Lappia mukana valtakunnallisessa puurakentamisen oppimateriaalin kehitystyössä

Uutinen

Ammattiopisto Lappia on mukana Ympäristöministeriön rahoittamassa teollisen puurakentamisen digitaalisen oppimateriaalin kehittämishankkeessa, jonka päätoteuttajana toimii Puuinfo Oy. Lappian lisäksi osatoteuttajina ovat Tampereen yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK), Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Metropolia Ammattikorkeakoulu, Työtehoseura TTS sekä Puutuoteteollisuus ry.

Lappia vastaa hankkeessa teollisen puutuotevalmistuksen oppimateriaalista, joka on puuteollisuuden tutkinnon perusteiden mukainen. Oppimateriaalin keskeisissä sisällöissä perehdytään muun muassa toimintaan puutuoteteollisuuden valmistustehtävissä, sahatavaran käsittelyyn, CLT-levyjen, hirsien, puu- ja tilaelementtien valmistukseen.

– Tavoitteena on laatia uudenlaista, digitaalista oppimateriaalia, jolla toteutamme työelämälähtöisesti tulevaisuuden koulutus- ja osaamistarpeita. Sisällöt koostuvat sekä teoriaoppimateriaaleista että työohjeista. Meillä Lappiassa on vahva osaaminen teollisesta puurakentamisesta sekä valtakunnallisestikin laaja-alainen teollisen valmistuksen oppimisympäristö. Tällä hetkellä opetusmateriaalia ei ole riittävästi ja se on hajanaista, kertoo Lappian hankeosuuden vastaava, kouluttaja Martti Mylly.

Oppimateriaalihanke on osa valtakunnallista Teollisen puurakentamisen oppimateriaali -hanketta (tPUUr), jossa kootaan kattava teollisen puurakentamisen digitaalinen opetusmateriaali 2. asteen, ammattikorkeakoulujen sekä korkeakoulujen käyttöön.

Hankeaika on 15.1.2021 – 31.8.2022. Hankkeen kokonaisrahoitus on 229 500 euroa, josta Lappian osuus on 10 000 euroa. Lisäksi Lappialle on myönnetty Metsämiesten säätiön ja Puumiesten säätiön rahoitusavustukset.


Lisätietoja

Martti Mylly
Hankevastaava, kouluttaja
Puh. 040 545 4069
martti.mylly(at)lappia.fi

Tuomo Palokangas
Osaamispalvelujohtaja
Puh. 050 359 8406
tuomo.palokangas(at)lappia.fi

Kirjoittaja