Interreg Aurora Entrepreneurialis -hanke — Kehitetään toisen asteen yrittäjyyskasvatusta

Uutinen

Interreg Aurora Entrepreneurialis -hankkeessa Oulun kaupunki, Ammattiopisto Lappia ja Ung Företagsamhet i Norrbotten kehittävät yhteistyössä pohjoisen alueen oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä. Hankkeessa luodaan yhteistyöverkosto oppilaitosten välille, järjestetään opetushenkilöstön koulutuksia, vieraillaan työelämäkohteissa sekä toteutetaan yhteisiä projekteja digitaalisesti ja kasvotusten.

— Toiminnan keskiössä on toisen asteen oppilaitosten yrittäjämäisen toimintakulttuurin edistäminen. Yhteistyössä luodaan rajat ylittäviä yhteyksiä Pohjois-Ruotsin ja Suomen oppilaitosten välille. Tavoitteenamme on, että toiminnan, tapahtumien ja yrittäjyysvalmiuksien kehittymisen kautta nuoret saavat kestävän yrittäjyyskasvatuksen kautta taitoja, kokemuksia ja valmiuksia, joita he voivat hyödyntää sekä opiskelussa että työelämässä, kertoo Lappian toteutusosuuden projektikoordinaattori Raija Paasimaa.

Tällä hetkellä Lappiasta ovat mukana liiketoiminnan, tieto- ja viestintätekniikan, tekstiili- ja muoti-, media ja kuvallisen ilmaisun alat sekä Muonion matkailuala. Lukiosta ovat mukana Tornion Yhteislyseon lukio sekä Ylitornion ja Muonion lukiot.

Kaikki toimijat eivät välttämättä osallistu kaikkeen, vaan opettajat valitsevat, mikä toiminta sopii alalle tai oppilaitokselle parhaiten. Toiminta rakentuu neljään eri kokonaisuuteen. Opettajille on digitaalisia koulutustapaamisia. Mukana oleville toimijoille järjestetään sekä kahden että kolmen päivän leirejä, joissa ovat mukana sekä opiskelijat että opettajat. Leireillä toteutetaan yritysvierailuja, joista saadaan tietoa millaisia kestävän kehityksen ratkaisuja yrityksissä on tehty. Rajat ylittävä koulujen välinen yhteistyö liittyy hankkeen pääteemoihin.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteista Agenda 2030:n teemoista tämän hankkeen toiminnan teemoiksi on valittu hyvä koulutus, ihmisarvoista työtä ja talouskasvua sekä vastuullista kuluttamista.

Ohjausryhmän kokoonpano

Katja Koskinen, verkostokoordinaattori, Business Oulu
Eemeli Alanne, yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäopettaja, Oulun kaupunki
Ida Brännström, yrityskehittäjä, Övertorneå Kommun
Thomas Zobel, professori, Luleå Tekniska Universitet
Kimmo Nurmos, yrityskehittäjä, Tornio Business
Anne Tryyki, osaamispalvelujohtaja, Lappian osaamis- ja työelämäpalvelut

Interreg Aurora Entrepreneurialis on kolmivuotinen, vuoden 2025 loppuun kestävä hanke, jossa päätoteuttajana on Oulun kaupunki ja osatoteuttajina Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja Ung Företagsambet i Norrbotten. Hanke saa rahoituksen Euroopan unionin Interreg Aurora -ohjelmasta. Kokonaisrajoitus on lähes 1,1 miljoonaa euroa, josta Lappian osuus on hieman alle 170 000 euroa.

Opetushenkilöstön koulutusmateriaali: https://www.youtube.com/@AuroraEntrepreneurialis/featured
Seuraa meitä somessa: https://www.instagram.com/auroraentrepreneurialis/
#auroraentrepreneurialis #aurora_e

Lisätietoja

Paasimaa Raija
Projektikoordinaattori
puh.+358 400 578 941
raija.paasimaa(at)lappia.fi
Hankepalvelut

Anne Tryyki
Osaamispalvelujohtaja
Osaamis- ja työelämäpalvelut
puh.+358 50 461 1227
anne.tryyki(at)lappia.fi

Kirjoittaja