Musiikkialan perustutkinto – Muusikko, Musiikkiteknologi 

Opiskelijavalinta suoritetaan pääsy- ja soveltutuvuuskokeiden perusteella. Yhteishaussa sekä keväällä jatkuvassa haussa kaikki opiskelupaikkaa hakeneet kutsutaan toukokuussa järjestettäviin kokeisiin. Kevään 2022 koepäivät ovat 3.5., 10.5. ja 17.5.2022. Voit valita kutsun mukana tulevalla sähköisellä lomakkeella sopivimman kokeen ajankohdan. Muulloin jatkuvassa haussa hakeneiden kokeen ajankohdasta sovitaan erikseen tapauskohtaisesti.

Kokeen maksimipistemäärä on 10, joista hakijan on saatava vähintään 5 pistettä tullakseen hyväksytyksi koulutukseen. Hylätyn koetuloksen (alle 5 pistettä) saanutta hakijaa ei voida valita koulutukseen. Lopullinen valinta suoritetaan pistemäärän perusteella, muusikoilla instrumenttikohtaisesti.

HUOM!

Koronavirustilanteen vuoksi pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään siten, että paikalla on hakijan lisäksi maksimissaan 2 hlöä (opettajaa). Koe järjestetään musiikkitalon studion soittotilassa, jonka pinta-ala on useita kymmeniä neliöitä. Tilassa on valmiina desinfiointipyyhkeet ja käsidesiaine. Mikrofonit desinfioidaan jokaisen hakijan jälkeen samoin kuin pianon koskettimet sekä vahvistimien säätimet. Tule itse paikalle terveenä. Jos epäilet omaa terveyttäsi, niin älä tule silloin paikalle ja ilmoita siitä meille.

Koe voidaan järjestää tarvittaessa etänä. Tämä mahdollisuus varataan ensisijaisesti pitkämatkalaisille. Jos haluat osallistua kokeeseen etänä, niin rastita kutsun yhteydessä toimitettavasta sähköisestä lomakkeesta viimeinen kohta. Olemme yhteydessä sinuun etäkokeen toteutuksesta.

Koronatilanne voi aiheuttaa muutoksia järjestelyihin. Muutoksista tiedotetaan erikseen.

 

1.    Instrumenttitaidot (muusikot 5 pistettä, teknologit 2,5 pistettä)

Kitaristit, rumpalit, basistit, kosketinsoittajat, puhaltajat sekä muut mahdolliset instrumentit

Valitse yksi vapaavalintainen kappale, jonka esität koetilanteessa ilman säestystä tai taustaäänitteen säestyksellä. Koetilassa on valmiina rummut, piano, kitara- ja bassovahvistimet sekä äänentoistoon liitetty tietokone, jolla voi toistaa mp3, CD, Spotify, Youtube yms. materiaalia.

Laulajat

Valitse yksi vapaavalintainen kappale, jonka esität koetilanteessa karaoke-taustaäänitteen säestyksellä. Koetilassa on Maestro-karaokejärjestelmä, jonka listoista valitsemasi kappale tulee löytyä (linkki 1 -> kotimaiset, linkki 2 -> ulkomaiset). 

Kaikki hakijat lisäksi
Harjoittele esittämään linkitetyn nuotin mukainen melodia ja/tai rytmi

Esitystilanteessa kiinnitetään erityisesti huomioita nuotinmukaiseen soittamiseen ja laulamiseen.Voit halutessasi osoittaa osaamistasi useammalla instrumentilla.

2.    Musiikin teoria ja hahmottaminen (muusikot 3 pistettä, teknologit 1,5 pistettä)

  • Musiikin teorian lähtötasotesti
    • – Harjoittele ennakkotehtävänä oheinen musiikin teoriakoe (linkki). Keskeisiä asioita kokeessa ovat nuottien nimet, intervallit, duuriasteikko, kolmisoinnut, trioli, nelisoinnut.
  • Musiikin hahmottaminen
    • – melodioiden, rytmien ja sointujen yksinkertaisia luku-, kuuntelu- ja toistamistehtäviä omaan instrumenttiin tukeutuen

 
Harjoittelussa voit käyttää apuna esimerkiksi nettiä (Google) sekä oppilaitoksessamme käytettävää oppikirjaa ”Tohtori Toonika” tai muuta materiaalia.

3.    Haastattelu (2 pistettä)

  • Oma esittely, harrastuneisuus, tavoitteet opiskelulle, tulevaisuuden suunnitelmat, omat vahvuudet ja heikkoudet, miksi olisin hyvä opiskelija

4.    Kytkemistehtävä (vain teknologihakijoille, 2 pistettä)

  • Pienimuotoinen äänentoistojärjestelmän kytkemistehtävä. Tehtävään opastetaan ennen suoritusta.

5.    Miksaustehtävä (vain teknologihakijoille, 2 pistettä)

  • Pienimuotoinen miksaustehtävä. Tehtävään opastetaan ennen suoritusta.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sisältävät muusikoilla 3 osiota, musiikkiteknologeilla 5 osiota. Kokeiden maksimipistemäärä on 10.

Author