Lappia edistää raskaan kaluston vaihtoehtoisten voimanlähteiden käyttöönottoa Lapissa

Yleinen

Kehitys- ja investointihankkeisiin on saatu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta, jota koordinoi Lapin liitto.

​Ammattiopisto Lappian toteuttamien Raskaan kaluston vaihtoehtoisten voimanlähteiden käyttöönotto Lapissa -kehittämis- ja investointihankkeiden tavoitteena on selvittää vaihtoehtoisilla voimanlähteillä varustetun kuljetuskaluston käytettävyyttä Lapissa sekä edistää uusien teknologioiden käyttöönottoa.
 

Hankkeessa esitellään erilaisilla voimanlähteillä varustettua kuljetuskalustoa alan yrityksille/yrittäjille sekä yhteisöille ja kerrotaan niiden käytöstä saatavaa tietoa ja käyttökokemuksia sekä soveltuvuutta arktisiin olosuhteisiin.

Kuljetus- ja logistiikkayrityksille laaja-alaista tietoa teknologia- ja energiavaihtoehdoista 


Lapin alueella tehdään raskaan kaluston käyttövoimaselvitys ja tarkastellaan muun muassa eri toimialojen raskaan kaluston tavara- ja raaka-ainekuljetuksia. Hankkeessa esitellään erilaisilla voimanlähteillä varustettua kuljetuskalustoa alan yrityksille/yrittäjille sekä yhteisöille ja kerrotaan niiden käytöstä saatavaa tietoa ja käyttökokemuksia sekä soveltuvuutta arktisiin olosuhteisiin.  Hankkeen tavoitteena on edistää uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ja vähähiilisiä ratkaisuja kuljetus- ja logistiikka-alan ammatinharjoittamisessa.

Lappian auto- ja logistiikka-alalla suunnitellaan uusien oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti kierto- ja biotalouden ja arktisen kestävän talouden kehittämisessä Lapissa. Käytettävyysselvityksen perusteella toteutetaan valitun vaihtoehtoisen voimanlähteen mukainen oppimisympäristö uusilla teknologisilla ratkaisuilla sekä laitteistojen, kuorma-auton ja sähkötrukin hankinta. Oppimisympäristöstä tuotetaan/valmistetaan esittelymateriaalia.

– Hankkeiden keskeisenä tavoitteena on tuottaa tietoa kuljetus- ja logistiikka-alan yrittäjille ja yrityksille vaihtoehtoisia voimanlähteitä käyttävän kuljetuskaluston käytöstä. Tiedon ja kokemusten kautta toivomme, että osaltamme edistämme myönteisen asenteen muodostumista vaihtoehtoisten voimanlähteiden käyttöönottoon kuljetusyrityksissä, sanoo projektipäällikkö, kouluttaja Hannu Ohenoja.

Hankkeen ohjausryhmän kokoonpano


Ohjausryhmään on kutsuttu Lapin alueelta eri toimialojen edustajia suurteollisuudesta ja kuljetusyrityksistä.

Ohjausryhmän jäsenet 

Mika Jukkara, Scania Suomi Oy
Juha-Matti Koskinen, Gasum Oy
Hannu Pirinen, Metsä Group
Sakari Enbuska, Kuljetusliike Enbuska Oy
Risto Pohjanen, Pohjaset Oy
Tiia Mäkitulkkila, Veljekset Toivanen Oy
Timo Kivelä, Tapojärvi Oy
Mika Grönvall, Kemin kaupunki
Markku TorattiAmmattiopisto Lappia 

Ohjausryhmän asiantuntijajäseninä ovat Olli Pohjonen Lapin liitosta ja Ammattiopisto Lappiasta Hannu Ohenoja Ammattiopisto Lappiasta. Hannu Ohenoja on hankkeiden projektipäällikkö.

Outokumpu Oy:n Tornion tehtaat ja energiayhtiö Gasum Oy ovat myös hankkeen yhteistyökumppaneita.

– Osaamisen kehittämisen ohella Lappia on vahva aluekehittäjä. Lappialla on hyvät ja pitkäaikaiset siteet alueen työelämään, ja niitä halutaan kaikissa toiminnoissa kehittää koko ajan yhä paremmaksi. Nämä kaksi hanketta ovat Lappian kehittämisen lisäksi vahvasti alueen työelämän kehittämistarpeita palvelevia. Ohjausryhmään on pyydetty ja saatu erittäin vahva työelämän edustus, korostaa Lappian innovaatiojohtaja Tuomo Palokangas työelämäyhteistyön tärkeyttä hankkeissa.

Kehittämishankkeen kokonaisbudjetti on 198 836 euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) myöntämä rahoitus kattaa 80 %. Investointihankkeen kokonaisbudjetti on 380 000 euroa, jossa EAKR-osuus on 70 %. Hankkeet on käynnistetty huhtikuussa 2020 ja päättyvät 30.6.2022. Hankkeiden rahoitusta koordinoi Lapin liitto.

Kirjoittaja

Ota yhteyttä

Ohenoja Hannu

Kouluttaja
puh.+358447492712
Ajoneuvoala
Kemi, Tietokatu 2