Lappia luo uusia askelia kestävämpään lähiruokatuotantoon

Uutinen

Lappian Louen Maaseutuyrittäjyyden osaamiskeskuksessa on aloitettu Kestävämpää lähiruokatuotantoa Lapin arktisessa yritysekosysteemissä -hanke, jonka tavoitteena on luoda edellytyksiä arktisen yritysekosysteemin rakentumiselle pohjoisen ruokaketjun ympärille. Hankkeen tavoitteena on olla luomassa Maaseutuyrittäjyyden osaamiskeskuksesta Lapin ensimmäistä elintarviketaloa.

— Louen kampukselle on jo muodostunut elintarvikealan kehittämis- ja yrityskeskittymä, joka on erinomainen alku hankkeen tavoitteena olevalle yritysekosysteemille. Ammattiopisto Lappian ja hankekumppanina toimivan Lapin AMK:n, yritysten sekä muiden alueen toimijoiden kesken tavoitteenamme on luoda osaamista ja uudenlaista yhteistyötä, kertoo hankkeen projektipäällikkö Anna-Riikka Lavia.

Lappilainen elintarviketuotanto on yksi maakunnallisten strategioiden painopistealoista. Visio maakunnallisesta elintarviketalojen verkostosta on toistaiseksi jäänyt suunnitelman asteelle. Louella elintarvikealan yrityskeskittymä on syntynyt ruohonjuuritasolla oppilaitoksen ja yritysten toiminnasta sekä tarpeista. Ekosysteemitoiminnan myötä uusia yritysyhteistyön edellytyksiä luodaan myös muiden Lappian toimipisteiden ympärille. Kestävien ruokaketjujen kasvun tueksi tarvitaan vahvaa innovatiivista ja elinkeinovetoista ekosysteemiä. Sen myötä tuotetaan osaamista, työvoimaa ja yrityskontakteja ja tehdään näkyväksi osaamis-, rahoitus- ja kehittämispolkuja alueen rahoittaja- ja kehittäjätoimijoiden kanssa.

Ekosysteemin kautta on tavoite parantaa elintarvikealan yritysten toiminnan kestävyyttä ja kannattavuutta alueella, ja levittää positiivisia vaikutuksia myös liitännäistoimialoille.

Kestävämpää lähiruokatuotantoa Lapin arktisessa yritysekosysteemissä -hankkeen päätoteuttaja on Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja osatoteuttajana on Lapin Ammattikorkeakoulu Oy. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoittaman ja Lapin liiton koordinoiman hankkeen kokonaisrahoitus on 175 008 euroa. Hankeaika on 1.1.2022 – 31.12.2023.

Author

Ota yhteyttä

Lavia Anna-Riikka

Projektipäällikkö
puh.+358401524043
Hankepalvelut
Loue, Kätkävaarantie 69

Saariniemi Jarmo

Toimipaikkapäällikkö
puh.+358400337169
Maatalousala, metsäala, puutarha-ala, eläintenhoitoala
Loue, Kätkävaarantie 69