Uusi, digitaalinen oppimateriaali teollisen puurakentamisen opetukseen

Uutinen

Ammattiopisto Lappia on toteuttanut Metsämiesten Säätiön ja Puumiesten Ammattikasvatussäätiön rahoittamana teollisen puurakentamisen digitaalisen oppimateriaalin, joka on puuteollisuuden tutkinnon perusteiden mukainen.

Teollisen puurakentajan perus- ja ammattitutkinnot tulivat uutena osaamisalana puuteollisuuden ammatillisiin tutkintoihin. Perustutkinto otettiin käyttöön 1.8.2018 ja ammattitutkinto 1.1.2020. Tätä aiemmin ei ole Suomessa ollut tutkintoon johtavaa puurakentajan koulutusta.

Oppimateriaalia voidaan käyttää myös osittain rakennusalan ja teknisen suunnittelun perustukintojen opetukseen. Lisäksi sitä voidaan soveltaa ammattikorkea- ja korkeakoulujen puurakentamisen opetukseen teollisen valmistuksen osalta. Oppimateriaalia voidaan käyttää myös teollisessa puurakentamisessa valmistustekniikan käsikirjana.

Oppimateriaalissa käsitellään jokaista puurakentamisen pääaluetta: suur- ja tilaelementtirakentamista, hirsien valmistusta, CLT- ja LVL-levyjen valmistusta sekä naulalevyrakenteiden valmistusta. Siinä käsitellään lisäksi puu- ja rakennusmateriaaleja, puurakenteiden suunnittelua ja tietotekniikkaan perustuvaa valmistusteknologiaa, puun pintakäsittelyä sekä puutuoteteollisuuden perusasioita.

— Oppimateriaalin tarkoituksena on antaa opiskelijoille mahdollisimman laaja-alaista tietoa puurakentamisesta. Nykyaikaisissa puurakentamisen tehtävissä ja toimenkuvissa uusi teknologia on entistä suuremmassa osassa perinteisten puu- ja rakennusalan tehtävien rinnalla. Teollisuudessa tarvitaan CNC-ohjelmoinnin ja työstön osaajia sekä CAD-suunnittelijoita. Opiskelu on sekoitus viimeisintä automaatiotekniikkaa ja perinteisen puurakentamisen taitoja, kertoo Lappian hankeosuuden vastaava, oppimateriaalin laatija, kouluttaja Martti Mylly.

Teollisen puurakentamisen oppimateriaali on toteutettu 2021 – 2022.

Lataa teollisen puurakentamisen digitaalinen oppimateriaali hankesivultamme.

Kirjoittaja

Ota yhteyttä

Mylly Martti

Kouluttaja
puh.+358405454069
Rakennusala
Tornio, Urheilukatu 6

Tryyki Anne

Koulutuspäällikkö
puh.+358504611227
Tekstiili- ja muotiala, ravintola- ja cateringala, elintarvikeala, puhtaus- ja kiinteistöala, kalatalousala
Tornio, Urheilukatu 6