Työllisyyden kuntakokeiluverkoston toimijoita koolla Lappialla

Uutinen
— Työpajapäivään osallistui noin 20 toimijaa Tornion kaupungin työllisyyspalveluista, sosiaalitoimesta, TE-palveluista, Luovilta, Peräpohjolan Opistolta ja Lappialta.

Tiesitkö, että Tornion kaupunki on mukana valtakunnallisessa työllisyyden kuntakokeilussa, joka on käynnistynyt maaliskuussa? Tiesitkö, että Lappialla on käynnissä OKM-rahoitteinen JOOK – Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen -hanke, joka tukee tämän kuntakokeilun toteuttamista ja tavoitteita?

Työllisyyden kuntakokeilussa tietyt TE-toimiston tehtävät siirtyivät kunnan vastuulle maaliskuun alussa 2021. Avainasemassa kokeilussa on työnhakijoiden yksilöllinen palvelu ja tavoitteena mahdollisimman nopea työllistyminen paikallista verkostoa hyödyntäen. Kokeilun projektikoordinaattori Jari Lindström Kuntaliitosta puhui tilaisuuden alustuksessaan kokeilun sijaan pilotoinnista, koska päätökset TE-palvelujen pysyvästä siirtämisestä kunnille (vuonna 2024) on jo tehty. Torniossa ollaan nyt uuden äärellä ja työllisyyspalveluja on mahdollista lähteä kehittämään oman alueen työnhakijoiden ja työnantajien tarpeista käsin.

JOOK-hanke kutsui verkostotoimijat koolle Lappiaan 25.8. Tavoitteena oli tulla tutummaksi ja keskustella yhteisistä asiakkaista ja asiakaspalvelumallista. Paikalla oli noin 20 toimijaa kaupungin työllisyyspalveluista, sosiaalitoimesta, TE-palveluista, Luovilta, Peräpohjolan Opistolta ja Lappialta.

Tilaisuutta fasilitoi Tornio 400 – Nuorisotekopalkinnon pokannut Eija-Sinikka Juho, Rajalla kauppakeskuksen yhteisömanageri.

Ja keskustelua riitti! Keskustelua käytiin toimintaympäristön vahvuuksista ja heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista. Ryhmissä pohdittiin konkreettisesti asiakasohjausprosessin kulkua, toimijoiden asiantuntijuuden keskinäistä hyödyntämistä ja TNO-palveluiden saatavuutta. Keskusteluista nousi esiin pienempiä ja suurempia kehittämiskohteita, kuten brändin rakentaminen Tornion työllisyyspalveluille ja palveluista viestiminen, palvelukarttojen laatiminen, yritysyhteistyö ja yhteisien tapahtumien toteuttaminen. JOOK-hankkeessa on mahdollista osallistua kaikkeen tähän, mutta erityisesti myös hakevaan toimintaan ja kohderyhmän kartoitukseen, opintopolkujen räätälöintiin, koulutusten suunnitteluun ja tukitoimien järjestämiseen.

— Työllisyyden kuntakokeilu on alkanut Torniossa sujuvasti. Kuntakokeilussa työskentelee yhdeksän asiantuntijaa ja Tornion vastuulla Rovaniemen seudun kuntakokeilussa on osaamisen kehittäminen. Vuoropuhelu eri yhteistyötahojen – erityisesti koulutuksen järjestäjien kanssa on tärkeää ja asiantuntijamme kokivat työpajapäivän erittäin hyödylliseksi, kertoo Tornion kaupungin vs. henkilöstöpäällikkö Tarja Konola-Jokinen.

Lisätietoa JOOK-hankkeesta

Kuvassa Lappian, Tornion kaupungin ja työllissyden kuntakokeilun logot ja Opetus- ja kulttuuriministeriön tunnus.

Ota yhteyttä

Meeri Linna
Projektikoordinaattori
puh. 050 314 6448
meeri.linna(at)lappia.fi

Mirva Moisanen
Projektisuunnittelija
puh. 040 193 2580
mirva.moisanen(at)lappia.fi

Kirjoittaja