Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Yleinen

Kenelle?

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon opinnot on tarkoitettu liiketoiminnan asiantuntija- tai esimiestehtävissä toimiville, joilla on halu kehittää organisaation liiketoimintaa ja omaa osaamista. Sinulla on aikaisempaa liiketoimintakokemusta, hallinnollista ja kaupallista osaamista ja olet asemassa, jossa voit kehittää organisaatiosi liiketoimintaa tuloksellisesti ja strategian mukaisesti. Lisäksi haluat vahvistaa verkosto-osaamistasi ja viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Tavoite

Syvennät osaamistasi liiketoiminnan suunnittelussa, analysoimisessa sekä laajennat osaamistasi toimintaprosessien kehittäjänä. Opit käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti ja toimimaan erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Opit arvioimaan yrityksesi ja organisaatiosi tilannetta ja toimintaa, sekä opit tunnistamaan toimialasi, yrityksesi tai vastuualueesi kehittämis- ja muutostarpeet.

Valinnaisten tutkinnon osien avulla syvennät ja kehität osaamistasi henkilöstöjohtamisessa, talouden hallinnassa, hankintojen osaajana, tuoteryhmän asiantuntijana sekä myynnin edistäjänä. Saat työkaluja ja ideoita johtaa ja arvioida vastuualueesi liiketoimintaa muuttuvassa ja verkostoituvassa liiketoimintaympäristössä. Opintojen aikana voit rakentaa työtäsi tukevan ammatillisen verkoston, joka edesauttaa sinua opintojen etenemisessä sekä parhaimmillaan toimitte jatkossakin työelämäkumppaneina.

Toteutus

Opinnot suoritetaan lähi- ja verkko-opetuksen, oppimistehtävien, ryhmä- ja yksilöohjauksen sekä työhön soveltamisen yhdistelmänä. Opintoihin kuuluu kehittävän työotteen lisäksi liiketoimintaa edistävien suunnitelmien ja prosessikuvausten laadinta ja arviointi. Tutkinnossa vaadittava osaaminen osoitetaan näytöissä, jotka suoritetaan aidoissa työelämän toimintaympäristöissä pääsääntöisesti omalla työpaikalla ja omassa työtehtävässä. Kouluttajina toimivat Ammattiopisto Lappian johtamis- ja liiketoimintakoulutusten asiantuntijaverkoston jäsenet ja kouluttajat.

Koulutus toteutetaan oppisopimuksena tai omaehtoisena kouluttautumisena. Oppisopimus edellyttää työsuhdetta ja työnantajan sitoutumista koulutukseen. Omaehtoisessa kouluttautumisessa osallistut koulutukseen työsi ohessa, mutta onnistuakseen se edellyttää myös työantajan tukea.

Kirjoittaja

Sinua saattaisi myös kiinnostaa

Ota yhteyttä

Pulkkinen Maarit

Kouluttaja
puh.+358405725587
Osaamisalavastaava
Tornio, Urheilukatu 6