Verkoston voimalla ja yhteistyöllä tukea maahanmuuttajien työllistymiseen

Uutinen


– Oma polku maahanmuuttajalle –hanke on päättynyt 31.12.2020.

​Oma polku maahanmuuttajalle –hankkeen keskiössä on ollut maahanmuuttajien työllistyminen ja suomen kielen oppimisen tukeminen. Työpaikalla tapahtuvan kielen oppimisen tukena on toiminut suomen kielen kouluttajan lisäksi humanoidirobotti Välkky ja siihen liittyvä palvelu, joka sisältää yli 20 interaktiivista opetustuokiota eri ammattialoille. Näiden lisäksi on kehitetty eri työpaikkojen ja hankkeen asiakkaiden tarpeisiin yksilöllisesti räätälöityjä opetustuokioita. Opetuskokonaisuudet sisältävät suomenkielistä ammattisanastoa sekä toisto- ja dialogiharjoituksia puheen tuottamisen tueksi. Robotiikalla toteutetun opetusmateriaalin kehittäminen ja räätälöinti edellyttävät hyvää yhteistyötä ohjelmointiasiantuntijan, suomen kielen kouluttajan ja työpaikkaohjaajan välillä.

Robotiikan hyödyntäminen kielen opetuksessa työpaikoilla on herättänyt laajaa kiinnostusta.

– Oma polku maahanmuuttajalle -hankkeessa olemme tehneet yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten korkeakoulujen kanssa. Olemme esitelleet hankkeessa saatuja tuloksia muun muassa robotiikan hyödyntämisestä suomen kielen opetuksessa kansainvälisissä konferensseissa. Saavutetut tulokset ovat kiinnostaneet myös ruotsalaisia työllistämishankkeiden toimijoita, kertoo projektipäällikkö Susanna Kouri.

Oma polku maahanmuuttajalle –hankkeessa luotiin Kemi-Tornio alueelle vahva moniammatillinen verkostomainen Oma polku -malli. Mallin pohjana on eri organisaatioiden työhön ja vastuunjakoon perustuva tuki maahanmuuttjien ammattitaidon hankkimiseen ja työllistymiseen.

– Maahanmuuttajien koulutusta ja työllistymistä tuettiin etsimällä työpaikkoja yrityksistä ja kolmannelta sektorilta. Heitä ohjattiin hankeverkostossa toimiville työpajoille, tuettuun työhön ja kieli- ja ammattitaitoa täydentävään lisäkoulutukseen. Tärkeänä tavoitteena oli heidän ammatillisen osaamisen vahvistaminen, suomalaisen yhteiskunta- ja työelämä- sekä työkulttuuriosaamisen karttuminen. Työ- ja opiskelupaikan saaminen on edistänyt merkittävästi maahanmuuttajien integroitumista asuinpaikkakuntaan, summaa projektipäällikkö Kouri hankkeen käytännön toimia ja tuloksia.

Hankkella on ollut vaikuttavuutta sekä työelämän että oppilaitoksen arjessa. On järjestetty työpaikkaohjaajille ja opetushenkilöstölle koulutuspäiviä esimerkiksi selkeän suomen kielen käyttämiseen ja molemmin puoliseen kulttuurien tuntemukseen.  

– Hanke on ollut alueellisesti hyvin merkittävä maahanmuuttajien kouluttautumisen ja työllistämisen edistämisessä. Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa yhteistyöverkostot olivatkin vahvasti mukana sisällön suunnittelussa. Hanketyön aikana on ollut erityisen mukavaa kuulla alueen yrittäjien sekä yhteistyöverkostojen palautteita hankkeen merkityksestä heidänkin näkökulmastaan katsottuna ja he ovat olleet hyvin kiinnostuneita myöskin uuden teknologian hyödyntämisen mahdollisuuksista eli Välkyn työstä. Lappiasta onkin muutamassa vuodessa kehittynyt eräs Suomen johtavista toimijoista robottiavusteisessa kielenoppimisessa, linjaa Lappian innovaatiojohtaja Tuomo Palokangas tyytyväisenä hankkeen tuloksia.

Oma polku maahanmuuttajalle -hanke käynnistettiin elokuussa vuonna 2017. Lappian yhteistyökumppanina hankkeessa oli Pohjantähti-opisto. Ensimmäisen hankekauden päättyessä vuoden 2019 lopussa, saatiin hankkeelle jatkoa Euroopan sosiaalirahaston 2020 – 2024 Suomen ohjelmasta vuoden 2020 loppuun. 

Kirjoittaja

Ota yhteyttä

Kouri Susanna

Tuntiopettaja (päätoiminen)
puh.+358405104137
Hius- ja kauneudenhoitoala
Kemi, Meripuistokatu 21

Palokangas Tuomo

Osaamispalvelujohtaja
puh.+358503598406
Kehittämispalvelut
Tornio, Urheilukatu 6