Yhdenvertaiset koulutuspolut Lapin alueella -ryhmähanke kokoaa Lapin alueen koulutusorganisaatiot edistämään tasavertaisia koulutusmahdollisuuksia

Uutinen

Lapissa on alkanut koulutuksessa aliedustettujen ryhmien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien tasavertaisten koulutusmahdollisuuksien edistämiseen tähtäävä Yhdenvertaiset koulutuspolut Lapin alueella -ryhmähanke.

Hankkeen päätoteuttajana on Ammattiopisto Lappia ja osatoteuttajina Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKO, Peräpohjolan opisto sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU. Tammikuussa 2024 alkanutta hanketta osarahoittaa Euroopan unioni 926 677 eurolla.

– Pyrimme hankkeessa joustavoittamaan yksilöllisten koulutuspolkujen rakentamista jatkuvan oppimisen mahdollistamiseksi. Hankkeen toimet koskevat niin koulutuksen rakenteita, siirtymiä kuin pieniä osaamiskokonaisuuksia. Yksilöllisillä järjestelyillä ja ohjauksella opiskelijat voivat edetä opinnoissa omaan tahtiinsa, hankkeen projektipäällikkö Mirva Moisanen kertoo.

Hankkeessa edistetään myös työyhteisöjen monimuotoisuutta, opiskelijoiden kiinnittymistä lappilaisiin yrityksiin sekä Lapin kohtaanto-ongelman ratkaisemista. Työelämässä tapahtuvaa oppimista tehostetaan hankkeessa hyödyntämällä digitalisaatiota ja kehittämällä työpaikkojen ohjausosaamista.

– Haluamme hankkeen toimilla tuottaa osallistujille myönteisiä oppimis- ja työelämäkokemuksia, ja näin vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan työllistyä tai pysyä työssä, Moisanen sanoo.

Monet hankkeen toimista kohdistuvat työvoimapulasta kärsiville aloille, kuten matkailuun ja sen liitännäisaloille, sekä hyvinvointialalle. Lappian osaamispalvelupäällikkö Tuomo Palokankaan mukaan työvoimapulan vakavuus eri aloilla vaihtelee hiukan suhdanteiden myötä, mutta isossa kuvassa se on jatkuvaa.

– Yhteiskunnassa on tarve saada kaikki mukaan opintojen ja työn pariin yksilön tarpeet huomioiden. On tärkeää löytää soveltavia ratkaisuja myös niille, jotka eivät syystä tai toisesta etene tavanomaisten prosessien kautta. Ajattelen yhdenvertaisuuden olevan sitä, että jokaiselle löydetään hänen lähtökohtiinsa soveltuva ratkaisu, joka on kestävä ja vastuullinen myös yhteiskunnan toiminnan ja rahoituksen näkökulmasta, Palokangas sanoo.

Hanke on osa Lapin sosiaalinen kädenjälki -hankeperhettä, jonka tavoitteena on vastata työvoimatarpeisiin niin, että jokainen voi löytää paikkansa työelämästä osaamisensa ja voimavarojensa pohjalta.

Ohjausryhmän kokoonpano

JäsenVarajäsen
Jussi Leipälä, koulutuspäällikkö,
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Anne Tryyki, koulutuspäällikkö,
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Markku Nissi, osaamispäällikkö,
Lapin Ammattikorkeakoulu Oy
Heidi Pyyny, osaamispäällikkö,
Lapin Ammattikorkeakoulu Oy
Anna Rajaniemi, hallituksen jäsen,
Lapin Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKO
Aili Sova, hallituksen jäsen,
Lapin Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKO
Anu Pitkäkari, opettaja,
Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry
Petra Pudas, digikoordinaattori,
Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry
Henna Yli-Huikku, opinto-ohjaaja,
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU
Sami-Pekka Kasvi, opinto-ohjaaja,
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU
Netta Keimiöniemi, opiskelijakunnan edustaja,
Ammattiopisto Lappia
Josefiina Rautio, opiskelijakunnan edustaja,
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU
Mika Hyväri, yrittäjä,
Eezy Oy, Rovaniemi
Sari Niemi, elinvoimajohtaja,
Pelkosenniemen kunta
Mikko Raappana, asiantuntija,
Lapin TE-palvelut
Teija Keränen, asiantuntija,
Lapin TE-palvelut

Ohjausryhmän pysyvät asiantuntijat

Tanja Raappana, rahoitusasiantuntija,
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Marko Palmgren, erityisasiantuntija, Lapin sosiaalinen kädenjälki,
Lapin Ammattikorkeakoulu Oy
Satu-Maria Salmi, kehittämispäällikkö,
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Mirva Moisanen, projektipäällikkö, ohjausryhmän esittelijä ja sihteeri,
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Kirjoittaja

Ota yhteyttä

Moisanen Mirva

Kehittämisasiantuntija
puh.+358401932580
Hankekoordinointi
Tornio, Urheilukatu 6

Salmi Satu-Maria

Kehittämispäällikkö
puh.+358400908428
Hankekoordinointi
Tornio, Urheilukatu 6

Palokangas Tuomo

Osaamispalvelujohtaja
puh.+358503598406
Kehittämispalvelut
Tornio, Urheilukatu 6