Vahvalla esihenkilötyöllä uutta draivia työyhteisön tuloksellisuuteen — Esihenkilövalmiudet kohdilleen

Uutinen

Lappialla käynnistyy jälleen helmikuun alussa Lähiesimiestyön ammattitutkinto, joka antaa hyvät perusteet päälliköille, tiimivastaaville ja työnjohtajille päivittää omat esihenkilövalmiudet kohdilleen.

— Tutkintoa ovat suorittaneet eri alojen lähiesihenkilöt, jotka vastaavat työryhmän toiminnasta ja tuloksellisuudesta sekä ratkaisevat päivittäisjohtamiseen liittyviä haasteita, kertoo vastuukouluttaja Regina Pesonen.

Opiskelijat tulevat eri toimialoilta ja heidän tehtävänimikkeensä ovat hyvin moninaisia, mutta vastuut, työn sisällöt ovat pitkälle yhteneväisiä alalla kuin alalla.

Vastuukouluttaja Regina Pesonen korostaa, että koulutus toimii myös erinomaisena vertais- ja verkostoitumisfoorumina. Opitaan toisten kokemuksista ja saadaan tukea muun muassa vaikeiden ja haastavien työelämätilanteiden ratkaisemiseen.

Monialaisessa opiskelijaryhmässä opitaan eri näkökulmista ja toisten kokemuksista

Kansainvälisesti toimiva malminetsintään ja koekairaukseen erikoistunut Arctic Drilling Company Oy, ADC on koulutusmyönteinen yritys, joka on lähtenyt vahvasti kouluttamaan henkilöstöään Lappian johtamiskoulutuksissa, sekä Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnossa että Lähiesimiestyön ammattitutkinnossa. Nyt käynnissä olevaan lähiesimiestyön koulutukseen osallistuu kolme ADC:n työnjohtajaa.

Toimitusjohtaja Aleksi Autti korostaa yrityksen toiminnassa työnjohtajien avainasemaa projektiliiketoiminnan onnistumisessa. Jokainen työnjohtaja vastaa useammasta kairakoneesta, ja on keskimäärin 20 henkilön esihenkilönä ensimmäinen linkki kentällä syntyvien ongelmien ratkaisussa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.

— On erittäin tärkeää, että työnjohtaja tekee kaikkensa saavuttaakseen mahdollisimman korkean käyttöasteen johtamiensa kairausyksiköiden keskuudessa. Se edellyttää, että työnjohtajalta löytyy substanssiosaamista kairauksesta, jotta työntekijät voivat saada tukea omassa työssään. Hyvä työnjohtaja kykenee työskentelemään paineen alla ja tekemään nopeita päätöksiä ratkaistakseen eteen tulevia ongelmia mahdollisimman nopeasti. Organisaation kasvaessa ja nuorentuessa hyvän työnjohtajan henkilöstötaidot ovat viime vuosina korostuneet. Lisäksi hyvältä työnjohtajalta täytyy löytyä itsenäisyyttä ohjata omaa työskentelyään vastuualueensa sisällä. Henkilöstömäärän lisääntyessä olemme panostaneet myös henkilöstöjohtamiseen, korostaa toimitusjohtaja Autti.

ADC:n työnjohtajat Lauri Viitanen, Mika Rajala ja Jani Tepsa kokevat oman roolinsa lähiesihenkilönä tärkeäksi ja vastuulliseksi. Meille annetaan paljon luottoa tekemiseen ja myös hyvin vapaat kädet työskentelyyn omien alaisten kanssa ja pelisääntöjen muokkaamiseen. Omalta esihenkilöltään he toivovat avointa vuoropuhelua, nopeaa palautetta sekä selkeitä tavoitteita ja linjoja. Opiskelijat korostavat myös työhyvinvoinnin merkitystä läpi organisaation.

Ammattitutkinnon näyttönsä jo antanut Lauri Viitanen korostaa positiivisen ajattelunsa lisääntyneen silloinkin, kun kaikki ei mene niin kuin työprojektissa on suunniteltu. Palkitsen jatkossakin hyvästä tekemisestä ja annan sekä pyydän palautetta.

Mika Rajala näkee oman roolinsa “linkkinä” työntekijöiden, suunnittelun, tuotannonsuunnittelun sekä ylemmän toimihenkilöstön välillä sekä omien alaistensa turvallisen työnteon edellytysten mahdollistajana ja päivittäisten työtehtävien organisoijana.

Jani Tepsa toteaa, että työnjohtajan tehtävien laajuus ja vastuullisuus on asia joka on koulutuksen myötä avautunut paremmin. Seuraan jaksamista työssä ja tarvittaessa teemme muutoksia työtehtäviin, siinä määrin kuin se on mahdollista.

Kaupan alan vahvalta toimijalta Tokmanni Oy:ltä lähiesimiestutkintoon osallistuu useita opiskelijoita Kemi ja Tornion myymälöistä.

Tokmanni Tornion myymäläpäällikkö Virve Huhdan, ja apulaismyymäläpäällikkö Anu Vanhatalon mielestä lähiesihenkilön rooli on tärkeä tuki henkilökunnalle, varsinkin isossa myymälässä, jossa myymäläpäällikkö/apulaismyymäläpäällikkö eivät ehdi joka paikkaan. Esihenkilö jakaa vastuuta, yhdessä muun ”johtoryhmän” kanssa ja varmistaa, että hommat tehdään sovitusti ja on aikataulussa. Heillä esihenkilötyö painottuu myymälä näkyvyyteen ja omalla esimerkillä johtamiseen. Arvostamme luotettavuutta, helposti lähestyttävyyttä ja tasapuolisuutta.

Huhta ja Vanhatalo kertovat, että Tornion Tokmannilla on tarkoitus kouluttaa kaikki esihenkilöt. Siitä saa hyvän pohjan ja tuen esihenkilön työhön ja uralle.

Osastovastaavat Carita Pietilä, Juha-Pekka Laakso ja Marika Baas tutkivat muistilapuille koottuja ideoita henkilöstötyöhön.
Tokmannilta koulutuksessa mukana opiskelijat Carita Pietilä (vasemmalla), Juha-Pekka Laakso (keskellä) ja Marika Baas (oikealla) pohtimassa henkilöstötyötä.

Osastovastaavat Juha-Pekka Laakso ja Carita Pietilä Kemin keskustan myymälästä sekä osastovastaava Marika Baas Tornion myymälästä kokevat toimivansa linkkinä ja tiedon välittäjänä johdon ja työntekijöiden välillä.

Juha-Pekka Laakso kertoo, että henkilöstöasiat ja toimenkuvan laajuus ovat nousseet selkeämmin esille koulutuksen aikana. Olen saanut konkreettisia työkaluja esihenkilötehtäviin muun muassa henkilöstöasioissa toimimiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Myös Marika Baasin mielestä koulutuksesta on saanut paljon hyviä vinkkejä ja työkaluja omaan työhön. Paljon syventävää tietoa, josta on apua esimerkiksi henkilöstötyöhön. Tokmanni-ketjulla on jo olemassa henkilöstön palkitsemiseen muun muassa pizzaperjantai ja aamupalakäytäntö, kertoo Baas ja lisää, että kiitokseen ja positiivisen palautteen antamiseen satsataan jatkossa entistä enemmän kuten opinnoissakin on korostettu.

Seuraavaan lähiesimiestyön ammattitutkintoon on haku jo käynnissä.

— Monialaiset lähiesimiestyön koulutukset ovat nopeatempoisia ja toteutukseltaan värikkäitä ja ne antavat hyvän pohjan oman työuran kehittämiselle, innostaa vastuukouluttaja Regina Pesonen hakeutumaan koulutukseen.

Tutustu lähiesimiestyön ammattitutkintoon ja hae opiskelemaan

Kirjoittaja

Ota yhteyttä

Pesonen Regina

Tuntiopettaja (päätoiminen)
puh.+358401847237
Johtamiskoulutukset
Tornio, Urheilukatu 6

Pulkkinen Maarit

Kouluttaja
puh.+358405725587
Osaamisalavastaava
Tornio, Urheilukatu 6

Määttä Mari

Asiakkuusvastaava
puh.+358503594346
Oppisopimuspalvelut
Tornio, Urheilukatu 6