Valmistelemme tulevaisuuden 2030 Lappiaa osallistavalla strategiatyöllä

Uutinen

Lappiassa tehdään parhaillaan vahvaa tulevaisuuden strategiatyötä, jossa merkittävässä roolissa ovat yhteistyö ja osallistaminen omassa organisaatiossa sekä sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden näkemykset. Kehittämistyössä ovat vahvasti mukana myös Lappian omistajakuntia edustavat luottamushenkilöt, jotka tuovat valmisteluun näkemyksiä Lappian toiminta-alueen kehittymisestä ja tulevaisuuden tarpeista.

— Opiskelijapalautteet ja opiskelijoille järjestetyt tapahtumat sekä oman opiskelijakunnan aktiivinen toiminta antavat meille ajantasaista tietoa opiskelijoiden näkemyksistä tulevaisuuden Lappiasta. Henkilöstökyselyistä saamme kuvaa kuntayhtymän sisäisestä nykytilasta. Lisäksi heidän ja luottamushenkilöidemme ideoinnit yhteisissä kehittämispäivissä antavat vahvoja syöteitä tulevaisuus-työllemme. Olemme kutsuneet strategiamme uudistustyöhön myös sidosryhmät ja yhteistyökumppanit kertomaan mielipiteitään, pohtimaan ammatillisen koulutuksen suuntaviivoja ja sidosryhmäyhteistyötä erillisellä kyselyllä, kertoo vs. kuntayhtymän johtaja Juha Kallo strategiatyön taustoista.

Strategiatyö on käynnistynyt syksyllä 2022 ja jatkuu koko vuoden 2023. Tavoitteenamme on, että Lappian yhtymävaltuusto voisi hyväksyä Lappia 2030 -strategian vuoden lopussa.

— Tänä vuonna juhlimme Lappiassa myös läntisen Lapin ammatillisen koulutuksen 70-vuotista yhteistyötä, jonka kuntainliitolle valtioneuvosto antoi perustamisluvan 31.3.1953. Nykyisen Lappian kahdeksasta jäsenkunnasta oli jo tuolloin mukana viisi jäsenkuntaamme. Toukokuussa järjestämme juhlaseminaariin, johon tulemme kutsumaan sidosryhmämme tulevaisuuden pohdintojen äärelle, ennakoi Juha Kallo.

Kirjoittaja

Ota yhteyttä

Kallo Juha

vs. kuntayhtymän johtaja
puh.+358504276437
Hallintopalvelut
Tornio, Urheilukatu 6