Yhtymähallituksen kokousuutisointi 23.5.2023

Uutinen

Lappian huhtikuun talouden toteuma hieman ennakoitua parempi

Huhtikuun lopussa valtionosuuksien tulokertymä on noin 800 000 euroa korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Yhtymän tulos on parantunut maaliskuusta, johtuen muun muassa laskeneista ICT-palveluiden, vakuutuspalveluiden menoista sekä kevään edetessä laskeneista energiamenoista. Kokonaisuutena yhtymätason huhtikuun tulos on 100 000 euroa tulostavoitetta parempi.

Lappian hanketyön keskiössä opetuksen, kestävän kehityksen, kiertotalouden sekä aluekehityksen edistäminen

Lappialla on käynnissä tällä hetkellä 43 hanketta, joiden arvo on noin 4,7 milj. euroa.
Käynnissä olevista hankkeista elokuun 2023 loppuun mennessä päättyy 21 hanketta, joiden arvo on 3,2 milj. euroa. Uusia hankehakemuksia on jätetty kahdeksan, joista odotetaan päätöksiä vielä kevään 2023 aikana. Jätettyjen hakemusten arvo on 1,8 milj. euroa.

Hanketoiminnan painopistealueet 2023

— Opetuksen kehittämisen keskeisiä painopisteitä ovat muun muassa oppimisympäristöjen ja laitteiden kehittäminen, opetuksen pedagoginen kehittäminen, opettajien työn sujuvoittaminen, kansainvälisyys sekä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opiskelun ohjaus.
— Kestävää kehitystä ja kiertotaloutta edistävät vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus, kiertotalous, hiilijalanjäljen laskeminen sekä vaihtoehtoiset voimanlähteet.
— Aluekehityksessä Lappia jatkaa vaikuttavaa toimintaa muun muassa alueen elinvoimaisuuden, työllisyyden edistämisen, työpaikkojen osaamisen vahvistamiseksi.

Lappia jatkaa Tornion kampusalueella kaavoitus-, liittymä- ja tonttitöitä

Lappian Tornion kampusalueella Keskikadulla on yhdellä tontilla ja yhtenä alueverkkokokonaisuutena Teollisuustalo, Yritystalo, Mediatalo, Tietotalo, Asuntola 1 ja Asuntola 2. Kiinteistöihin on luonnosteltu kaupungille esitys, jossa maa-alueen kaavoitusta uudistetaan. Kaavoitukseen liittyvä esitys on toimitettu Tornion kaupungille, jossa asia on vireillä.

Kiinteistöille on tarkoitus muodostaa omat talotekniset liittymät. Tällöin rakennusten
käytön toimintavarmuus paranee ja tarvittaessa rakennusten realisointi on toteutettavissa. Aikaisemmin on jo käytöstä pois jäänyt Asuntola 1 sekä Asuntola 2 on erotettu omille liittymille. Asuntola 1 on parhaillaan myynnissä. Alueella tehdään myös tonttitöitä sekä Teollisuustalon perustusten korjaus.

Yhtymähallitus valtuutti vs. kuntayhtymän johtajan tekemään hankintapäätökset ja
allekirjoittamaan kohteen urakkasopimukset, mikäli tarjoushinnat kokonaisuutena
alittavat kohteeseen varatun määrärahan. Lappian kiinteistöpalvelut toimii rakennuttajana. Tarjoushinnat tuodaan yhtymähallituksen tietoon syyskauden ensimmäiseen kokoukseen.

Kirjoittaja

Ota yhteyttä

Kallo Juha

Talousjohtaja
puh.+358504276437
Hallintopalvelut
Tornio, Urheilukatu 6