Yhdessä parasta! Pohjoinen –verkostohanke – Opso-luotsimallin pilotoinnista hyviä kokemuksia ja käytänteitä opetuksen arkeen

Uutinen

Osana Yhdessä parasta! Pohjoinen -hanketta Ammattiopisto Lappiassa on pilotoitu Luotsiopettaja-mallia, jossa on kehitetty oppisopimuskäytänteitä Opso-luotsitoimintana. Kehitystyöhön ovat osallistuneet oppisopimuspalveluista asiakkuuspäällikkö Mirja Anttila sekä asiakkuusvastaavat Maija Hakala ja Mari Määttä ja luotsiopet Petri Partanen autoalalta sekä Heikki Alatalo sosiaali- ja terveysalalta.

Lappiassa opso-luotsitoimintaan osallistuneet Maija Hakala, Mari Määttä, Petri Partanen ja Heikki Alatalo kehuvat pilottityössä toteutunutta erinomaista yhteistyötä. He korostavat kuinka tärkeää on ymmärtää oppisopimusprosessin viranomaistyön vaatimukset konkreettisesta tietojen kirjauksesta ja lomakkeiden täytön osaamisesta lähtien.

— Oppisopimukseen syötetään sekä opiskelijan että työnantajan tietoja ja on erittäin tärkeää, että tiedot ovat sisällöltään oikein ja myös syötetty oikeisiin lomakkeisiin, sanoo Mari Määttä.

Petri Partanen on toiminut aiemmin oppisopimuspalveluissa ja nyt autoalan opettajan työssä hän kannustaa sekä opiskelijoita että yrittäjiä hyödyntämään oppisopimuksen mahdollisuudet.

Heikki Alatalo on opso-luotsina tehnyt itse ja ohjannut sosiaali- ja terveysalan opettajia oppisopimusten sisältöjen kirjaamisessa.

— Oppisopimusten määrissä on kuntakohtaisia eroja, mutta niillä työpaikoilla, joissa on tehty oppisopimuksia, niiden tekemistä on haluttu jatkaa. Tuleva hoitajamitoitus on lisännyt työvoiman tarvetta ja se on näkynyt ja tulee näkymään sekä pitkien että lyhyiden oppisopimusten määrän kasvussa. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä Hakalan Maijan kanssa. Minä olen tehnyt sopimukset ja Maija on tarkistanut, että kaikki on kunnossa. Olen saanut työparityöskentelystä sisältöosaamista, kun neuvon oman alan opettajia, mihin mitäkin tietoa tarvitaan, kertoo Heikki Alatalo.

Maija Hakala on samaa mieltä Heikki Alatalon kanssa, että yhteistyö alan opettajan kanssa ollut sujuvaa ja yhdessä tekeminen on helpottanut molempien työtä.

Opso-luotsit sanovat, että oppisopimustiedoissa on huomattu myös teknisiä parannuksia, joita voidaan hyödyntää koulutussopimuksia tehtäessä.

— Lappiassa opso-luotsitoiminnasta saadut kokemukset ovat tärkeitä jatkokehittämisen kannalta, toteaa osaamispalvelujohtaja Sanna Laihinen.

Yhdessä parasta! Pohjoinen -hankeverkostoon kuuluu kymmenen koulutuksen järjestäjää. Hanketta koordinoi Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä REDU ja osatoteuttajina koulutuskuntayhtymä Lappia, Hengitysliitto ry/Ammattiopisto Luovi, Keskipohjanmaan koulutusyhtymä, Jokilaaksojen koulutuskuntatyhmä, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos/Kainuun ammattiopisto, Braahen koulutuskuntayhtymä/Koulutuskeskus Brahe, Koulutuskuntayhtymä OSAO ja Saamelaisalueen koulutuskeskus.

Hankeaika on 17.6.2020 – 30.4.2022. Pohjoisen verkostohankkeen kokonaisrahoitusosuus on 648 700 euroa, josta Lappian osuus on 60 000 euroa.

Opetushallituksen sinivihreä pyöreä tunnus jossa teksti opetushallitus rahoittaa hanketta

Author

Ota yhteyttä

Laihinen Sanna

Osaamispalvelujohtaja
puh.+358405957654
Osaamis- ja työelämäpalvelut
Tornio, Urheilukatu 6

Anttila Mirja

Asiakkuuspäällikkö
puh.+358405748351
Oppisopimuspalvelut
Tornio, Urheilukatu 6