Vuoden lappialainen 2022 Maarit Pulkkinen — Haluan olla mukana alueemme kehittämistyössä

Uutinen

Vuoden 2022 lappialainen on johtamiskoulutusten osaamisalavastaava, vastuukouluttaja Maarit Pulkkinen. Vuoden lappialaisen valinnan perusteluissa mainittiin Maaritin avoimuus, energisyys, iloisuus, positiivisuus ja innostuneisuus omaan työhönsä. Hänen yhteistyökykynsä, erinomaiset verkostonsa ja vahva ote johtamis- ja esimieskoulutuksien kehittäjänä todettiin edistävän koko Lappian kehittymistä.

Maarit Pulkkinen on koulutukseltaan yhteisöpedagogi. Hänellä on myös ammatillisen opettajan ja rehtorin pätevyydet. Hänen elinikäisen oppimisen opinpolulla on viimeisimpinä tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto ja tänä syksynä suoritettu Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkinto.

Hän työskenteli pitkään Kemin nuorisotyön erilaisissa tehtävissä, jonka jälkeen Peräpohjolan Opistolla koulutusjohtajana hieman yli 10 vuotta. Hän siirtyi Lappialle elokuussa 2017 Pohjoisen yhteisöjen tuki — Majakka ry:n ESR-hankkeen projektipäällikön tehtävästä.

— Lappialla oli erittäin mielenkiintoinen tehtävä johtamis- ja esimieskoulutusten kouluttajana ja ajattelin, että voisin hyödyntää työurallani ja vapaaehtoistyössä kerryttämääni yli 20 vuoden johtamiskokemusta. Lisäksi halusin palata työskentelemään ammatillisen koulutuksen pariin ja olla tukena alueemme kehittämistyössä. Lappia on iso työnantaja ja sen vaikutus koko Pohjois-Suomen elinkeinoelämälle on merkittävä.

Maarit kuvaa nykyisen työnsä Lappialla hyvin itsenäiseksi, monipuoliseksi ja myös vastuulliseksi.

— Suunnittelen opetusryhmien aloitukset ja laadin niille aikataulun, haastattelen hakijat, opetan, ohjaan opintojen etenemistä ja vastaan osaamisalani tutkintoihin liittyvien prosessien toteuttamisesta. Osallistun asiantuntijaluennoitsijoiden kilpailutukseen ja ylläpidän niihin liittyviä verkostoja. Saan olla myös mukana Lappia-Koulutus Oy:n koulutusten suunnittelussa ja sieltäkin on ollut muutama oma ryhmä luotsattavana. Oman työni tukena ovat Lappian hyvät työkaverit. Parastahan tässä työssä on se, että saan tutustua uusiin ihmisiin ja voin kurkistaa omien opiskelijoiden kautta eri toimialoihin ja heidän työyhteisöihinsä, ja sillä tavoin laajentaa ja vahvistaa omaa toimialaosaamistani.

Energisyys ja erinomainen verkostoituminen näkyvät myös Maarit Pulkkisen vapaa-ajalla. Hän on ulkoilmaihminen, jonka tapaa puolisonsa Juhan kanssa jalkapallokentän laidalla, hiihtoladulla, pyörän selässä, koiria ulkoiluttamassa ja nykyisin myös omalla pihalla häärimässä. Myös erilaiset yhteisölliset talkootyöt saavat Maaritin liikkeelle.

— Tulevaisuuden suunnitelmissa on pysyä terveenä, liikkuvaisena ja että energiaa riittää sekä työhön että vapaa-aikaan. Huomisesta ei kukaan tiedä ja sen vuoksi täytyy nauttia siitä mitä nyt on. Lämpimät kiitokset työyhteisölleni saamastani huomionosoituksesta. Kauniit sanat ja onnentoivotukset tuntuivat hyvältä. Jokainen meistä on tärkeä pala kokonaisuutta ja annetaan sen näkyä. Huolehditaan itsestämme ja toisistamme.

Kirjoittaja