Liiketoimintaosaaminen huippuunsa työelämän ja koulutuksen yhteistyöllä

Uutinen

Ammattiopisto Lappian Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto valmentaa yrittäjiä ja liike-elämän toimijoita asiantuntijuuteen, liiketoiminnan kehittämiseen ja parempaan johtajuuteen.

– Ammatillinen koulutus seuraa vahvasti ja ennakoi nopeasti työelämän tarpeita. Muutoksia tapahtuu työelämässä koko ajan ja nämä tulee huomioida myös koulutuksen sisällöissä, parasta antia on tunnistaa myös tulevaisuuden signaalit. Positiivinen vire alueemme liiketoiminnassa on tuonut meille kouluttajille uutta sykettä kehittämistyöhön. Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon toteuttamissuunnitelman kehittämisessä olemme tehneet vahvaa yhteistyötä työelämän asiantuntijoiden kanssa, kertoo vastuukouluttaja Maarit Pulkkinen.

Kehittämistyöhön, työpajatyöskentelyyn ja yhteisiin pohdintoihin ovat aktiivisesti osallistuneet LähiTapiola Lappi liiketoiminnanjohtaja Heli Kallio, Scandic Hotels Kemi hotellinjohtaja Kimmo Knuuti, K-Citymarket Keminmaa tavaratalopäällikkö Pasi Leikkainen sekä yrittäjä Kimmo Pitkänen.

– Tänä päivänä entistä enemmän korostuu se, että teoreettinen koulutus haetaan oppilaitoksesta ja varsinainen operatiivinen osaaminen tulee työpaikan tai työhön siirtymisen myötä. Onkin erittäin tärkeää, että koulutus ja työelämä keskustelevat aktiivisesti keskenään, jotta oppilaitos saisi tiedon, mitä nykypäivän nopeastikin muuttuva työympäristö tarvitsee ja pystyy näin ollen paremmin valmentamaan työelämän haasteisiin, pohtii työelämän osaamishaasteita hotellinjohtaja Kimmo Knuuti.

Viime vuosien haasteet ovat koetelleet monia yrittäjiä. Liiketoiminnan kehittämisedellytyksiä tarkasteltaessa on hyvä huomata, että koulutus tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia syventää osaamistaan, laajentaa näkökulmaa ja luoda uusia verkostoja oman liiketoiminnan kehittämiseen. Erikoisammattitutkinnolle on kysyntää juuri tässä ja nyt.

Tavaratalopäällikkö Pasi Leikkainen on huolissaan, koska osaajien kysyntä ei kohtaa tarjontaa.

– Esimerkiksi Meri-Lapin alueella on suuri pula esimiestehtäviin hakijoista. Nyt yhteistyössä suunnitellun koulutuksen toteutuksessa painottuu liiketoiminnassa tarvittavia ominaisuuksia kuten tunnuslukujen seuraaminen ja hyödyntäminen, moniosaajuus, henkilöstöjohtaminen, vuorovaikutustaidot ja erityisesti valmentava johtaminen.

Myös Heli Kallio korostaa liiketoiminnassa tarvittavaa uudenlaista osaamista.

– Yrityksissä tarvitaan ymmärrystä toimintaympäristön muutosvoimista, ennakointiosaamista ja kykyä hyödyntää dataa eli pitää osata varautua ja valmistautua toimintaympäristön muutoksiin ja tulevaisuuteen, sopeuttaa strategiaa. Jatkuva uudistuminen, uudistaminen ja kehittäminen ovat tätä päivää.

Työelämälähtöisestä toteutuksesta ja digitaalisuuden hyödyntämisestä joustavuutta opiskeluun

Toteutussuunnitteluun osallistuneet Heli Kallio, Pasi Leikkainen, Kimmo Pitkänen ja Kimmo Knuuti ovat tyytyväisiä työelämälähtöiseen toteutukseen.

– Mielestäni suunniteltu opiskelumuoto on juuri sopiva monelle siihen hakeutuvalle. Sopiva määrä lähijaksoja sopii varmasti myös useimmille liike-elämän toimijoille. Mielenkiintoiset ennakko- ja etätehtävät, sekä lisäksi mahdollisuus valita itseä kiinnostavat valinnaiset tutkinnon osat helpottavat sitoutumista opintoihin, summaa Kimmo Knuuti koko työryhmän näkemykset.

He korostavat kuitenkin, että opinnot ovat parhaimmillaan paikan päällä, koska ne mahdollistavat keskinäisen vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen. Teams ja muut digitaaliset välineet toki mahdollistavat ja helpottavat koulutukseen osallistumista myös valtakunnallisesti.

Yrittäjä Kimmo Pitkänen ja vastuukouluttaja Maarit Pulkkinen liputtavat vahvasti nyt työryhmältä saatujen näkemyksien hyödyntämistä entistä laajemmin koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

– Yhteistyöllä on erittäin suuri merkitys. On hienoa, että koulutuksen suunnitteluvaiheessa on mukana työelämän edustajia. Tällöin voidaan tarttua asioihin, jotka työelämässä koetaan tärkeiksi tässä hetkessä, ja myös tulevaisuudessa. Näin toimimalla, saavutetaan paremmin työelämän tarpeisiin toteutettuja koulutuksia, joista hyötyy niin työelämä, oppilaitokset kuin opiskelijatkin, toteaa Pitkänen.

– Tiivis yhteistyö mahdollisti osallistujien laaja-alaisen asiantuntijuuden hyödyntämisen. Työpajatyöskentelyssä korostuivat toimialakohtaiset näkemykset ja keskinäinen luottamus ja ymmärrys. Nyt saadut kokemukset vahvistavat meidän koulutuksenjärjestäjien ajatuksia edistää ja madaltaa kynnystä työelämäyhteyksien hyödyntämisestä entistä laajemmin koulutusten suunnittelussa, summaa Maarit Pulkkinen yhteistyön tärkeyden.

On ilo lukea työryhmäläisten kommentteja:

– Vuorovaikutusta, kontakteja, erialojen mielipiteitä ja kommentteja, todella antoisia ja mukavia keskusteluita, joista jäi myös itselle hyvä fiilis.

– Antoisaa työskentelyä, välillä on hyvä kuulla ajatuksia myös oman alan ulkopuolelta, ja tämä oli samalla tilaisuus verkostoitua.

– Toivon kaikille koulutusohjelmaan hakeutuville, että pääsisivät samalla tavalla verkostoitumaan uusien ihmisten ja eri toimialojen edustajien kanssa, kuin mitä itse saimme kokea suunnittelutyön aikana.

– Tämä oli erittäin hyvin suunniteltu ja toteutettu tapa hoitaa asia! Kiitokset kuuluu järjestävälle taholle, joka piti langat hienosti käsissä. Oman toiminnan kannalta sai myös tärkeitä kontakteja, uusia ajatuksia ja ideoita liiketoiminnan kehittämiseen.

– Yhteistyö oppilaitoksen kanssa on erittäin tärkeää, koska se helpottaa osaavan henkilökunnan saamisessa, ja tarjoaa itselle mahdollisuutta kouluttaa omaa henkilökuntaa soveltuvilla koulutuksilla.

Kirjoittaja

Ota yhteyttä

Pulkkinen Maarit

Kouluttaja
puh.+358405725587
Osaamisalavastaava
Tornio, Urheilukatu 6