Kotipalveluyrittäjyydestä lisää vetovoimaa hoiva-alalle – Läsnäoleva kohtaaminen -hanke pyrkii hoiva-alan positiiviseen kulttuurin muutokseen

Uutinen

Hoiva-alan tilanne Lapissa on kriittinen, sillä työntekijöistä on pulaa ja heidän osaamisensa kaipaa päivitystä. Alan haasteet liittyvät usein johtamiseen ja siihen, ettei työtä ole välttämättä mahdollista tehdä laadukkaasti. Kolarissa sijaitsevassa ikäihmisten yhteisöasunto Onnelassa yrittäjänä toimivan Minna Heiskasen mukaan yleinen harhakäsitys useissa hoivapalveluissa on usein se, että muistisairaat tarvitsisivat laitoshoitoa pärjätäkseen.

– Onnelassa on vuosien saatossa todettu, että kodin tuoksu, omat tavarat ja tutut hoitajat tukevat muistisairaan pärjäämistä kodinomaisessa yksikössä. Olemme Onnelassa onnistuneet tekemään arjen työstä positiivista ja mukavaa, mistä idea hankkeelle sai alkunsa.

Alalle uutta vetovoimaa yrittäjyydestä ja hoivatyön uusista toimintatavoista

Läsnäoleva kohtaaminen – Yhteisöasumisesta vetovoimaa yrittäjyyteen -hanke käynnistyi Ammattiopisto Lappiassa lokakuussa 2023, ja sen osatoteuttajana toimii Peräpohjolan Opisto. Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman hankkeen tarkoituksena on edistää ikäihmisten yrittäjävetoisen kotipalvelun toteuttamista, lisätä tietoisuutta hoivayrittäjyyden arjesta ja käytännöistä sekä kehittää ikäihmisten parissa työskentelevien tai työhön aikovien osaamista.

– Yrittäjänä voi säädellä omaa työmääräänsä ja tehdä laadukkaampaa työtä. Toiminta on ennustettavampaa ja jatkuvampaa, kun työntekijät eivät vaihdu tiheästi, hankkeen projektipäällikkö ja Lappian sosiaali- ja terveysalan opettaja Riitta Pistokoski kertoo.

Hankkeessa edistettävät hoitotyön uudet toimintatavat painottuvat osallisuuteen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen, joita ei Pistokosken mukaan vielä koeta kovin tärkeiksi julkisen sektorin hoivapalveluissa. Uuden sosiaalihuoltolain mukaan hyvinvointialueiden on järjestettävä ikäihmisten toimintakykyä ja vuorovaikutusta edistäviä palveluita kotihoidossa.

– Peräpohjolan Opistossa suunnittelemme ja pilotoimme hankkeessa ikääntyvien toiminnanohjausta ja yrittäjyyttä käsittelevän tutkinnon osan, kertovat hankkeen projektisuunnittelija Petra Pudas ja kehittäjäopettaja Irma Ihalainen.

Positiivinen kulttuurin muutos

Lappia on ollut aiemmin mukana muun muassa hoitajapulan helpottamiseen tähtäävässä Töitä tarjolla, tekijää kaivataan -hankkeessa. Yhteisöasumista käsittelevä hanke on Lappialla ensimmäinen laatuaan. Lappian osaamispalvelujohtaja Tuomo Palokankaan mukaan aihe on Lappialle tärkeä.

– Lappiassa haluamme olla tukemassa alan vetovoiman kehittymistä. Tunnistamme myös ikäluokkakehityksen aiheuttaman yleisen työvoimapulan. Haluamme olla kehittämässä ja tukemassa eri alojen uusia toimintatapoja sekä työn tekemisen prosesseja siten, että työn tarpeet ja saatavilla oleva työvoiman määrä kohtaisivat. Tärkeitä ovat myös inhimilliset näkökulmat: jokainen meistä kaipaa ja arvostaa hyvää hoitoa.

Hankeasiantuntijana toimivan Heiskasen perustama Onnela on näkyvä osa hanketta, jossa tuotetaan muun muassa yhteisöasumisen arkea käsittelevä videosarja. Heiskanen kuvaa hanketta ennen kaikkea positiiviseksi kulttuurin muutokseksi.

– Tarvitsemme Suomessa ikäihmisten hoitoon kulttuurin muutosta. Se lähtee ihmisen kunnioittamisesta ja kohtaamisesta.

Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman hankkeen kokonaisrahoitus on 312 179 €, josta päähankkeen toteuttajan Lappian osuus on 212 104 € ja osahankkeen toteuttajan Peräpohjolan Opiston osuus on 100 075 €.

Lisätietoja:

Nina Mäki
projektipäällikkö
+358 40 596 9683
nina.maki(at)lappia.fi

Tuomo Palokangas
osaamispalvelujohtaja
Osaamis- ja työelämäpalvelut
+358 50 359 8406
tuomo.palokangas(at)lappia.fi

Euroopan unionin osarahoittama -logo
ELY-keskuksen logo

Kirjoittaja