Lappia edistää vaihtoehtoisten voimanlähteiden käyttöönottoa ammattiliikenteessä Lapissa

Uutinen

Vuonna 2020 Ammattiopisto Lappiassa käynnistyneiden Raskaankaluston vaihtoehtoisten voimanlähteiden käyttöönotto Lapissa -kehittämis- ja investointihankkeiden tavoitteena on selvittää vaihtoehtoisilla voimanlähteillä, biokaasulla tai sähköllä varustetun kuljetuskaluston käytettävyyttä Lapissa sekä edistää uusien teknologioiden käyttöönottoa.

Lappian hanketoimijat järjestivät toukokuussa infopäivän, jossa pohdittiin raskaan kaluston vaihtoehtoisten polttoaineratkaisujen nykytilaa ja tulevaisuutta Lapissa. Tilaisuudessa keskustelujen alustajina olivat sähkölatausyksikön päällikkö Jere Jokinen ja myyntipäällikkö Veikko Karvonen Destia Oy:stä. He esittelivät kuulijoille sähköisen ajoneuvotekniikan latausinfraa. Gasum Oy:n myyntipäällikkö Juha-Matti Koskinen kertoi kaasun käytöstä ajoneuvotekniikassa.

Veikko Karvonen kertoi Destian sähköajoneuvojen asiakasratkaisuista, jossa lataaminen on palvelu sisältäen ylläpidon, mikä on erittäin tärkeää ammattiliikenteessä. Auto valitaan sen mukaan, minkälaista ajoa tehdään, samoin valitaan myös latausjärjestelmät. Valinnat tulisi tehdä sen mukaan mikä on tarpeen mukainen liikennesuorite ja tarpeiden muuttuessa skaalautuva latausjärjestelmään voidaan myös muuttaa tehoyksiköiden määrää lisäämällä tai vähentämällä.

Juha-Matti Koskinen esitteli Gasum Oy:n, kotimaisen ja valtionomisteisen yhtiön biokaasuliiketoimintaa. Biokaasu tuotetaan muun muassa maatalouden ja elintarviketeollisuuden biohajoavista jätteistä. Jätteet hyödynnetään lähes 100 %:sti, mikä tukee vahvasti kiertotalouden toimintamallia. Tällä hetkellä Suomessa on noin 400 kaasuautoa ammattiliikenteessä ja koko ajan rekisteröidään lisää. Ajoneuvotekniikassa Suomessa käytettävästä kaasusta yli 95 % on biokaasua.

Suunnitelmissa uudet kaasuasemat Lappiin

Kuva/Gasum

Lappia kokoaa laaja-alaista tietoa teknologia- ja energiavaihtoehdoista ja uudistaa oppimisympäristöjä

Lappian hankkeiden projektipäällikkö Hannu Ohenoja korostaa, että hankkeissa esitellään erilaisilla voimanlähteillä varustettua kuljetuskalustoa alan yrityksille/yrittäjille sekä yhteisöille ja kerrotaan niiden käytöstä saatavaa tietoa ja käyttökokemuksia sekä soveltuvuutta arktisiin olosuhteisiin. Hankkeen tavoitteena on edistää uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ja vähähiilisiä ratkaisuja kuljetus- ja logistiikka-alan ammatinharjoittamisessa.

— Muun muassa biokaasun osalta tavoitteena on saada tankkausasemat sekä Meri-Lappiin että Rovaniemelle. Lappiassa auto- ja logistiikka-alan opetusta ja oppimisympäristöjä suunnitellaan niin, että ne vastaavat uusien teknologioiden vaatimuksia. Opiskelijat pääsevät tutustumaan kaasu- ja sähköautojen tekniikkaan ja toimintaan, kertoo Ohenoja oppilaitoksen panostuksia hankkeessa.

Lappian Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukemille Raskaankaluston vaihtoehtoisten voimanlähteiden käyttöönotto Lapissa -kehittämis- ja investointihankkeille on saatu jatkoaikaa ensi kevääseen 30.4.2023 saakka.

Toukokuun infopäivään osallistui kuljetusalan yrittäjiä, Lappian auto- ja logistiikka-alojen opiskelijoita ja opettajia. Infopäivässä oli mukana myös hankkeiden ohjausryhmä, jossa on eri toimijoiden edustajia suurteollisuudesta ja kuljetusyrityksistä.

— Tulemme järjestämään Infopäivän myös Rovaniemellä hankkeen jatkoajalla, kertoo Hannu Ohenoja.

Author

Ota yhteyttä

Ohenoja Hannu

Kouluttaja
puh.+358447492712
Autoala
Kemi, Tietokatu 2