Kiertotalous mahdollistaa kestävää kasvua lappilaisille yrityksille kokeilujen ja tiedon avulla

Uutinen

Lapin alueen pk-yritysten kasvua ja kehittymistä tukemaan kiertotalouden keinoin on käynnistetty LapinKierto – Kiertotalous osaaminen Lapin yritysrajapinnassa -hanke. Hankkeen toteutuksessa ovat mukana Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Lapin Yliopisto ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia. Päätoteuttaja on Lapin ammattikorkeakoulu.

— Kiertotalous ja vastuullisuus ovat nykyisin keskeisiä osa-alueita organisaatioiden liiketoiminnan suunnittelussa ja toiminnassa. Ne on huomioitu Lappiallakin jo edellisessä strategiassa, ja entistä vahvemmin uudistuneessa, vuonna 2024 voimaan tulleessa strategiassa. Haluamme olla edistämässä puhtaan siirtymän avauksia omassa toiminnassamme, mutta myös yhteistyökumppaneidemme toiminnassa. Haluamme tukea sidosryhmiemme elinvoimaista tulevaisuutta, ja tämä hanke on osaltaan tekemässä tätä työtä. Samalla tunnistamme, että kumppaneidemme menestys on samalla oman menestyksemme perusta, korostaa Lappian hanketoiminnasta vastaava osaamispalvelujohtaja Tuomo Palokangas.

LapinKierto-hankkeessa luodaan ja testataan kiertotaloutta ja vihreää siirtymää edistäviä konkreettisia kokeiluja yrittäjien kanssa hyödyntäen toteuttajaorganisaatioiden monialaista toimintaa ja yhteistyöverkostoa. Käytännön toteutuksena on tehdä kolmella alalla 1 – 2 kiertotalouskokeilua.

Lappiassa LapinKierto-hanketoiminta etenee kestävyys ja kiertotalouspolulla kestävän kehityksen suunnitelman mukaisesti, arjen kierrätyksen ja hanketoiminnan avulla.

— Hankkeen käytännön toteutuksessa vahvistetaan oppilaitoksen henkilöstön ja opiskelijoiden kiertotaloustietoisuuden ja -osaamisen kehittymistä. Vuorovaikutus ja viestintä ovat tärkeitä hankkeen osa-alueita. Järjestämme muun muassa yhteisiä tiedotustilaisuuksia ja kampanjoita. Hanke on osaamisaloille mahdollisuus saada lisää resurssia kiertotalouteen perehtymiseen. Toivon, että koulutuspäälliköt ja opettajat ottavat minuun yhteyttä ja kertovat tarpeitaan ja ideoitaan, rohkaisee hankkeen Lappian osuuden projektipäällikkö Päivi Korttilalli.

Lappiassa toteutettavaan käytännön hanketyöhön on tärkeää saada mukaan kolmelta eri alalta kehittäjäopettajat, jotka pääsevät syventämään tietouttaan kiertotaloudesta ja olemaan mukana yritysten kanssa tehtävissä kiertotalouskokeiluissa. Osa kokeiluista tehdään Lappian osaamisalojen ja yritysten välisenä, osassa tehdään yhteistyötä kaikkien hanketoimijoiden kanssa.

Nainen ja mies kone- ja tuotantotekniikan työsalissa
Projektipäällikkö Päivi Korttilalli ja kone- ja tuotantotekniikan opettaja Marko Koskimäki keskustelivat, mitä kiertotalous alalla tarkoittaa ja mitä kehittämistä hanke voisi mahdollistaa.

Koulutusorganisaatioiden yhteissuunnittelu ja -toiminta luo uutta ajattelua, jota kiertotalouden toteutumiseen tarvitaan. Kuten monesti on todettu, kiertotalous ei voi toteutua yksin jonkin alan tai yrityksen sisällä vaan tarvitaan yhteistyötä yli toimialojen rajojen.

Lapin liiton ja Euroopan unionin osarahoittaman LapinKierto-ryhmähankkeen kokonaisbudjetti on 752 990 euroa, josta tuen osuus on 602 391 euroa. Lappian kokonaisbudjetti on 258 036 euroa, jossa tuen osuus on 206 428 euroa. Hanke on käynnistynyt tämän vuoden alussa ja kestää vuoden 2025 loppuun.

Lisätietoja

Päivi Korttilalli
Projektipäällikkö (Lappian osatoteutus)
puh.+358 40 553 5071
Hankepalvelut
Tornio, Urheilukatu 6

Tuomo Palokangas
osaamispalvelujohtaja
Osaamis- ja työelämäpalvelut
tuomo.palokangas(at)lappia.fi
puh.+358 50 359 8406

Kirjoittaja