Rajat ylittävää yhteistyötä yrittäjyyden ja kestävyyden edistämiseksi — Opiskelijat ja opettajat kohtasivat Oulussa

Uutinen

Yli 70 lukiolaista ja opettajaa Perämerenkaaren ja Tornionjokilaakson alueilta tapasivat Oulussa 10.-11.5.2023 yhteistyön, yrittäjyyskasvatuksen ja kestävän kehityksen merkeissä. Oulun kaupungin BusinessAsema tarjosi erinomaiset tilat Kick off -tapaamiselle. Tapahtuma oli osa uutta kolmivuotista Interreg Aurora -rahoitteista hanketta, jota vetävät Oulun kaupunki, Ung Företagsamhet Norrbotten ja Ammattiopisto Lappia.

Vierailun aikana opettajat ja opiskelijat oppivat ja keskustelivat yrittäjyydestä, kestävästä kehityksestä ja rajat ylittävästä yhteistyöstä. He vierailivat myös neljässä eri yrityksessä Oulussa ja oppivat niiden kestävän kehityksen työstä. Yritysvierailut tapahtuivat Nallikari Lomakylässä, peliyhtiö Fingersoftissa, kierrätysyritys Kiertokaarella ja tutkimuslaitos VTT:llä. Opiskelijat ja opettajat tutustuivat myös paikalliseen ruokakulttuuriin illallisella Rauhalan ravintolassa, joka tunnetaan kestävään ruokailuun panostamisestaan.

— Meillä oli kaksi erittäin antoisaa päivää. Tapahtuma oli hauska ja kumppanuus toimi koko tapahtuman ajan. Pääsimme todella harjoittelemaan verkostoitumista. Tällaiset tapaamiset auttavat meitä yhdistämään oppimisen uusista asioista, hauskanpidon ja uusien ihmisten kanssa tutustumisen. Tapahtuma oli järjestetty niin, että meidän täytyi jutella ihmisille, joita emme jo tunteneet, ja se oli suuri etu. Vaikka tulemme Suomesta ja Ruotsista, meillä on silti paljon yhteistä, sanoo Strömbackaskolanin opiskelija Marcus Piteåsta, Ruotsista.

— Oli hienoa vaihtaa kokemuksia ja kuulla onnistumisista, joita muilla opettajilla on. Kouluympäristöhän sisältää kaikkea hyvinvoinnista osaamisen kehittämiseen, joten keskusteluihin avautui laaja-alaisia mahdollisuuksia, sanoo Charlotte Lundmark, opettaja Björknässkolanista Bodenissa, Ruotsissa.

Hänen kollegansa Minna Mäkelä Oulunsalon lukiosta oli samaa mieltä. Hän painotti lisäksi verkostoitumismahdollisuuksien tärkeyttä. Minna Mäkelä kertoi myös, kuinka mahtavaa oli nähdä opiskelijoiden voittavan pelkonsa puhua vierasta kieltä, ja he keskustelivat sekä opiskelijoiden että opettajien kanssa englanniksi.

Hanke yhdistää toisen asteen koulutuksen, työelämän ja kansainvälisen yhteistyön

Hankkeen tavoitteena on kehittää yrittäjyyskasvatusta monipuolisesti Suomessa ja Ruotsissa. Tavoitteena on yhdistää kestävä kehitys ja yrittäjyys sekä edistää yrittäjämäistä kulttuuria ja yritteliäisyyttä toisen asteen oppilaitoksissa. Toteutusmuotona ovat erilaiset tapahtumat, yhteistyöprojektit ja fasilitoidut tapaamiset opetushenkilöstön välillä. Kick off -tapahtuma loi pohjan projektin jatkolle sekä antoi osallistujille mahdollisuuden antaa panoksensa projektin toteutuksen suunnitteluun.

— Odotan innolla seuraavia tapaamisia ja yritysvierailuja opiskelijoiden kanssa. Yritysvierailuista käydyt keskustelut konkretisoivat miten eri tavoin kestävyys huomioidaan yrityksissä, sanoo Anna-Helena Isopahkala, opettaja Haukiputaan lukiossa.

— Myös me opettajat tarvitsemme positiivista panosta voidaksemme jatkaa opiskelijoiden innostamista, ja saamme sitä tapaamalla muita opettajia, toteaa Maritha Eliasson, opettaja Haaparannan Tornedalsskolanista.

Tapahtuman tarkoituksena oli tutustua uusiin ihmisiin

Tapaaminen tarjosi opiskelijoille ja opettajille mahdollisuuden irrottautua normaalista opiskelu- ja työympäristöistään. Kahden päivän aikana he saivat uusia kontakteja ja näkökulmia. Osallistujien näkökulmien laajentaminen onkin yksi projektin keskeisistä tavoitteista.

Ravintolasalissa pöytien ääressä ihmisiä.
Ruotsalaisia ja suomalaisia opettajia ja opiskelijoita vaihto-ohjelmassa Oulussa.

— On hyödyllistä nähdä uusia paikkoja ja kulttuureja sekä oppia kommunikoimaan, vaikka ei olisi samaa äidinkieltä. Se on vaikeaa, mutta samalla oppii paljon, ajattelee Edla, Strömbackaskolanin opiskelija Piteåsta.

— Tapahtuma oli todella mukava kokemus. Se kannusti nuoria kansainväliseen yhteistyöhön. Oli mielenkiintoista vierailla ja oppia yrityksistä, kertoi puolestaan Edith, opiskelija Ammattiopisto Lappiasta.

Hanke keskittyy tulevaisuudessa yrittäjyyskasvatukseen koulutuksessa

Hankkeen seuraava tapahtuma on jo syyskuussa 2023, kun lähes 90 opiskelijaa ja opettajaa kokoontuu Oulussa. Seuraavana keväänä järjestetään tapahtuma myös Luulajassa, Ruotsissa. Siellä osallistujat pääsevät tutustumaan alueen elinkeinoelämään, ratkomaan kestävyyteen liittyviä haasteita sekä vierailemaan yrittäjyysmessuilla. Aurora Entrepreneurialis -hanketiimi järjestää lisäksi virtuaalisia koulutuskokonaisuuksia opetushenkilöstölle sekä tukee yksittäisten koulujen ja opettajien välisiä yhteistyöprojekteja.

— Onnistuneen aloitustapahtuman jälkeen projektikumppanit jatkavat innolla yhteistyötä”, kertovat projektipäälliköt Kati Ilkka (Oulun kaupunki) ja Linda Strandenhed (UF) yhdessä.

Hankkeen Kick off -tapahtumaan Tornionlaakson alueelta osallistuivat

Nina Wigley, Lappia, matkailuala, Muonio
Jonne Miettunen, Lappia, viestinnän ja tietojenkäsittely ala, Kemi
Päivi Innala, Lappia, liiketoiminnan ala, Tornio
Raija Paasimaa, Lappia, liiketoiminnan ala, Tornio
Karoliina Pietikäinen, Lappia, yrittäjyysasiantuntija, Tornio
sekä 7 opiskelijaa liiketoiminnasta ja 2 opiskelijaa tekstiilin ja muodin alalta

Tornion Yhteislyseon lukiosta olivat mukana:
Marko Kaarlela, rehtori
Anne Salmela, opettaja
sekä 5 opiskelijaa

Lisätiedot

Pietu Niinimäki
projektikoordinaattori
Oulun kaupunki
puh. +358 40 355 3292
pietu.niinimaki(at)ouka.fi

Kati Ilkka
projektipäällikkö
Oulun kaupunki
kati.ilkka(at)ouka.fi

Raija Paasimaa
projektikoordinaattori
Ammattiopisto Lappia
raija.paasimaa(at)lappia.fi
puh. +358 400 578 941

Oulun kaupunki

Oulu on Pohjois-Suomen suurin kaupunki ja sijaitsee Perämeren rannikolla Oulujoen suulla. Oulu on merkittävä korkealaatuisen koulutuksen tarjoaja ja on vuosien saatossa kehittynyt kasvavaksi moderniksi osaamiskeskukseksi. Kaupungin tehtävänä on edistää yksilöiden ja yhteiskunnan kokonaishyvinvointia. Oulun kaupunki tarjoaa koulutusta varhaiskasvatuksesta toisen asteen ja aikuiskoulutukseen. Kaupungilla on 90 julkista varhaiskasvatuksen yksikköä, 46 peruskoulua ja 11 lukiota.

Ung Företagsamhet Norrbotten

Ung Företagsamhet Norrbotten on voittoa tavoittelematon järjestö, joka edistää yrittäjyyttä ruotsalaisten opiskelijoiden keskuudessa ja mahdollistaa suhteiden luomisen teollisuuden ja Ruotsin koulujärjestelmän välille. Organisaation filosofian kulmakivi on, että yrittäjyyttä voi opettaa.

Ammattiopisto Lappia

Lappialla on toimipisteet Kemissä, Tervolassa, Muoniossa, Rovaniemellä ja Torniossa. Lappian toimialue kattaa 30 prosenttia Suomen pinta-alasta. Lappialla on noin 4500 opiskelijaa ja noin 350 työntekijää.

Kirjoittaja