Pohjoismaiset oppilaitokset kokoontuivat Tanskan Aarhusiin edistämään sosiaali- ja terveysalan opetusta – teemana digitalisaatio ja terveysteknologia

Uutinen

Read the English version of this article here.

Ammattiopisto Lappiassa syyskuussa 2023 käynnistyneen Future Nordic Social Welfare and Health Care Professionals (FUPRO) -kumppanuushankkeen toinen kehittämistyöpaja järjestettiin Tanskan Aarhusissa helmikuussa. Työpajan järjesti hankkeen osatoteuttajana toimiva sosiaali- ja terveysalan oppilaitos SOSU Østjylland.

”Mitä osaat nyt, ja mitä haluat oppia lisää?”

Työpajan aikana Lappiasta ja Ruotsin Utbildning Nordista saapuneet vieraat tutustuivat oppilaitokseen ja tanskalaiseen koulutusjärjestelmään.

– Oli hienoa saada suomalaiset ja ruotsalaiset hankekumppanit meille vieraiksi. Koulutusjärjestelmissämme on paljon samaa, mutta eroavaisuuksiakin löytyy. Tämä sai meidät pohtimaan, miksi teemme asioita tietyllä tavalla, ja voisimmeko muuttaa totuttuja tapoja, EU-projektien projektipäällikkö Lisbeth Marcussen SOSU Østjyllandista sanoo.

Työpajan ensisijaisena kärkenä oli tutustuminen oppilaitoksen ainutlaatuiseen DigiTech-linjaan, jossa sosiaali- ja terveysalan opiskelijat oppivat muun muassa hyödyntämään työssään teknologiaa, ajattelemaan kriittisesti ja välittämään tietoa.

– DigiTech-linjaan tutustuminen antoi meille uusia ideoita siitä, kuinka voimme hyödyntää opetuksessa teknologiaa sekä kannustaa opiskelijoitamme ratkaisemaan ongelmia itsenäisesti, sosiaali- ja terveysalan opettajat Päivi Ylisirkka ja Anni Alatulkkila Utbildning Nordista kertovat.

Lappian sosiaali- ja terveysalan opettajien Riitta Pistokosken ja Heikki Alatalon mukaan työpajan parasta antia oli opetusmenetelmien jakaminen hankekumppaneiden kesken.

– Tanskassa opetusmenetelmissä korostuivat vertaisoppiminen ja oppimisen reflektointi muun muassa ”mitä osaat nyt, ja mitä haluat oppia lisää”-kysymysten avulla. Kun tutustuu muiden pohjoismaisten sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten opetusmenetelmiin, huomaa, että asioita voi tehdä eri tavoilla, Alatalo sanoo.

Työpajan järjestäjät havainnollistivat oppilaitoksen sosiaali- ja terveysalan opetuskäytäntöjä teettämällä tehtävän, jossa vieraat pääsivät tutustumaan alan opetuksessa hyödynnettäviin teknologioihin itsenäisesti. Kuvassa Lappian sosiaali- ja terveysalan opettaja Heikki Alatalo ja Utbildning Nordin kansainvälisyyskoordinaattori Heli Lassheikki (vasemmalla) esittelevät muille osallistujille huomioitaan ohjelmoitavista Bee-Bot -roboteista.
Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalan opetuksessa on yksi tulevaisuuden suuntauksista. Kuvassa SOSU Østjyllandin sosiaali- ja terveysalan opettaja Anja Schneidermann (vas.) ja Lappian sosiaali- ja terveysalan opettaja Heikki Alatalo.

Buustia sosiaali- ja terveysalan koulutukseen houkuttelevilla opetusmenetelmillä

Sosiaali- ja terveysalan haasteet ovat samankaltaisia kaikissa pohjoismaissa: työntekijöistä on pulaa, eikä alan koulutus houkuttele riittävästi opiskelijoita. FUPRO-hankkeen yhtenä tavoitteena on suunnitella houkuttelevia opetussisältöjä ja opetus- ja oppimismenetelmiä vastaamaan tulevaisuuden työelämän tarpeita Pohjoismaissa.

– Sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa on mietittävä opetusmenetelmiä, joilla koulutuksesta saataisiin kiinnostavampi. Opiskelijoille on tultava olo, että heistä ollaan kiinnostuneita, ja että oppiminen on turvallista ja opiskelijalähtöistä, Pistokoski korostaa.

Alatalo on asiasta samoilla linjoilla.

– Opiskelijalähtöisyys on opetuksessa kaiken lähtökohta. Asioita on tehtävä parhaalla mahdollisella tavalla opiskelijan oppimisen edistämiseksi.

DigiTech-linjan opettajat esittelivät ryhmälle oppilaitoksen harjoittelutilaa. ”Oli kiinnostava kuulla suomalaisten ja ruotsalaisten hankepartnereiden näkemyksiä DigiTech-linjastamme”, Marcussen (vas.) sanoo.

Hankkeen ensimmäinen työpaja järjestettiin 12.–13.9.2023 Lappian Kemin toimipisteessä, jossa esiteltiin työelämän toimijoiden ja opiskelijoiden näkökulmaa sosiaali- ja terveysalan koulutuksen nykytilanteeseen sekä tulevaisuuteen. Hankekumppanit kokoontuvat syyskuun puolivälissä Utbildning Nordin Övertorneåssa järjestämään kolmanteen työpajaan, jossa sosiaali- ja terveysalan koulutuksen kehitystyö jatkuu. Lappia järjestää hankkeen neljännen ja viimeisen työpajan vuonna 2025.

Katso lyhyt videokooste työpajasta täältä!

Lappian päätoteuttaman ja Euroopan unionin osarahoittaman Erasmus+-kumppanuushankkeen tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveysalan ammatillisen koulutuksen opettajien ja opiskelijoiden taitoja sekä suunnitella houkuttelevia opetussisältöjä ja opetus- ja oppimismenetelmiä vastaamaan tulevaisuuden työelämän tarpeita Pohjoismaissa. Opetushallituksen hyväksymän kehittämishankkeen kokonaisrahoitus on 60 000 €, josta Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian osuus on 22 000 €.

Kirjoittaja

Sinua saattaisi myös kiinnostaa

Ota yhteyttä

Alatalo Heikki

Tuntiopettaja (päätoiminen)
puh.+358503109475
Sosiaali- ja terveysala
Kemi, Meripuistokatu 21