Vuoden lappialainen 2021 Simo Sova – Tällä hetkellä teen sitä, mistä pidän ja nautin!

Uutinen

Vuoden 2021 lappialainen on Lappian Tunturi-Lapin osaamiskeskuksen, Muonion toimipaikan päällikkö Simo Sova. Hän aloitti toimipaikkapäällikkönä elokuussa 2019. Simo Sovalla on pitkä kokemus ammatillisessa koulutuksessa ennen Lappiaa muun muassa Rovaniemen koulutuskeskus REDUssa, Jämsän ammattiopistossa ja Mäntän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä. Hän on suorittanut insinöörin tutkinnon (ylempi AMK) Kajaanin ammattikorkeakoulussa pääaineenaan teknologiaosaamisen johtaminen. Sähköala ja sähkövoimatekniikka ovat hänen vahvaa osaamistaan.

Vuoden 2021 lappialaisesta sanotaan, että hän on ottanut hyvin haltuun tehtävänsä Lappiassa ja Muonion yksikön moninaiset vastuut ja vienyt toimintaa vahvasti eteenpäin. Perusteluissa todetaan myös, että Simo on positiivinen, sinnikäs, sitoutunut ja yhteistyökykyinen.

— Halusin päästä organisaatioon, missä annetaan mahdollisuus ja tilaa kehittyä sekä kehittää uutta. Tunsin ennalta Lappiaa aika huonosti, mutta se, mitä olin kuullut oli positiivista. Työni on erittäin monipuolista ja -jakoista työtä opettajien ja opiskelijoiden sekä yritysten ja kuntien kanssa. Tärkeimmäksi tehtäväksi näen opettajien, opiskelijoiden ja muun henkilöstön tukemisen ja auttamisen sekä varmistamisen, että kaikilla on edellytykset ja hyvä tehdä työtä.

Muonion toimipaikkapäällikkönä hän kehuu, että yhteistyö Lappian eri toimipisteiden välillä toimii. Hiottavaa ja kehitettävää toki on, mutta organisaationa Lappia on hänen mielestään paras, missä hän on työskennellyt. Hän korostaa, että tärkein tavoite on saada uusia osaavia ammattilaisia työelämään. Sen jälkeen tulevat asioiden kehittäminen, kokeileminen ja tulevaisuuden visiointi.

— Kehittäminen on hedelmällisintä, kun kaikki puhaltavat samaan hiileen samalta puolen nuotiota. Muoniossa tämä onnistuu, sillä täällä yhteisöllisyys on ehdoton voimavara. Henkilöstö on todella ammattitaitoista ja osaavaa. Ihmisinä niin erilaisia mutta kuitenkin saman henkisiä. Aikoinaan entinen esimieheni rehtori Matti Valta puhui tulisieluisista opettajista ja nyt tiedän mitä hän tarkoitti, kertoo Simo Sova Muonion työyhteisöstään ja väestään.

Hän kertoo, että alueen yritykset ovat myös erittäin hyvin mukana kehittämässä ammatillista koulutusta. Muonion kunnalla, Tunturi-Lapin Kehitys ry:llä ja Lappialla on yhteinen intressi pitää toisen asteen koulutus elinvoimaisena tuottamassa osaamista alueen yritysten tarpeisiin. Lappian investoinnit Muonion asuntolan ja oppilaitoksen tilojen saneeraaminen vastaamaan 2020-luvun tarpeita ovat hyvä signaali ja luovat vahvaa uskoa tulevaisuuteen.

Tulevaisuuden suunnitelmista kysyttäessä Simo Sova näkee itsellään mieluisaa työsarkaa Muoniossa ja ehkä vielä opiskelua ja opettajan työtä.

— Tällä hetkellä teen sitä mistä pidän ja nautin. Edeltäjäni jättivät hyvän ”talon”, mitä kannattaa vaalia. Erityisesti olen kiitollinen Veli-Pekka Kurjelle, hänen hyvästä panoksestaan päällikkökauteni alkutaipaleella. Mentoroinnista ja opastuksesta, harva saa niin perinpohjaisen alun kuin minä, kiitos V-P!

Kuntayhtymän johtaja/rehtori Virpi Lilja kertoo, että tämän vuoden lappialaisen valintaan tuli henkilöstöltä ehdotuksia ennätyksellinen määrä. Useita henkilöitä ehdotettiin useasti ja ehdotuksia tuli Lappian kaikista toimipisteistä ja toiminnoista.

— Ehdotusten perusteluissa oli niin upeita ja kauniita asioita työkavereista, että haluan teidän jokaisen kuulevan joitain niistä. Siellä mainittiin muun muassa, että joku on hyvä motivoimaan ja kannustamaan opiskelijoita, toinen taas aina opiskelijan puolella, joku on työteliäs järjen ääni, toinen selkäranka ja kolmas pitää langat käsissään. Useat ehdotetut saivat mainintoja ystävällisyydestä, osaamisesta ja ammattitaidosta. Perusteluissa mainittiin usein myös positiivisuus, yhteistyökyky, reiluus, iloisuus, kekseliäisyys. Me lappialaiset sanomme toisistamme kauniita ja hienoja asioita, iloitsee Virpi Lilja vuoden lappialaisen ehdotusten perusteluista ja näkemyksistä työkavereista.

Kirjoittaja