Lappia ja Outokumpu kehittävät koulutussisältöjä tekniikan aloille – Tulevaisuuden osaajia sekä suurteollisuuteen että alihankintayrityksiin

Uutinen

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Ammattiopisto Lappia, Lappia-Koulutus Oy ja Outokumpu Tornion tehtaat ja Kemin kaivos toteuttavat ja kehittävät vahvaa kumppanuutta, jonka keskiössä on saada tulevaisuuden osaajia sekä suurteollisuuteen että alihankintayrityksiin. Yhteistyö keskittyy sähkö- ja automaatio-, prosessi- sekä mekaanisen kunnossapidon aloille sekä esimies- ja johtamiskoulutuksiin.

– Meri-Lapissa on hyvää pöhinää useilla aloilla. Tiiviissä yhteistyössä Lappian ja yritysten kesken syntyy positiivista kehitystä, jossa Lappia ja sen koulutukset kehittyvät. Yritykset kehittyvät ja saavat osaavaa työvoimaa. Opiskelijoiden urapolku laadukkaista opinnoista työelämään vahvistuu. Tänne todellakin kannattaa tulla opiskelemaan! Viime syksynä päivitetyn Lappian ja Outokummun kumppanuussopimuksen vahvoina kärkinä ovat osaavan työvoiman koulutus ja tekniikan alojen veto- ja pitovoima, jotka saavat osaajat kiinnittymään yrityksiin, mikä on tärkeää koko alueemme elinvoimalle, korostaa koulutuskuntayhtymän johtaja/rehtori Virpi Lilja.

Kumppanuussopimukseen on kirjattu tavoitteet edistää yhteistyön laajentamista, asiakkaan henkilöstön osaamisen kehittämistä ja opiskelijoiden työelämässä oppimista ja osaamisen arviointia. Vuosien 2020 – 2021 toteutussuunnitelmassa linjataan kumppanuuden käytännön toteutustavat, joita suunnitellaan ja toteutetaan vuosittain yhdessä.

Yhteisiin toteutussuunnitelmiin ovat esimerkiksi ammattiopiston kaivos- ja prosessialojen osaamisalavastaavat suunnitelleet yhdessä Kemin kaivoksen toimijoiden kanssa monia toimenpiteitä.

– Suunnitelmiin on kirjattu muun muassa opettajien osallistuminen Outokummun koulutus- ja perehdytystilaisuuksiin, joissa opettajat pääsevät tutustumaan tuotantotiloihin ja samalla päivittämään osaamistaan Outokummun asiantuntijoiden kanssa prosessiin, koneisiin ja laitteisiin. Opettajien tietotason päivityksen lisäksi saavutetaan yhteyksien luominen ja verkostoituminen yhteyshenkilöiden kesken. Outokummun asiantuntijat käyvät myös oppilaitoksessa kertomassa toiminnastaan, sekä pitämässä pienimuotoisia luentoja Lappian opiskelijoille. Nämä tilaisuudet suunnitellaan lukuvuosittain kaivos- ja prosessiteollisuuden alojen opetuksen toteutussuunnitelmien puitteissa yhteistyössä Tornion tehtaiden ja Kemin kaivoksen yhteyshenkilöiden kanssa. Tämä vahvistaa entuudestaan mm. opiskelijoiden työelämässä oppimista, avaa suunnitelmien sisältöjä prosessiteollisuudenalan opettaja, osaamisalavastaava Tellervo Rouvinen.

Lappian ja Outokummun yhteistyössä kehitetään mm. sähkö-, automaatio- ja prosessialojen sekä mekaanisen kunnossapidon koulutussisältöjä.

Tekniikan alojen perustutkintoon suunnitellaan uutta paikallista tutkinnon osaa ”Digitalisaatio teollisuuden käytössä ja kunnossapidossa.

– Teollisuus on uudistumassa merkittävästi monialaisen digitalisaation myötä, niin Suomessa kuin globaalisti maailmalla. Digitalisaatio on teollisen internetin ja esineiden tai asioiden internetin (Internet of Things, IoT) käyttöönottoa niin, että se voi merkitä käytännössä kokonaisten teollisten toimialojen uudistumista. Teollisuuden ja Lappian koulutusalojen yhteistyössä suunniteltavaa paikallista tutkinnon osaa ”Digitalisaatio teollisuuden käytössä ja kunnossapidossa” voisi suunnitelmien mukaan ottaa vapaasti valittavana tutkinnon osana mihin tahansa tekniikan alan perustutkintoon, kertoo kone- ja tuotantotekniikan kouluttaja ja osaamisalavastaava Heikki Hast.


Kumppanuuden myötä Lappian ja Outokummun johto tekevät tiivistä yhteistyötä kehittämis-toimien eteen ja ovat aktiivisesti mukana prosessissa.

– Yhteistyömme tavoitteena on koulutussisältöjen kehittäminen –pitkäjänteisesti konkreettisten toimenpiteiden kautta. Yhteistyösopimuksemme puitteissa meillä on nyt säännöllinen ja avoin keskusteluyhteys. Outokummulla yhteistyössä ovat mukana myös osaamisalueiden koordinaattorit sekä osastoedustajat unohtamatta HR:ää ja viestintää. Tällä tavalla saamme käytännön toiveet ja tarpeet sekä palautteen palvelemaan koulutussisältöjen kehittämistä mahdollisimman hyvin, kertoo oppilaitosyhteistyötä koordinoiva liiketoiminnan kehitysjohtaja Mikko Hyytinen Outokummulta.

– Haluamme varmistaa, että kaikilla Lappian osaamisalueilla on tuki kehittämistyöhön ja asioissa päästään eteenpäin. Osaamisalueille tärkeä kehittämisen kohde on digitalisaation edistäminen, koska teollisuuden prosessit ovat vahvassa digitalisaatiokehityksessä. Haluamme keskustella koko teollisuussektorin kanssa, sillä tarpeet ja kehityssuunnat ovat kaikilla työnantajilla saman suuntaiset, sanoo Lappian osaamispalvelujohtaja Tuomo Palokangas.

Lisätietoja

Lappia, osaamispalvelujohtaja Tuomo Palokangas
tuomo.palokangas(at)lappia.fi
puh. 050 359 8406

Outokumpu, viestintäpäällikkö Niina Kostiander
niina.kostiander(at)outokumpu.com
puh. 040 767 5382

Kirjoittaja

Sinua saattaisi myös kiinnostaa