VASKI-hankkeella kestävä kehitys osaksi oppilaitoksen arkea

Uutinen

Lappia on mukana valtakunnallisessa VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hankkeessa, jonka ydintuotos on ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta. Hankkeella tuetaan ammatillisen koulutuksen kestävän kädenjäljen vahvistamista ja kokonaisvaltaista vihreää siirtymää. Hanke yhdistää 61 ammatillisen koulutuksen järjestäjän kestävän kehityksen osaamisen.

Pääkoordinoijana toimivan Sataedun lisäksi vahvassa roolissa ovat myös Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Luovi, Optima, Perho ja Sykli. Yhdessä ne muodostavat koordinointiryhmän, jonka työpaketteihin hankkeen jäsenet osallistuvat tarpeidensa ja kiinnostustensa mukaisesti. Kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on mahdollisuus osallistua hankkeen tilaisuuksiin ja hyödyntää hankemateriaaleja toiminnassaan.

Opetushallituksen rahoittaman, kaksivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on yhteensä yli 2,4 miljoonaa. Lappian toteutusosuus on 30 000 euroa. Hankeaika on 1.1.2022 – 31.12.2023

Kestävä kehitys osaksi arkea

Lappian toteutusosuudessa keskiössä on hankkeen teemoista kestävän kehityksen vieminen strategiaan, toimintakulttuuriin ja oppilaitoksen arkeen.

Hankkeen yhteiset teemat ovat johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri, pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt, osaamisen kehittäminen, alueiden ja työelämän kehittäminen, hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta sekä asiantuntijatuki oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmatyöhön.

Lappiassa kestävää kehitystä pyritään viemään hyvien käytänteiden jakamisen ja vertaiskehittämisen kautta aloille, joissa kestävä kehitys olisi osa opetusta. Kestävä kehitys huomioidaan myös fyysisten oppimisympäristöjen toiminnassa. Hankkeessa tuotetaan ja jaetaan koulutusmateriaalia sekä uudistetaan koulutusmenetelmiä.

Lappia on mukana myös toteutusosuudessa, jossa verkostoyhteistyönä määritellään hiilijalanjäljen laskentaperusteet. Hankeen aikana Lappiassa lasketaan oppilaitoksen hiilijalanjälki ja suunnitellaan päästövähennystoimenpiteitä.

Kestävä kehitys on paljon muutakin kuin jätteiden lajittelua ja kierrätystä. Kyseessä ovat kokonaisvaltaiset toimintatavat, joihin ammatillisessa koulutuksessa kuuluvat muun muassa johtaminen, toimintakulttuuri, oppimisympäristöt, opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi sekä taloudellinen kestävyys.

Seuraa hanketta pian avautuvalta blogisivustolta:

Kirjoittaja

Ota yhteyttä

Tryyki Anne

Koulutuspäällikkö
puh.+358504611227
Tekstiili- ja muotiala, ravintola- ja cateringala, elintarvikeala, puhtaus- ja kiinteistöala, kalatalousala
Tornio, Urheilukatu 6

Salmi Satu-Maria

Kehittämispäällikkö
puh.+358400908428
Hankekoordinointi
Tornio, Urheilukatu 6