Yhdessä! -hankkeessa keskiössä on opiskelijoiden hyvinvointi ja osallistaminen

Uutinen

Lappia on mukana Opetushallituksen rahoittamassa Yhdessä! -verkostohankkeessa, jossa koordinoijana on Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä ja muina verkostotoimijoina Lappian lisäksi Hyria koulutus Oy, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä ja Perho Liiketalousopisto Oy. Verkosto on osa valtakunnallista hankeverkostoa Sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus, johon kuuluu yhdeksän eri hankeverkostoa. Valtakunnallisen hankeverkoston koordinoija on Winnova.

— Lappian kestävän kehityksen ohjelmaan kirjattu sosiaalinen kestävyys, joka nähdään muun muassa opiskelijoiden ja henkilöstön henkisenä hyvinvointina, näkyy myös Yhdessä! -hankkeen sisällöissä. Lappian tavoitteena on hyvinvoivat ja kestävästi toimivat opiskelijat. Opiskelijoiden hyvinvointiin ja opinnoissa etenemiseen liittyy vahvasti esimerkiksi ryhmäytymisen kokeminen. Opiskelijat kokevat tärkeäksi opiskelijalähtöiset opiskelijatapahtumat. Tätä toimintaa toteuttavat asuntolaohjaajat, kuraattorit omassa toiminnassaan sekä kuvataidealan opiskelijat alan opinnoissaan opettajan johdolla. Lappiaan on perustettu kestävän kehityksen opiskelijatiimi, jonka toimintaa kehitetään Lappian kestävän kehityksen asiantuntijan johdolla, kertoo hankepalvelupäällikkö Satu-Maria Salmi.

Yhdessä! -hankkeen tavoitteena on:

• Opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamistoiminnan vahvistaminen
• Opiskelijoiden arjenhallintataitojen vahvistaminen
• Oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin tukeminen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvonedistämiseksi
• Hyvinvointijohtamisen kehittäminen

Lappian toteutusosuuden tavoitteena on:

• Opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen niin, että toiminta on tasa-arvoista ja kaikki toimipisteet kattavaa.

• Tasa-arvoa, yhteisöllisyyttä ja ryhmäytymistä tukevan toiminnan kehittäminen, jota edistetään opiskelijatutortoiminnan aktivoinnilla ja asuntolatoiminnan kehittämisellä, monikulttuurisuuteen ja erilaisuuteen liittyvän sisällön tuottaminen kuvataidealan opiskelijatöissä sekä opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen mm. järjestämällä vaalipaneeli ja nuorisovaalit.

• Henkilöstön osaamisen kehittäminen liittyen yhteisöllisyyteen, osallisuuteen, mielenterveyteen, päihteettömyyteen ja seksuaalisuuteen. Tunnistetaan keinoja ja mahdollisuuksia tukea opiskelijoita eri tavoin.

OPH:n kokonaisrahoitus Yhdessä! -hankkeelle on 254 776 euroa, josta Lappian osuus 41 650 euroa. Hankeaika on 1.1.2023 – 30.4.2025.

OPyöreä opetushallituksen logo, jossa sini-vihreätunnus keskellä.petushallituksen logo, jossa lukee Opetushallitus rahoittaa hanketta ja keskellä ympyrää on OPHn sinivihreä tunnus

Lisätietoja

Lappian toteutusosuuden yhteyshenkilö
Satu-Maria Salmi
hankepalvelupäällikkö
Ammattiopisto Lappia
Hankepalvelut
satu-maria.salmi(at)lappia.fi
puh. 0400 908 428

Kirjoittaja