Verkostoyhteistyöllä lisää yhteiskunnallisia yrityksiä Lappiin

Uutinen

Yhteiskunnallinen yrittäjyys on liiketoimintaa, jonka ensisijaisena tavoitteena on luoda positiivista muutosta yhteiskuntaan. Tavoite voi liittyä esimerkiksi kestävään kehitykseen, alueen elinvoimaisuuteen tai osallisuuteen työmarkkinoilla. Tällainen yritys käyttää suurimman osan voitostaan tai ylijäämästään yhteiskunnallisen hyvän tavoitteluun.

Tällä hetkellä Lapissa ei ole tarjolla riittävästi tukea yhteiskunnallisen yrityksen perustamiseen, mikä vaikuttaa yritysten ja työpaikkojen määrään. Syksyllä käynnistyneen RYHTI – Rakenteet yhteiskunnalliselle yrittäjyydelle Lappiin -hankkeen tavoitteena on vastata tähän tarpeeseen lisäämällä tietoa yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä sekä luoda yhteiskunnallisen yrittäjyyden verkostoa niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti eri sidosryhmien välille. Pitkän aikavälin tuloksena verkostot ovat rakentaneet perustan yhteiskunnallisten yritysten ekosysteemille Lapissa. Hankkeen päätoteuttajana on Lapin yliopisto ja osatoteuttajina Lapin ammattikorkeakoulu ja Ammattiopisto Lappia.

Lappia suunnittelee ja pilotoi koulutusmoduuleja ja opetusta tukevia materiaaleja

Lappia keskittyy hankkeessa yhteiskunnallisen yrittäjyyden koulutusmoduulien sekä opetusta tukevan materiaalin suunnitteluun ja pilotointiin. Hankekoordinaattorina toimivan Lappian yrittäjyysasiantuntija Karoliina Pietikäisen mukaan hanke pitää tärkeänä, että yhteiskunnallinen ja vastuullinen yrittäjyys tulee opiskelijoille tutuksi opintojen aikana osana muita yrittäjyyteen liittyviä opintoja.

– Nykyisissä yrittäjyyden koulutusmateriaaleissa ei merkittävästi käsitellä yhteiskunnallista yrittäjyyttä. Uudet koulutusmoduulit tukevat jo olemassa olevia koulutussisältöjä.

Vaikuttavuuden vahvistamiseksi hanke tekee verkostoyhteistyötä valtakunnallisen Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohankkeen sekä muiden alueellisten ja kansallisten hankkeiden ja aloitteiden kanssa. Tietoa lisätään myös muun muassa tapahtumien, webinaarien, podcastien sekä erilaisten tiedonvälityskampanjoiden muodossa.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto+ / Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ja sen kokonaisbudjetti on 469 251 euroa, josta EU-rahoitusta ja valtion rahoitusta on 375 398 euroa. Lappian osuus on 97 431 €. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2023–30.4.2026.

Sininen EU-lippu ja teksti Euroopan unionin osarahoittama
ELY-keskuksen logo

Kirjoittaja

Ota yhteyttä

Palokangas Tuomo

Osaamispalvelujohtaja
puh.+358503598406
Kehittämispalvelut
Tornio, Urheilukatu 6

Salmi Satu-Maria

Kehittämispäällikkö
puh.+358400908428
Hankekoordinointi
Tornio, Urheilukatu 6

Pietikäinen Karoliina

Yrittäjyysasiantuntija
puh.+358405472529
Osaamis- ja työelämäpalvelut
Tornio, Urheilukatu 6