RALLI-hankkeesta ravintola-alalle elinvoimaa ja osaavaa työvoimaa

Uutinen

Ammattiopisto Lappiassa käynnistyneessä RALLI – Ravintola-alan lisäkoulutusta -hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan ravintola-alalle lisäkoulutusta alan elinvoimaisuuden ja henkilöstön pitovoiman tukemiseksi sekä osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi. Lisäkoulutuksella edistetään ravintoloiden erikoistumista, brändäämistä, imagoa ja omaleimaisuutta sekä opiskellaan digi- ja sometaitoja.

Lisäkoulutus on suunnattu ensisijaisesti Länsi-Lapin alueen ravintola-alan yrittäjille, ravintoloissa työskenteleville tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille.

— RALLI-hankkeen keskeinen toimintamalli on niin sanottu matalan kynnyksen hakeva toiminta, jossa jalkaudumme alan yrityksiin. Tavoitteena on luoda alan toimijoiden välinen yhteistyöverkosto, jonka avulla kartoitetaan osaamistarpeita ja edistetään yritysten henkilöstön työtaitojen ja -menetelmien kehittämistä sekä uusien raaka-aineiden ja alan trendien päivitystä. Ravintola-alan elinvoiman ja erityisesti pitovoiman varmistamiseksi, haluamme hankkeessa löytää ja luoda alalle uutta toimintakulttuuria ja hyviä käytänteitä työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin, kertoo Lappian hankkeen tavoitteista projektipäällikkö Johanna Mäkiniemi.

Lappian ravintola-alalla on suunniteltu alan kahden tutkinnonosan yhdistelmästä lisäkoulutuskokonaisuus, joka toteutetaan eri teemojen muodossa. Teemoina ovat muun muassa uuden teknologian ruoanvalmistusmenetelmät, kasvisruoanvalmistus ravintolassa, molekyyligastronomia, kestävät raaka-ainehankinnat ja niiden käyttö ruokalistoilla. Lisäksi paneudutaan klassiseen ravintolaruokaan uudella otteella ja trendeillä.

Kouluttajina toimivat Lappian ravintola-alan opettajat ja lisäksi mukaan on saatu valtakunnallisia alan huippuosaajia.

— Lappian Tornion Kisälli-ravintolan oppimisympäristö ja laitekanta vastaavat jo tällä hetkellä alan vaativien ammattikeittiöiden tasoa. Hankkeessa meillä on myös mahdollisuus lisätä uuden teknologian laitteita, toteaa Mäkiniemi.

Hanke on käynnistynyt kesäkuussa 2022 ja jatkuu vuoden 2024 loppuun. Hanke on saanut 110 700 euroa valtionavustusta Opetushallituksen alaiselta Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukselta.

Lisätietoja

Johanna Mäkiniemi
projektipäällikkö
RALLI-Ravintola-alan lisäkoulutusta -hanke
johanna.makiniemi(at)lappia.fi
puh. +358 50 310 9315

Anne Tryyki
osaamispalvelujohtaja
anne.tryyki(at)lappia.fi
puh. +358 50 461 1227

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskuksen tehtävänä on edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta sekä vastata nopealla toiminnalla työmarkkinoiden äkillisiin rakennemuutoksiin. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Kirjoittaja