Harkinnanvarainen haku

Yleinen

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa hakija voidaan valita ammatilliseen koulutukseen erityisistä syistä harkintaan perustuvan valinnan kautta. Haku tapahtuu Opintopolussa vastaamalla myöntävästi kysymykseen ”Haetko koulutukseen harkintaan perustuvassa haussa?”. Hakijan tulee perustella syyt, joihin hän hakemuksessa vetoaa.

Harkinnanvaraista valintaa käytetään silloin, kun koulutodistustasi ei voi verrata suomalaiseen vastaavaan todistukseen. Voit hakea harkintaan perustuvassa valinnassa myös silloin, kun sinulla on jokin erityinen syy tulla huomioiduksi pistevalinnan ohessa. Harkintaan perustuvassa valinnassa koulutuksen järjestäjä arvioi koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opinnoista.

Voit hakea kaikkiin ammatillisiin hakutoiveisiisi harkinnanvaraisen valinnan kautta. Se edellyttää, että sinulla on jokin erityinen syy, johon haluat vedota. Sinut voidaan valita harkinnanvaraisesti, jos

 • sinulla on oppimisvaikeuksia,
 • sosiaaliset syyt edellyttävät sitä,
 • sinulta puuttuu koulutodistus (olet keskeyttänyt peruskoulun),
 • haet ulkomaalaisella todistuksella,
 • kielitaitosi ei riitä tutkinnon suorittamiseen, tai
 • sinulla on yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa

Et voi hakea harkinnanvaraisen valinnan kautta, jos olet suorittanut perusopetuksen päättötodistuksen ja haet tutkintoon, johon opiskelijat valitaan pelkästään pääsy- tai soveltuvuuskokeen perusteella. Koskee Lappiassa seuraavia perustutkintoja:

 • media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnossa kuvallisen ilmaisun osaamisala
 • musiikkialan perustutkinto, kaikki osaamisalat
 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa perustason ensihoidon osaamisala.

Tiedot mahdollisesta pääsy- ja soveltuvuuskokeesta löydät koulutuksen Lue valintaperusteet -kohdasta.

Valinta ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta

Sinut voidaan valita ainoastaan harkintaan perustuvassa valinnassa (ei pisteiden perusteella), jos

 • sinulta puuttuu perusopetuksen päättötodistus
 • sinulla on ulkomailla suoritettu koulutus, tai
 • sinulla on yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa.

Koulutuksen järjestäjä voi erityisen syyn perusteella valita enintään 30 % kuhunkin ammatillisen perustutkinnon hakukohteeseen otettavista opiskelijoista valintapistemääristä riippumatta. Koulutuksen järjestäjällä ei ole velvoitetta valita hakijoita harkintaan perustuvassa haussa. Valintojen tulokset tulevat tiedoksi hakijan yhteishaun yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Harkinnanvaraisen haun liitteet

Harkintaan perustuva valinta tehdään hakemuksella annettujen tietojen sekä hakijan toimittamien liitteiden perusteella. Hakija saatetaan haastatella, jos herää kysymyksiä hakijan perusteluista. Huoltaja voi myös osallistua haastatteluun. Tarvittaessa hakija kutsutaan myös kielikokeeseen.

Hakukohteeseen, jossa pidetään pääsy- ja soveltuvuuskokeet, harkinnanvaraisuus otetaan huomioon pääsy- ja soveltuvuuskokeiden yhteydessä.

Oppimisvalmiuskoe

Ammattiopisto Lappiassa ei ole käytössä oppimisvalmiuskoetta.

Kun harkintaan perustuvan valinnan perusteena ovat oppimisvaikeudet tai sosiaaliset syyt, hakija huomioidaan myös varsinaisessa valinnassa. Tässä tapauksessa hakija voi siis tulla valituksi varsinaisessa valinnassa, vaikka harkintaan perustuvan valinnan päätös olisi kielteinen. Hakijat, jotka hakevat ulkomaisella todistuksella, ovat keskeyttäneet peruskoulun tai joilla on yksilöllistetty oppimäärä matematiikassa ja äidinkielessä, voivat tulla valituksi ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta.

Näin haet

 • Ota selvää mitä liitteitä tarvitset omaa hakuasi varten. Hanki tarvittavat liitteet.

Katso alta tarkemmin, mitä liitteitä tarvitaan. Kaikissa tapauksissa tarvitaan vähintään perustelut harkinnanvaraiselle hakemiselle juuri sille alalle, minne haet. Ammattiopisto Lappiassa ei ole käytössä valmista harkintaan perustuvan valinnan lomaketta. Voit toimittaa liitteeksi tilanteeseesi sopivan asiakirjan tai kirjoittaa vapaamuotoisen kirjeen, jossa kerrot perustelusi harkintaan perustuvalle valinnalle.

 • Täytä yhteishakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi. Ilmoita hakulomakkeella, että haet harkintaan perustuvassa valinnassa. Voit hakea harkintaan perustuen jokaiseen hakukohteeseesi tai vain osaan niistä.

Lähetä liitteet haku(at)lappia.fi -sähköpostiin hakuajan päättymiseen mennessä. Jos lähetät liitteet paperipostina, älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Kopiot todistuksista tai lausunnoista riittävät.

Riittää että lähetät yhdet liitteet. Ne otetaan huomioon kaikissa hakukohteissa, joihin haet Lappian harkintaan perustuvassa valinnassa.

 • Valmistaudu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, jos saat siihen kutsun.

Jos haet ulkomaisella todistuksella, valmistaudu kielikokeeseen sekä mahdolliseen pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

Harkintaan perustuva valinta tehdään haku(at)lappia.fi -sähköpostiin toimitettujen liitteiden sekä mahdollisen kielikokeen ja haastattelun perusteella. Lisäksi saat kutsun pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, jos hakemallasi alalla järjestetään koe. Jos liitteet puuttuvat, hakemustasi ei käsitellä harkinnanvaraisessa haussa.

 • Mitä liitteeksi hakemukseen

Klikkaamalla alla olevia otsikoita sinulle avautuu kuvaus, missä tilanteissa kyseinen syy valitaan harkintaan perustuvan valinnan perusteeksi Opintopolussa yhteishaun hakulomakkeella. Tarvitsemme yhteishaun hakemuksen lisäksi liitteitä, että voimme käsitellä harkintaan perustuvan valinnan hakemuksesi.

Tarkista alla olevista valikoista, millaisia dokumentteja sinun pitää toimittaa hakemuksesi liitteeksi, jotta haku harkintaan perustuvassa valinnassa voidaan käsitellä.

Oppimisvaikeudet

Sinulla on todettuja oppimisvaikeuksia, joista huolimatta sinulla on mahdollisuus selviytyä haettavan tutkinnon opinnoissa oppilaitoksen tukitoimien avulla.

Tarvittavat liitteet:

 1. Perustelut harkinnanvaraiselle hakemiselle juuri hakemallesi alalle. Voit kirjoittaa vapaamuotoisen perustelun.
 2. Asiantuntijan lausunto (erityisopettaja tai muu asiantuntija, esim. ryhmän oma opettaja). Lausunnossa on oleellista, miten oppimisvaikeus on vaikuttanut sinun suoriutumiseesi perusopetuksessa, eli miten se on vaikuttanut arvosanoihin. Lausuntoa voi täydentää muiden asiantuntijoiden (esim. psykologi, lääkäri) lausunnoilla, jos ne tuovat olennaista lisätietoa oppimisvaikeuksista. Ne eivät siis ole välttämättömiä.
 3. Perusopetuksen päättävän kannattaa liittää mukaan myös viimeisin välitodistus.

Sosiaaliset syyt

Sinulla on henkilökohtaiseen tai perheesi tilanteeseen liittyviä syitä, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseesi perusopetuksessa pidemmän aikaa. Näitä voivat olla esim. vaikea koulukiusaaminen, hakijan oma tai perheenjäsenen vakava sairaus, asuminen perhekodissa, mikäli asia on vaikuttanut opintomenestykseesi.

Tarvittavat liitteet:

 1. Perustelut harkinnanvaraiselle hakemiselle juuri hakemallesi alalle. Voit kirjoittaa vapaamuotoisen perustelun.
 2. Asiantuntijan lausunto (esim. erityisopettaja, psykologi), josta selviää miten sosiaaliset syyt ovat vaikuttaneet sinun suoriutumiseesi perusopetuksessa, eli miten se on vaikuttanut arvosanoihin.

Koulutodistusten vertailuvaikeudet

Sinulla ei ole peruskoulun päättötodistusta. Olet keskeyttänyt oppivelvollisuuden suorittamisen ja/tai sinulta puuttuu peruskoulun päättötodistus. Sinut voidaan valita yhteishaussa vain harkintaan perustuvassa valinnassa.

Tarvittavat liitteet:

 1. Perustelut harkinnanvaraiselle hakemiselle juuri hakemallesi alalle. Voit kirjoittaa vapaamuotoisen perustelun. Selvitä miksi peruskoulu on jäänyt kesken ja millaiseksi koet omat opiskeluvalmiutesi.
 2. Esimerkiksi välitodistus, jaksotodistus tai viimeisin perusopetuksesta annettu todistus.

Olet suorittanut peruskoulun ulkomailla

Todistustasi ei voida verrata suoraan suomalaiseen peruskoulun todistukseen tai todistuksesi on kadonnut. Valitse yhteishaun hakulomakkeella koulutodistusten vertailuvaikeudet. Sinut voidaan valita yhteishaussa vain harkintaan perustuvassa valinnassa.

Tarvittavat liitteet:

 1. Perustelut harkinnanvaraiselle hakemiselle juuri hakemallesi alalle. Voit kirjoittaa vapaamuotoisen perustelun.
 2. Ulkomaalainen, mielellään auktorisoidun kääntäjän suomeksi kääntämä todistus.
 3. Jos äidinkielesi ei ole suomi, ruotsi tai saame liitä todistus suomen kielen taitotasosta esimerkiksi YKI-testi vähintään tasolla 3. (Lue lisää kielitaidon osoittamisesta.) Ellei sinulla ole liitteenä todistusta kielitaidosta, saat kutsun kielikokeeseen.

Riittämätön tutkintokielen taito

Jos äidinkielesi ei ole suomi, ruotsi tai saame saat kutsun kielikokeeseen. Noudatamme Lappian tutkintoalakohtaisia kielitaitotasovaatimuksia.

Tarvittavat liitteet:

 1. Perustelut harkinnanvaraiselle hakemiselle juuri hakemallesi alalle. Voit kirjoittaa vapaamuotoisen perustelun.

Perusopetuksen osittain yksilöllistetty oppimäärä (äidinkieli ja matematiikka)

Kun opintosi on perusopetuksessa yksilöllistetty sekä äidinkielen ja matematiikan osalta, sinut voidaan valita yhteishaussa vain harkintaan perustuvassa valinnassa.

Tarvittavat liitteet:

 1. Perustelut harkinnanvaraiselle hakemiselle juuri hakemallesi alalle. Voit kirjoittaa vapaamuotoisen perustelun.
 2. Viimeisin perusopetuksen välitodistus

Ohje liitteiden toimittamiseen

 1. Tallenna liitteet pdf-tiedostoksi.
 2. Rekisteröi sähköpostiosoitteesi Lappian turvasähköpostiin ja lähetä liitteet turvasähköpostia käyttäen osoitteeseen haku(at)lappia.fi. Kirjoita viestin aihekenttään hakijan Sukunimi, Etunimi.

Jos lähetät liitteitä hakijoiden puolesta, lähetä sähköpostit hakijakohtaisesti (vain yhden hakijan liitteet/sähköposti).

Liitteiden toimitusosoitetiedot näkyvät Opintopolussa jokaisen hakukohteen valintaperustetiedoissa (Harkintaan perustuvan valinnan liite).

Lue lisää harkintaan perustuvasta valinnasta Opintopolusta

Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä Hakupalveluihin haku(at)lappia.fi

Kirjoittaja