Henkilöstöjohtamista vahvistamalla uutta näkökulmaa esimiestyöhön

Uutinen

​Paikallisen työelämän tarpeisiin räätälöity Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto-opinnot käynnistyivät toukokuussa 2019 ja nyt lähes 1,5 vuoden opiskelun jälkeen Outokummun Tornion tehtaan ja Kemin kaivoksen, Rudus Oy:n ja Veljekset Toivanen Oy:n henkilöstöstä koostuva ryhmä on valmistunut syksyn aikana.

Outokummun Ferrochrome-liiketoiminta-alueen johtaja Martti Sassi avasi koulutuksen keväällä 2019 ja osallistui myös koulutuksen päättävään palaute- ja kehittämispäivään. Tilaisuus järjestettiin koronatilanteesta johtuen verkossa.

– Liiketoiminnan perusta on osaava henkilöstö. Outokummullekin on tulevaisuudessa tärkeää saada kykeneviä, monin tavoin osaavia ja eteenpäin katsovia ihmisiä. Tämän koulutuksen tavoitteena oli tarjota henkilöstölle uudenlainen mahdollisuus etsiä uusia urapolkuja ja roolin vaihtoa työyhteisössämme. Kiitän teitä rohkeudesta lähteä mukaan tähän muutokseen, viestitti Martti Sassi koulutuksen palaute- ja kehittämispäivän avauspuheenvuorossaan. 

Martti Sassi onnitteli valmistuneita ja kiitti Lappian keskeistä roolia koulutuksen toteutuksessa sekä erinomaisesta yhteistyöstä Outokummun omien asiantuntijoiden ja koulutusta koordinoineen Jenni Nuoralan kanssa.

Tuotannon esimiestyön opiskelijaryhmä aloituskuvassa.
Koulutusryhmä valmiina 20.5.2019  yhteiselle koulutuspolulle yhdessä Jenni Nuoralan, Maarit Pulkkisen ja Harri Kososen kanssa.

Käytännönläheinen koulutus, vertaistuki ja lähipäivien anti innostivat osallistujia 


Koulutuksesta saaduissa palautteissa osallistujat totesivat keskiössä olleen ihmisten kanssa toimimisen. Ryhmän vertaistuki, lähipäivien sisällöt ja niihin liittyvät keskustelut avarsivat omia näkökulmia ja nostivat esiin hyvän vuorovaikutuksen tärkeyden esimiestyössä.

Koulutuksen aikana monet osallistujat olivat pohtineet oman roolin vaihtumista työtekijästä esimieheksi. He kuvasivat kasvaneensa ihmisinä itsekin ja pohtineensa millaisia ovat ja millaisia haluaisivat olla. Ryhmäläiset kertoivat työkavereiden mielenkiinnosta koulutukseen. Ryhmäläiset kiittivät toisiaan Outokummun asiantuntijoita ja ohjaavia opettajia lähipäivien keskusteluista ja valmistumisestaan.

Koulutuksen koordinoinnista vastannut Jenni Nuorala Outokummulta kertoi, että koulutus on herättänyt laajasti kiinnostusta ja siitä on saatu positiivista palautetta.

– Henkilöstöltä on tullut paljon kiinnostuneita kyselyjä tämän koulutuksen seuraavasta toteutuksesta. Koulutustarpeet, myös tämän esimieskoulutuksen osalta, tarkastellaan liiketoiminnan tarpeiden lähtökohdista ja osana koko henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnittelua. 

Ryhmän vastuukouluttaja Maarit Pulkkinen Ammattiopisto Lappiasta totesi koulutuksen sisällön suunnittelun ja toteutuksen onnistuneen Outokummun tarpeita vastaavaksi.

– Asiakaslähtöisyys toteutui vahvasti, kun Outokummun omat asiantuntijat vastasivat muun muassa työturvallisuus- ja työsuojelun kokonaisuuksista. Parhaimmillaan ammatillinen koulutus on juuri työpaikkakohtaistamista, jossa asiakkaan tarpeet huomioidaan ja työyhteisö osallistetaan suunnitteluun, korostaa Maarit Pulkkinen.   

Tämä ryhmä kokonaisuudessaan oli erittäin motivoitunut ja antoi itsestään paljon myös kouluttajille, kiitteli Pulkkinen.

Seuraava Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon koulutus alkaa tammikuussa 2021.

Lisätietoja


Maarit Pulkkinen
kouluttaja, johtamiskoulutukset
Lappia, Työelämä- ja yrityspalvelut
+358 40 572 5587
maarit.pulkkinen(at)lappia.fi

Niina Kostiander
Communications Manager
Communications Europe
+358 40 767 5382
niina.kostiander(at)outokumpu.com

Kirjoittaja